Zasady bezpieczeństwa Cad Audio Wx150

Cad Audio Wx150 to profesjonalny zestaw słuchawkowy zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wx150 wyposażony jest w uchwyt, który odpowiednio wspiera słuchawki, a także wytrzymały kabel, który jest wystarczająco elastyczny, aby nie ulegać uszkodzeniom przy długotrwałym użytkowaniu. Ponadto słuchawki Cad Audio Wx150 są wyposażone w technologię czujników wibracji, która minimalizuje ryzyko uszkodzenia słuchawek spowodowanego nadmiernym poziomem głośności. Zestaw słuchawkowy Cad Audio Wx150 to doskonały wybór dla tych, którzy potrzebują trwałego i bezpiecznego zestawu słuchawkowego.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Cad Audio Wx150

Zasady bezpieczeństwa uczestników podczas szkoleń w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym DAGMA

Szanowni Uczestnicy szkoleń,
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na terenie naszego centrum szkoleniowego i ich przestrzeganie.

Poruszając się po obiekcie zasłaniaj usta i nos, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O materiał do zasłonięcia ust i nosa zadbaj we własnym zakresie, na terenie centrum szkoleniowego nie ma punktu sprzedaży maseczek.

W salach szkoleniowych zapewniamy odległości między uczestnikami, więc zasłanianie nosa i ust nie jest obowiązkowe.

Dezynfekuj ręce zaraz po wejściu do centrum a także każdorazowo przed wejściem do sali szkoleniowej. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są zarówno przy recepcji, przed salami szkoleniowymi, jak i w toaletach. com/storage/www_acs/img/icon/termometr. svg"/>

Przed rejestracją na szkolenie, pracownik centrum może dokonać pomiaru temperatury Twojego ciała. Jeśli temperatura ciała będzie podwyższona, będziesz miał kaszel czy katar, nie zostaniesz dopuszczony do szkolenia. Jeśli te objawy zostaną zauważone w czasie szkolenia, możesz zostać poproszony o opuszczenie sali i kontynuowanie szkolenia w formule szkolenia online.

Zasady bezpieczeństwa w salach szkoleniowych:

 • w salach szkoleniowych zapewniony jest odstęp pomiędzy uczestnikami min. 1, 5 m oraz zapewniona jest przestrzeń min. 4 m2 na każdego uczestnika,
 • sale są regularnie wietrzone tj. przed i po szkoleniu oraz podczas każdej przerwy,
 • wszystkie powierzchnie centrum, wyposażenie sali szkoleniowej, sprzęt komputerowy jest dezynfekowany każdorazowo po zakończeniu szkolenia,
 • w czasie przerwy uczestników na lunch, pracownicy centrum dezynfekują klamki, toalety, poręcze na klatce schodowej, włączniki światła,
 • na bieżąco jest wykonywana dezynfekcja toalet, wind, poręczy i innych często dotykanych powierzchni.

Zasady bezpieczeństwa podczas przerw kawowych:

 • każda grupa realizuje szkolenie jak i przerwy kawowe według indywidualnego harmonogramu, który jest omawiany przed rozpoczęciem szkolenia,
 • przerwa kawowa dostępna jest bez limitu, a wszystkie naczynia sią każdorazowo wyparzane
 • lunch serwowany jest w restauracji zewnętrznej z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych w obiekcie.
 • Dodatkowo:

 • informujemy, że nasi pracownicy, trenerzy otrzymali szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas organizacji szkoleń i bieżącej działalności szkoleniowej centrum,
 • przy organizacji szkoleń współpracujemy wyłącznie z zaufanymi podmiotami,
 • monitorujemy rządowe wytyczne i na bieżąco się do nich odnosimy.
 • Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”.

  Dodatkowe informacje: Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

  Stan na dzień: 18 czerwca 2020r.

  Zobacz również:

 • Instrukcja mycia rąk
 • Instrukcja dezynfekcji rąk
 • Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki
 • Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek
 • Klauzula RODO

  DAGMA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15 (DAGMA), jako administrator danych osobowych informuje, że NIE przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników ACS DAGMA. Dane Uczestników szkoleń, pozyskane w trakcie rejestracji, mogą być udostępnione upoważnionym podmiotom, na podstawie szczególnych przepisów prawa regulujących ograniczanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Szczegółowe informacje, kim jest Administrator danych, znajdują się na stronie: https://www. pl/O-nas/Prywatnosc

  Nie używać podczas chodzenia lub kierowania pojazdem.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciałaz innego powodu.

  Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych częściodsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.

  Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lubinnych obrażeń ciała.

  W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu, nagrzanieproduktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć akumulator lub inne źródło zasilania.

  Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.

  Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki mokrymirękami.

  Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażeniaprądem.

  Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on włączony lubpodłączony do zasilania.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.

  Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów, takichjak propan, opary benzyny lub aerozole.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.

  Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.

  Nie kierować lampy błyskowej ani diody wspomagającej AF na operatora pojazdu mechanicznego.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.

  Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwegodziałania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia.W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez dziecko, niezwłocznieuzyskać pomoc lekarską.

  Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi.

  Nie używać akumulatorów, ładowarek lub zasilaczy sieciowych, które nie są specjalnieprzeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania z akumulatorów, ładowareki zasilaczy sieciowych przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:

  • Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli, umieszczaćna nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca lub płomieni.

  • Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany poziomu napięciaani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd zmienny.

  Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia

  Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza sieciowegopodczas burz z piorunami.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.

  Kurz znajdujący się na częściach metalowych wtyczki lub w ich pobliżu należy usuwać suchą szmatką.

  Dalsze użytkowanie może spowodować pożar.

  Nie dotykać gołymi rękami w miejscach narażonych na działanie skrajnie wysokich lubniskich temperatur.

  Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub odmrożeń.

  1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  OPUS TS 2215 CD PL 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować

  Bardziej szczegółowo

  Instrukcja obsługi niszczarkiInstrukcja obsługi niszczarki CS 2208 AF Instrukcja obsługi niszczarki CS 2208 AF Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi niszczarki CS 2208 AF Zasady bezpieczeństwa

  Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Zasady bezpieczeństwa

  Zasady bezpieczeństwa2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

  WYŁĄCZNIK CZASOWY OUTDOOR TIMER003-582 PL WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. EN OUTDOOR TIMER Operating instructions

  Paper Shredder Tracer CorradoNiszczarka Tracer Corrado Instrukcja obsługi Paper Shredder Tracer Corrado User s Manual data aktualizacji 17. 02. 2011 Niszczarka Tracer Exclusive Corrado SPECYFIKACJA Nr modelu: Corrado Sposób cięcia:

  BLACKLIGHT SPOT 400W FBLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3. 1 Specification...

  Mouse Tracer Fiorano RFMysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www. tracer. eu Mysz Tracer Fiorano RF www. eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www. eu

  LED WASHER 30x3W WHITE IP65 FUSER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 1

  Niszczarka dokumentów i płyt CDINSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

  Instrukcja obsługi bindownicyInstrukcja obsługi bindownicy OPUS Bingo Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Bingo Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Bingo Zasady bezpieczeństwa

  INSTRUCTION MANUAL. Strona 1INSTRUCTION MANUAL www. flash-butrym. pl Strona 1 LED SPOT LIGHT INSTRUCTION MANUAL Thank you for purchasing the LEDSPOT10W Spot light. It is a small and easy to carry unit that is simple to install. Features:

  Niszczarka tnąca w poprzek X7CDNiszczarka tnąca w poprzek X7CD Instrukcja obsługi 91607 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. W szczególności należy zapoznać się z poniższymi

  LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIMLED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www. pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

  LED MAGIC BALL MP3 FUSER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... pl/6359664-Tracer-razor-shredder. html">TRACER RAZOR SHREDDERNISZCZARKA DOKUMENTÓW TRACER RAZOR Instrukcja obsługi TRACER RAZOR SHREDDER User s manual NISZCZARKA DOKUMENTÓW TRACER RAZOR WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać

  TARNATOR C9 instrukcja obsługiTARNATOR C9 instrukcja obsługi Przed korzystaniem z niszczarki zapoznaj sie instrukcją obsługi. Niszczarka dokumentów i płyt CD Instrukcja obsługi TARNATOR C9 Niszczarka dokumentów i płyt CD SPIS TREŚCI

  Zasady bezpieczeństwa Cad Audio Wx150

  Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Cad Audio Wx150

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Cad Audio Wx150