Przeczytaj najpierw ten podręcznik Beko Zs 430

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Beko Zs 430 to przydatny przewodnik dla domowych użytkowników tego urządzenia. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, jego przechowywania, instalacji i konserwacji. Przewodnik zawiera także niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania urządzenia. Przeczytaj najpierw ten podręcznik Beko Zs 430, aby móc bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Przeczytaj najpierw ten podręcznik Beko Zs 430

 • Uwagi dotyczące korzystania z Podręcznika online
 • Sposób drukowania

Uwagi dotyczące korzystania z Podręcznika online

 • Zabronione jest reprodukowanie, rozpowszechnianie i kopiowanie w części lub w całości tekstu, zdjęć lub obrazów opublikowanych w dokumencie Podręcznik online (nazywanym dalej „tym podręcznikiem”).
 • Zasadniczo firma Canon może zmieniać i usuwać zawartość tego podręcznika bez uprzedniego powiadomienia klientów. Ponadto firma Canon może zawiesić lub przerwać udostępnianie tego podręcznika z nieuniknionych powodów. Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez klientów w wyniku zmian lub usunięcia informacji zawartych w tym podręczniku ani też z powodu zawieszenia/przerwania im dostępu do tego podręcznika.
 • Mimo że zawartość tego podręcznika została przygotowana z największą starannością, prosimy skontaktować się z centrum serwisowym w przypadku wykrycia w nim jakichś nieprawidłowych lub niepełnych informacji.
 • Zasadniczo opisy zawarte w tym podręczniku powstały na podstawie charakterystyki produktu aktualnej w chwili jego początkowego wprowadzenia do sprzedaży.
 • Ten podręcznik nie zawiera dokumentacji wszystkich produktów sprzedawanych przez firmę Canon. W przypadku korzystania z produktu, którego nie dotyczy ten podręcznik, należy zapoznać się dokumentacją dostarczoną z użytkowanym produktem.
 • Sposób drukowania

  Aby wydrukować ten podręcznik, należy skorzystać z funkcji drukowania w przeglądarce internetowej.

  Aby ustawić drukowanie kolorów i obrazów widocznych w tle, należy wykonać poniższe czynności.

  Uwaga

 • W systemie Windows 8 wybierz i drukuj w wersji dla komputerów stacjonarnych.
 • W przypadku przeglądarki Internet Explorer w wersji 9, 10 lub 11

  1. Wybierz kolejno opcje (Narzędzia) > Drukuj (Print) > Ustawienia strony... (Page setup... ).
  2. Zaznacz pole wyboru Drukuj kolory i obrazy tła (Print Background Colors and Images).
 • W przypadku przeglądarki Internet Explorer w wersji 8

 • Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić menu.
  Innym rozwiązaniem jest wybranie kolejno z menu Narzędzia (Tools) opcji Paski narzędzi (Toolbars) > Pasek menu (Menu Bar).
 • Wybierz w menu Plik (File) opcję Ustawienia strony... (Page Setup...
 • W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox

  Aby wyświetlić menu, możesz również kliknąć przycisk Firefox, a następnie strzałkę w prawo w menu Opcje (Options) i wybrać Pasek menu (Menu Bar).
 • W menu Formaty i opcje (Format & Options) zaznacz pole wyboru Drukuj tła (kolory i obrazy) (Print Background (colors & images)).
 • W przypadku przeglądarki Google Chrome

 • Wybierz kolejno opcje (menu przeglądarki Chrome) > Drukuj... (Print...
 • W menu Opcje (Options) zaznacz pole wyboru Kolory i obrazy tła (Background colors & images).
 • Uwagi dotyczące korzystania z Podręcznika online

  • Zabronione jest reprodukowanie, rozpowszechnianie i kopiowanie w części lub w całości tekstu, zdjęć lub obrazów opublikowanych w dokumencie Podręcznik online (nazywanym dalej „tym podręcznikiem”).
  • Zasadniczo firma Canon może zmieniać i usuwać zawartość tego podręcznika bez uprzedniego powiadomienia klientów. Ponadto firma Canon może zawiesić lub przerwać udostępnianie tego podręcznika z nieuniknionych powodów. Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez klientów w wyniku zmian lub usunięcia informacji zawartych w tym podręczniku ani też z powodu zawieszenia/przerwania im dostępu do tego podręcznika.
  • Mimo że zawartość tego podręcznika została przygotowana z największą starannością, prosimy skontaktować się z centrum serwisowym w przypadku wykrycia w nim jakichś nieprawidłowych lub niepełnych informacji.
  • Zasadniczo opisy zawarte w tym podręczniku powstały na podstawie charakterystyki produktu aktualnej w chwili jego początkowego wprowadzenia do sprzedaży.
  • Ten podręcznik nie zawiera dokumentacji wszystkich produktów sprzedawanych przez firmę Canon. W przypadku korzystania z produktu, którego nie dotyczy ten podręcznik, należy zapoznać się dokumentacją dostarczoną z użytkowanym produktem.
  Rh04T9cYqHfmQ11

  licencja: CC 0

  1

  Ćwiczenie 1

  R1L0yvW4QbAyE1
  zadanie interaktywne

  Przeczytaj zdania.
  Kolorem żółtym zaznacz odpowiedzi na pytania:
  Kto wychowywał się w Indiach?
  Kto nudził się w domu wuja?
  Kto zajmował się dziewczynką z Indii?
  Kto chętnie słuchał opowieści o małej Mary?

  Kolorem niebieskim zaznacz odpowiedzi na pytania:
  Co Mary robiła w Indiach?
  Co dziewczynka robiła w domu wuja?
  Co robiła Marta?
  Co robił Dick?

  zoltyniebieski

  Mary wychowywała się w Indiach.

  W domu wuja dziewczynka nudziła się bez towarzystwa innych dzieci.

  Dziewczynką z Indii zajmowała się Marta.

  Dick chętnie słuchał opowieści o małej Mary.

  Zapamiętaj!

  Zdania składają się z tzw. części. Najważniejszymi częściami zdania są: orzeczeniepodmiot.

  Orzeczenie to czasownik najczęściej w formie osobowej, np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.

  Podmiot to wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem, np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.

  Zapamiętaj!

  Forma orzeczenia dostosowuje się do formy podmiotu: zajrzała – r. ż., l. poj. bo: Mary; pasował – r. m., l. bo: klucz.

  Istnieją zdania, w których nie występuje podmiot. Mówimy wówczas o podmiocie domyślnym. Np. Wyszedłem. – w domyśle: ja. Zjadł obiad. – w domyśle: on.

  Ale bez orzeczenia nie ma zdania!

  1

  Ćwiczenie 2

  REftsRiiN9dOh1
  zadanie interaktywne

  W podanych zdaniach zaznacz na niebiesko podmioty, a na czerwono orzeczenia.

  czerwony

  Tajemniczy dom na wsi krył wiele niespodzianek.

  Za starą szafą znajdowała się mroźna kraina.

  Rodzeństwo nie uwierzyło Łucji.

  Wysłannicy Białej Czarownicy aresztowali fauna.

  Nad ranem stół pękł na dwoje.

  Edmund wymknął się z domu Bobra.

  Dzięki oddechowi Aslana posągi ożyły.

  Między siłami Zła i Dobra rozgorzała straszliwa walka.

  Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

  1

  Ćwiczenie 3

  R1co7GONhwNyE1
  zadanie interaktywne

  Przeczytaj umieszczone poniżej wybrane tytuły rozdziałów książki pt.

  I Nie został nikt

  II Panna Mary kapryśnica

  V Krzyk w korytarzu

  VI „A jednak ktoś płakał”

  VIII Gil wskazał drogę

  XI Gniazdo mysikrólika

  XIX „Nadeszła chwila”

  XX „Będę żył, zawsze, zawsze”

  Źródło: Contentplus.

  Ćwiczenie 4

  Wskaż numery rozdziałów, których tytuły są cytatami czyichś słów. Co na to wskazuje?
  Wskaż numery rozdziałów, których tytuły nie zawierają orzeczenia. Jak nazywany takie wypowiedzenia?

  Zapamiętaj!

  Zdanie pojedyncze może być nierozwinięte lub rozwinięte.
  Zdanie nierozwinięte zawiera tylko wyrazy niezbędne do tego, aby zdanie miało sens. Może składać się z podmiotu i orzeczenia:
  Colin płakał. (podmiot + orzeczenie)
  Czasami musi zawierać wyrazy dodatkowe – niezbędne określenia orzeczenia. Jest to tzw. zdanie minimalne:
  Mary usłyszała płacz. (podmiot + orzeczenie z niezbędnym określeniem)
  Zdanie rozwinięte oprócz wyrazów niezbędnych zawiera liczne określenia, które przekazują wiele różnych informacji:
  Mały gil sfrunął z bujającej się gałęzi bluszczu.

  1

  Ćwiczenie 5

  R2p3CvYwkAUj21
  zadanie interaktywne

  Zaznacz kolorem zielonym zdania pojedyncze nierozwinięte.

  zielony

  Mary patrzyła na klucz. Obracała go na wszystkie strony. Pragnęła zajrzeć do ogrodu. Wyobrażała sobie, co może znajdować się za tajemniczym murem. Wyobraźnia zaczęła pracować. Słońce świeciło. Powiewał lekki wietrzyk. Mary z przejęciem otworzyła furtkę. Znalazła się w tajemniczym ogrodzie. Dopięła swego.

  Aplikacje dostępne w

  Przeczytaj najpierw ten podręcznik Beko Zs 430

  Bezpośredni link do pobrania Przeczytaj najpierw ten podręcznik Beko Zs 430

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przeczytaj najpierw ten podręcznik Beko Zs 430