Podręcznik z informacjami dla użytkownika Electrolux Gk58tsio

Podręcznik z informacjami dla użytkownika Electrolux Gk58tsio jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat swojego urządzenia. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat funkcji i używania urządzenia, w tym szczegółowe instrukcje krok po kroku, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i inne użyteczne informacje. Użytkownicy mogą również korzystać z dodatkowych informacji i porad dotyczących konserwacji, naprawy i modernizacji urządzenia. Wszystkie te informacje są przedstawione w przystępnej i łatwej do zrozumienia formie, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo znaleźć to, czego szukają.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dla użytkownika Electrolux Gk58tsio

Poniżej znajdują się dedykowane Induktory do płyt indukcyjnych Electrolux GK58TSIO. Z myślą o osobach, które same naprawiają domowy sprzęt udostępniamy portal Baza Porad , w którym znajdą liczne wskazówki i podpowiedzi odnośnie napraw. Dodatkowe informacje znajdziesz na kanale YouTube. Jeżeli chciałbyś zobaczyć inne części do Twojego modelu płyt indukcyjnych Electrolux GK58TSIO to są tutaj. Sprawdź!

1 TPD1352Pol, wydanie 3 Sierpniu 1999 Podręcznik dla Użytkownika Silnik Perkins, seria 1300 EDi WK WL WM WN WP WQ WR WS

2 Niniejszy podręcznik podzielony jest na sześć rozdziałów: 1 Informacje ogólne 2 Widoki techniczne silnika 3 Instrukcja obsługi 4 Konserwacja zapobiegawcza 5 Płyny silnikowe 6 Diagnostyka usterek Następne strony zawierają szczegółowy spis treści ii

3 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Spis treści 1 Informacje ogólne Wstęp Zalecane środki ostrożności Jak dbać o silnik Konserwacja silnika Części i serwis Zalecane zużywalne produkty POWERPART Szkolenie Literatura serwisowa Identyfikacja silnika Dane silnika Widoki techniczne silnika Wstęp Rozmieszczenie części silnika Instrukcja obsługi Jak uruchamiać silnik Jak uruchamiać silnik z eterowym wspomaganiem rozruchu Jak zatrzymywać silnik Regulacja zakresu prędkości obrotowej silnika Praca silnika na prędkości biegu jałowego Docieranie silnika Praca na większych wysokościach Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3 v

4 4 Konserwacja zapobiegawcza Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Interwały konserwacji zapobiegawczej Harmonogram Jak drenować układ chłodzenia Jak napełniać układ chłodzenia Jak wymieniać wkład filtra płynu chłodzącego / inhibitora Jak sprawdzać pasek napędowy Jak wymieniać pasek napędowy Wstępny filtr paliwa Jak wymieniać sito paliwa i wkład filtra paliwa Jak odpowietrzać układ paliwowy Jak wymieniać olej smarny silnika Jak wymieniać wkład filtra oleju smarnego Filtr powietrza Wskaźnik ograniczenia Jak nastawiać luzy wierzchołkowe zaworów Płyny silnikowe Specyfikacja paliwa Specyfikacja oleju smarnego Specyfikacja płynu chłodzącego Diagnostyka usterek Problemy i ich możliwe przyczyny Zestawienie możliwych przyczyn vi Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

5 1Seria 1300EDi Modele od WK do WS Informacje ogólne 1 Wstęp Silniki Perkinsa model 1300 Seria EDi są silnikami z elektronicznym układem zarządzania. Silniki te zaprojektowane przez firmę Perkins Engines Company Limited - światowego lidera w projektowaniu i produkcji wysokowydajnych silników wysokoprężnych - przeznaczone są do zastosowań przemysłowych i rolniczych. Sprawdzone i zatwierdzone przez firmę standardy montażu i jakości wraz z wykorzystaniem najnowszych technologii zostały użyte przy produkcji Twojego silnika, aby zapewnić Ci wartościowy produkt, na którym możesz polegać. Uwagi: Aby mieć pewność, że używasz odpowiednich informacji dotyczących konkretnego modelu Twojego silnika, prosimy patrz: "Identyfikacja silnika" na stronie 8. Zagrożenie oznaczone jest w tekście dwoma sposobami: Ostrzeżenie! W ten sposób wskazuje się na możliwe zagrożenie dla osoby. Zachować ostrożność! W ten sposób ostrzega się przed możliwym uszkodzeniem silnika. Uwagi: Używa się, gdzie informacja jest ważna, ale nie ma zagrożenia. A W251/1 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

6 1 Zalecane środki ostrożności Seria 1300EDi Modele od WK do WS Ważne jest stosowanie wymienionych środków ostrożności. Należy również stosować się do lokalnych przepisów danego kraju. Niektóre pozycje odnoszą się tylko do konkretnych zastosowań.! Używać tych silników tylko w zastosowaniach zgodnych z ich przeznaczeniem.! Nie wolno zmieniać specyfikacji silnika.! Nie wolno palić podczas tankowania paliwa do zbiornika.! Wytrzeć rozlane paliwo. Materiały, jakie zostały zanieczyszczone paliwem muszą być przeniesione w bezpieczne miejsce.! Nie wolno tankować paliwa do zbiornika przy włączonym silniku (chyba, że jest to absolutnie konieczne).! Nie wolno czyścić, dodawać oleju smarnego lub dokonywać regulacji silnika podczas jego pracy (chyba że posiada się odpowiednie przeszkolenie - lecz nawet w takim przypadku, należy zachować wyjątkową ostrożność, aby zapobiec wypadkowi).! Nie wolno dokonywać regulacji, których się nie rozumie.! Upewnić się, czy silnik nie pracuje w miejscu, gdzie koncentracja jego spalin mogłaby spowodować do ich trującego stężenia.! Osoby niepowołane muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od pracującego silnika i wyposażenia pomocniczego.! Nie wolno nosić luźnej odzieży lub rozpuszczonych długich włosów w pobliżu ruchomych części.! Trzymać się z dala od ruchomych części podczas pracy silnika. Ostrzeżenie! Pewne ruchome części nie są wyraźnie widoczne podczas pracy silnika.! Nie wolno eksploatować silnika, jeżeli osłona zabezpieczająca została usunięta.! Nie odkręcać nakrętki wlewu lub innych części układu chłodzenia, gdy silnik jest gorący i gdy płyn chłodzący jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć.! Nie wolno stosować słonej wody lub innych rodków chłodzących, które mogą powodować korozję zamkniętego obwodu środka chłodniczego.! W pobliżu akumulatora nie wolno iskrzyć lub zbliżać do niego otwartego ognia (szczególnie wtedy, gdy akumulator jest ładowany) ponieważ gazy elektrolitu są łatwopalne. Ciecz, jaką zawiera akumulator, jest niebezpieczna dla skóry a szczególnie dla oczu.! Odłączyć końcówki akumulatora przed dokonywaniem napraw układu elektrycznego.! Kontrolować silnik może tylko jedna osoba.! Zapewnić, aby silnik był obsługiwany jedynie z panelu sterowniczego lub ze stanowiska operatora. Usuwać zużyty olej smarny i płyn chłodzący zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.! Zapewnić, aby przed uruchomieniem silnika dźwignia steru skrzyni biegów była w pozycji "out-of-drive".! Materiał palny, zawarty w niektórych częściach silnika (np. w niektórych uszczelnieniach), może być wyjątkowo niebezpieczny po spaleniu. Nigdy nie wolno dopuścić, aby taki spalony materiał zetknął się ze skórą lub z oczami.! Olej napędowy i olej smarny (w szczególności zużyty olej smarny) może spowodować obrażenia skóry u pewnych osób. Należy ochraniać dłonie rękawicami lub specjalnym środkiem ochronnym do skóry.! Nie wolno zakładać ubrania zanieczyszczonego olejem smarnym. Nie wolno wkładać do kieszeni materiałów zanieczyszczonych olejem.! Usuwać zużyty olej smarny i płyn chłodzący zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.! Zachować szczególną ostrożność w przypadku wykonywania nagłych koniecznych napraw w niesprzyjających ku temu warunkach. ciąg dalszy na następnej stronie 2 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

7 Seria 1300EDi Modele od WK do WS! Jeżeli dana część ma być poddana testom ciśnieniowym w zbiorniku z wodą - operator powinien przeprowadzać test z klatki zabezpieczającej. Założyć przewody bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć zatyczki uszczelniające połączenia przewodowe części, która ma być poddana testom ciśnieniowym.! Nie dopuścić, aby sprężone powietrze zetknęło się ze skórą. Jeżeli sprężone powietrze przebije skórę, natychmiast należy szukać pomocy lekarskiej.! Turboładowarki działają z dużą prędkością i wytwarzają wysoką temperaturę. Trzymać palce, narzędzia i odpadki z dala od wlotowych i wylotowych otworów turboładowarki i zapobiegać dotykaniu gorących powierzchni.! Wtryskiwacze paliwa niniejszego silnika są kontrolowane elektronicznie poprzez 110 woltowy impuls.! Wtryskiwacze paliwa są uruchamiane przez olej smarny pod wysokim ciśnieniem. Nie usuwać żadnej części wysokociśnieniowego układu, gdy olej silnikowy jest pod ciśnieniem - ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wytryśnięcia gorącego oleju.! Używać tylko autentycznych części firmy Perkins. Jak dbać o silnik Niniejszy podręcznik został napisany z myślą o tym, by pomóc w poprawnej konserwacji i obsłudze Twojego silnika. Aby uzyskać jak najlepsze osiągi i jak najdłuższą trwałość użytkową silnika, należy zapewnić, by jego serwis odbywał się zgodnie z wyznaczonymi interwałami; patrz, rozdział: Chapter 4, Konserwacja zapobiegawcza. Jeżeli silnik pracuje w bardzo zapylonym środowisku lub w innych trudnych warunkach zewnętrznych - pewne interwały konserwacyjne będą musiały ulec skróceniu. Regularnie należy wymieniać wkłady filtrów i olej smarny, aby zapewnić czystość wnętrza Twojego silnika. Należy zapewnić, aby wszystkie regulacje i naprawy były przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel. Dystrybutorzy firmy Perkins dysponują takimi fachowcami. Dystrybutorzy firmy mogą również dostarczyć części i wykonać odpowiedni serwis. Określenia: "lewa strona" i "prawa strona" odnoszą się do silnika widzianego od tyłu - od strony koła zamachowego. Ostrzeżenie! Prosimy przeczytać: "Zalecane środki ostrożności" na stronie 2 i zapamiętać je. Wymienione w tym rozdziale środki ostrożności są przedstawione dla Twojego bezpieczeństwa i muszą być zawsze stosowane. 1 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

8 1 Konserwacja silnika Seria 1300EDi Modele od WK do WS Wstęp Zalecenia umieszczone poniżej mają zapobiec uszkodzeniu silnika, którego nie będzie się używać przez dłuższy okres czasu. Przed składowaniem silnika należy zastosować następujące procedury. Instrukcje odnoszące się do produktów POWERPART umieszczone są na zewnątrz każdego z kontenerów. Procedura Zachować ostrożność! Procedura w przypadku niniejszego silnika różni się od procedury stosowanej w innych silnikach Perkinsa z powodu rodzaju konstrukcji wtryskiwaczy paliwa. 1 Dokładnie oczyścić silnik z zewnątrz. 2 Pracować silnikiem, aż się nagrzeje. Wyłączyć silnik i spuścić olej smarny z miski olejowej. Upewnić się, czy główny przewód olejowy wysokociśnieniowego układu smarowniczego jest opróżniony. Zachować ostrożność! Jeżeli główny przewód olejowy nie jest opróżniony, cylindry silnika przy zdejmowaniu wtryskiwaczy paliwa będą wypełnione olejem smarnym. 3 Odłączyć akumulator. 4 Odłączyć rurkę dopływu powietrza przy osłonie popychacza. Zwolnić śruby dociskowe ustalające i zdjąć osłonę popychacza. Użyć środek POWERPART Lay-Up 2 do spryskania powierzchni wokół zespołu osi dźwigienek zaworowych i w szczeliny wlotowych głowicy cylindra tak, jak to pokazuje etykieta na kontenerze ze środkiem. 5 Spuścić paliwo z głównego przewodu olejowego, zamocowanego na głowicy cylindra. Zachować ostrożność! Jeżeli główny przewód olejowy nie jest opróżniony, cylindry silnika przy zdejmowaniu wtryskiwaczy paliwa będą wypełnione paliwem. 6 Usunąć wtryskiwacze paliwa - patrz, Podręcznik warsztatowy - i użyć środek POWERPART Lay-Up 2 spryskując przez jedną do dwu sekund ścianki każdego z cylindrów z tłoczkami w dolnym martwym punkcie. 7 Powoli wykonać jeden obrót wałem korbowym i następnie zainstalować wtryskiwacze paliwa z nowym zestawem podkładek osadzających. 8 Założyć osłonę popychacza i podłączyć rurkę dopływu powietrza. 9 Wymienić wkład filtra oleju smarnego, patrz: "Jak wymieniaæ wk³ad filtra oleju smarnego" na stronie Wypełnić nowym czystym olejem smarnym miskę olejową, aż do oznaczenia "pełna" na olejowskazie i dodać środka POWERPART Lay-up 2 do oleju, aby zabezpieczyć silnik przed korozją. Jeżeli środek POWERPART Lay-up 2 nie jest dostępny, użyć właściwego płynu konserwującego zamiast oleju smarnego. Gdy używa się płynu konserwującego to, pod koniec okresu składowania silnika, należy spuścić płyn i napełnić miskę olejową odpowiednią ilością zwykłego oleju smarnego. 11 Opróżnić obwód środka chłodniczego, patrz "Jak drenować układ chłodzenia" na stronie 19. W celu zabezpieczenia układu chłodzącego przed korozją, należy go wypełnić zatwierdzoną mieszanką niezamarzającą. Zachować ostrożność! Jeżeli nie jest potrzebna ochrona przed zamarzaniem i będzie używany inhibitor korozyjny - zaleca się skonsultowanie się z Technical Service Department (Dział Serwisu Technicznego), Perkins Engines Company Limited, Peterborough. 12 Podłączyć akumulator, odpowietrzyć układ paliwowy. Popracować krótko silnikiem, aby olej smarny i środek chłodzący przepłynął przez silnik. Następnie naprawić wycieki paliwa, oleju smarnego lub powietrza. 13 Odłączyć akumulator. Następnie w bezpiecznym miejscu przechowywać w pełni naładowany akumulator. Przed składowaniem akumulatora jego styki należy zabezpieczyć przed rdzą. Na stykach można użyć środka POWERPART Lay-Up Wyjąć filtr powietrza. Następnie, o ile to konieczne, usunąć rurkę (rurki) zamontowaną pomiędzy filtrem powietrza i turboładowarką. Uszczelnić wlot powietrza do turboładowarki wodoszczelną taśmą. ciąg dalszy na następnej stronie 4 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

9 Seria 1300EDi Modele od WK do WS 15 Usunąć rurę wydechową. Użyć środek POWERPART Lay-Up 2 wpryskując go do kolektora wydechowego lub do turboładowarki. Zaleca się, by czas wtryskiwania środka do turboładowarki nie był dłuższy więcej niż o 50% od czasu wtryskiwania środka do kolektora wydechowego, zgodnie z zaleceniami na etykiecie kontenera ze środkiem. Uszczelnić kolektor wydechowy lub turboładowarkę wodoszczelną taśmą. 16 Wyczyścić rurkę odpowietrznika silnika i uszczelnić końcówkę rurki. 17 Jeżeli używane ma być paliwo konserwujące, należy spuścić paliwo znajdujące się w układzie i napełnić układ paliwem konserwującym. Do zwykłego paliwa można dodać środka POWERPART Lay-Up 1 zamieniając je w ten sposób w paliwo konserwujące. Jeżeli nie używa się paliwa konserwującego, układ może być do końca napełniony zwykłym paliwem pod warunkiem, że paliwo to musi być spuszczone i usunięte wraz z wkładem z układu pod koniec okresu składowania. 18 Zdjąć pasy napędowe i umieścić je w magazynie. 19 Uszczelnić rurę odpowietrzającą zbiornika paliwa lub zakrętkę wlewu paliwa wodoszczelną taśmą. 20 W celu zabezpieczenia przed korozją, użyć środek POWERPART Lay-Up 3 do spryskania silnika. Nie wolno spryskiwać tym środkiem powierzchni wewnątrz chłodzącego wentylatora alternatora. Jeżeli zabezpieczenie silnika jest przeprowadzone w prawidłowy sposób zgodnie z powyższymi zaleceniami - zwykle powinno to zabezpieczyć silnik przed korozją. Firma Perkins nie odpowiada za szkody, jakie mogą zaistnieć po składowaniu używanego wcześniej silnika. 1 Części i serwis W razie problemów z silnikiem lub dodanymi do niego podzespołami - Państwa autoryzowany dystrybutor może w prawidłowy sposób wykonać konieczne naprawy i zapewnić, że jedynie właściwe części są zainstalowane. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

10 1 Zalecane zużywalne produkty POWERPART Seria 1300EDi Modele od WK do WS Firma Perkins postarała się o to, aby zalecane poniżej produkty były dostępne w celu zapewnienia właściwej obsługi, serwisu i konserwacji Twojego silnika i Twojej maszyny. Instrukcje odnoszące się do każdego z wymienionych produktów umieszczone są na zewnątrz ich z kontenerów. Produkty te są dostępne u Twojego dystrybutora Perkinsa. POWERPART Antifreeze - Płyn niezamarzający Zabezpiecza układ chłodzenia przed zamarzaniem i korozją. Nr części POWERPART Easy Flush - Łatwa płukanka Czyści układ chłodzenia. Nr części POWERPART szczeliwo do uszczelek i kołnierzy Służy do uszczelniania płaskich powierzchni części, w których nie stosuje się złączy. Jest szczególnie odpowiedni do części aluminiowych. Nr części POWERPART środek do usuwania uszczelek Jest to środek w aerozolu do usuwania szczeliw i spoiw. Nr części POWERPART Griptite - środek ułatwiający uchwycanie Środek ten poprawia uchwycanie zużytych narzędzi i zamocowań. Nr części POWERPART szczeliwo do gwintów hydraulicznych Służy do przytrzymywania i uszczelniania połączeń o delikatnych gwintach Jest szczególnie odpowiedni do hydraulicznych i pneumatycznych układów. Nr części POWERPART super klej klasy przemysłowej Spoiwo o natychmiastowym działaniu przeznaczone do używania z metalem, tworzywami sztucznymi i gumami. Nr części POWERPART Lay-Up 1 Środek uszlachetniający do paliwa używany do zabezpieczenia przed korozją. Nr części POWERPART Lay-Up 2 Chroni wnętrze silnika i innych zamkniętych układów. Nr części POWERPART Lay-Up 3 Chroni zewnętrzne części metalowe. Nr części POWERPART szpachlówka do naprawy metalu Przeznaczony do naprawy zewnętrznych części z tworzyw sztucznych lub z metalu. Nr części POWERPART Szczeliwo do rur i podkład do szczeliwa Służy do utrzymywania i uszczelniania złączek rurek z grubymi gwintami. Po użyciu tego środka, układy pod ciśnieniem mogą być natychmiast używane. Nr części POWERPART środek do zatrzymywania wycieków z chłodnicy Służy do naprawy wycieków z chłodnicy. Nr części POWERPART Ustalacz (o dużej wytrzymałości) Do przytrzymywania części, które są pasowane na wcisk. Obecnie Loctite 638. Nr części ciąg dalszy na następnej stronie 6 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

11 Seria 1300EDi Modele od WK do WS POWERPART czyścik Uniwersalny środek do czyszczenia w aerozolu. Nr części POWERPART klej silikonowy Szczeliwo silikonowe RTV do użytku w miejscach, w których przy sprawdzaniu zanim szczeliwo utwardzi się występuje niskie ciśnienie. Używane do uszczelniania kołnierzy w miejscach, w których potrzebny jest opór oleju i występują ruchy przegubowe. Nr części POWERPART Środek do szczeliwa silikonowego RTV Silikonowe szczeliwo gumowe, zabezpieczające przed wyciekaniem poprzez szczeliny. Obecnie Hylosil. Nr części POWERPART środek do blokowania śrub dwustronnych i łożysk Zapewnia mocne uszczelnienie części pasowanych na lekki wcisk. Nr części lub POWERPART środek do blokowania gwintów i nakrętek Do przytrzymywania niewielkich elementów łączących w miejscach, gdzie konieczne jest łatwe ich zdejmowanie. Nr części lub POWERPART Universalny środek uszczelniający Universalny środek uszczelniający złączki. Obecnie Hylomar. Nr części Szkolenie U niektórych dystrybutorów Perkinsa organizowane są lokalne szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi, serwisu i naprawy silników. Jeżeli konieczne jest specjalne przeszkolenie, Twój dealer Perkinsa może dostarczyć informacji na temat odbywających się kursów w Perkins Customer Training Department (Ośrodku szkolenia użytkowników), w Peterborough lub w innych głównych ośrodkach. 1 Literatura serwisowa Podręczniki warsztatowe, rysunki instalacyjne i inne publikacje serwisowe można uzyskać u dystrybutorów Perkinsa za nominalny koszt. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

12 1 Identyfikacja silnika Seria 1300EDi Modele od WK do WS Silniki Perkinsa o modelu 1300 serii EDi to silniki rzędowe sześcio-cylindrowe z turbodoładowaniem lub turbodoładowaniem/chłodzeniem międzystopniowym. Silniki te posiadają elektroniczny układ zarządzania. W niniejszym podręczniku poszczególne typy silników oznaczone są literami ich kodu - czyli pierwszymi dwoma literami numeru silnika tak, jak pokazano to poniżej: Litery kodu Pojemność Litry cale 3 Układ zasysania WK 7, 6 466 Z turbodoładowaniem WL 7, 6 466 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym WM 8, 6 531 Z turbodoładowaniem WN 8, 6 531 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym WP 7, 6 466 Z turbodoładowaniem WQ 7, 6 466 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym WR 8, 6 531 Z turbodoładowaniem WS 8, 6 531 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym Numer silnika jest wybity po lewej stronie bloku cylindrów (A1), za pompą wysokociśnieniową. Przykładowy numeru silnika: WP1296N Części numeru silnika są następujące: WP = litery kodu typu 1296 = numer listy konstrukcyjnej N = wyprodukowany w USA = Numer fabryczny silnika Jeżeli potrzebne są części, serwis lub informacje dotyczące Twojego silnika - dystrybutorowi Perkinsa należy podać cały numer identyfikacyjny silnika. A W002 8 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

13 Seria 1300EDi Modele od WK do WS Dane silnika 1 Ilość cylindrów Konfiguracja cylindrów Rzędowa Cykl Czterosuwowy Układ indukcyjny Z turbodoładowaniem/chłodzeniem międzystopniowym Układ spalania o bezpośrednim wtrysku Średnica znamionowa: - WK i WL, 2 mm (4, 301 cala) - WM, WN, WP, WQ, WR i WS, 6 mm (4, 590 cala) Skok znamionowy: - WK, WL, WP i WQ, 9 mm (4, 681 cala) - WM, WN, WR i WS, 9 mm (5. 350 cala) Stopień sprężania:1 Pojemność silnika: - WK, WL, WP i WQ, 64 litra (466, 4 cala 3) - WM, WN, WR i WS, 71 litra (531, 0 cali 3) Kolejność zapłonu, 5, 3, 6, 2, 4 Luzy wierzchołkowe zaworów (zimne): -Ssące i wydechowe, 64 mm (0, 025 cala) Ciśnienie oleju smarnego (minimalne): - Jałowe kpa (20 funt-siła/cal 2) 1, 4 kgf/cm 2 - maksimalna prędkość obrotowa silnika i normalna temperatura silnika kpa (40 funt-siła/cal 2) 2, 8 kgf/ cm 2 Pojemność typowej miski oleju smarnego (1): - Bez wkładu filtra, 7 litra (40, 0 pintów ang. ) 24 kwarty USA - Z wkładem filtra, 3 litra (49, 9 pintów ang. ) 28 kwart USA Typowa pojemność środka chłodniczego silnika (sam silnik), 8 litra (22, 5 pintów ang. ) 13, 5 kwart USA Kierunek obrotu Zgodny z ruchem wskazówek zegara patrząc od przodu (1) Pojemność miski olejowej może być różna w zależności od zastosowania. Napełnić do oznaczenia "Pełna" ("Full") na olejowskazie. Nie przekraczać poziomu oznaczenia "Pełna" ("Full"). Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

14 Ta strona jest celowo pusta

15 2Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Widoki techniczne silnika 2 Wstęp Silniki firmy Perkins są budowane do konkretnych zastosowań i rysunki techniczne zamieszczone w podręczniku niekoniecznie zgadzają się ze specyfikacjami Twojego silnika. Rozmieszczenie części silnika Rzut pionowy główny i rzut boczny lewy silnika 1 Wentylator 2Wiązka przewodowa czujnika kontroli ciśnienia wtrysku 3 Czujnik temperatury oleju silnikowego 4 Czujnik pozycji wału rozrządczego 5 Czujnik ciśnienia oleju silnikowego 6 Tłumik skrzyni korbowej 7 Miska olejowa oleju smarnego silnika 8 Czujnik temperatury powietrza kolektora wlotowego 9Złącze elektryczne wtryskiwaczy paliwa 10 Kolektor zasilania 11 Wlew oleju smarnego i olejowskaz 12 Moduł kontrolny silnika 13 Sito do paliwa 14 Wkład filtra paliwa 15 Motor rozrusznika A PW251/2 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

16 2 Widok od tyłu (rzut pomocniczy pionowy) i widok boczny prawy Seria 1300 EDi Modele od WK do WS 16 Tylny wspornik podnoszenia 17 Rurka odpowietrznika silnika 18 Turbosprężarka doładowująca 19 Przepustnica do spalin 20 Koło zamachowe 21 Obudowa koła zamachowego 22 Wkład filtra oleju smarnego 23 Złączka przewodu wlotowego powietrza 24 Przedni wspornik podnoszenia 25 Czujnik temperatury płynu chłodzącego 26 Alternator 27 Napinacz pasa napędowego 28 Wkład filtra płynu chłodzącego / inhibitor 29 Pompa płynu chłodzącego 30 Złączka przewodu wlotowego płynu chłodzącego 31 Chłodnica oleju smarnego A PW Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

17 3Serie 1300 EDi Modele od WK do WS Instrukcja obsługi 3 Jak uruchamiać silnik Temperatura od 15 C (60 F) do -20 C (-4 F) Kilka czynników wpływa na uruchamianie silnika, może to być na przykład:! Moc akumulatora! Działanie motoru rozrusznika! Lepkość oleju smarnego! Instalacja układu zimnego rozruchu. W temperaturze ujemnej, nawet tak niskiej jak -20 C (-4 F) silnik można uruchomić bez użycia wspomagania rozruchu. W warunkach pogodowych, gdy temperatura jest jeszcze niższa - może być konieczne użycie eterowego wspomagania rozruchu. Przed uruchomieniem silnika operator powinien dokładnie zrozumieć przeznaczenie wszystkich urządzeń sterowniczych i ich działanie. Przed uruchomieniem silnika:! Sprawdzić, czy ilość płynu chłodzącego jest wystarczająca i, jeżeli to konieczne, uzupełnić układ właściwym płynem, patrz: Rozdzia 4, Konserwacja zapobiegawcza.! Sprawdzić, czy ilość oleju smarnego w misce olejowej jest wystarczająca i, jeżeli to konieczne, uzupełnić układ olejem. Patrz, Rozdzia 4, Konserwacja zapobiegawcza. Zapewnić, aby używany olej smarny był odpowiedniego gatunku do danej temperatury otoczenia.! Napełnić zbiornik paliwem o właściwej specyfikacji, patrz Rozdzia 5, Płyny silnikowe.! Sprawdzić filtr powietrza i jego złączki.! Upewnić się, czy wszystkie złącza elektryczne są dobrze zamocowane. Uwagi:! W celu doboru odpowiednich płynów roboczych do silnika, patrz Rozdzia 5, Płyny silnikowe.! Procedury rozruchu silnika mogą być różne w zależności od jego zastosowania. Jeżeli to możliwe, należy sprawdzić informacje odnośnie danego zastosowania w Podręczniku dla użytkownika. 1 Zaciągnąć hamulec ręczny, o ile w wyposażeniu. Upewnić się, czy skrzynia biegów jest ustawiona na pozycji: "out-of-drive". Upewnić się, czy ster prędkości obrotowej silnika ustawiony jest na minimalną prędkość. 2 Przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WŁ" ("ON"). Uwagi: Nie wolno operować sterem prędkości obrotowej podczas uruchamiania silnika - układ rozrządu kontroluje zasilaniem w paliwo i będzie ignorować sygnały steru prędkości obrotowej, aż do czasu uruchomienia silnika. 3 Przekręcić kluczyk zapłonowy silnika do następnej pozycji, aby włączyć motor rozrusznika. Jeżeli maszyna posiada przycisk uruchamiający, nacisnąć i przytrzymać przycisk. 4 Zwolnić kluczyk zapłonowy (lub przycisk uruchamiający) gdy tylko silnik zapali. Kluczyk powróci do pozycji "WŁ" ("ON"). Zachować ostrożność! Jeżeli silnika nie można uruchomić w ciągu 30 sekund, należy zwolnić kluczyk zapłonowy i odczekać od dwóch do trzech minut, pozwalając na ostygnięcie motoru rozrusznika. Jeżeli po trzech próbach rozruchu silnik nie zastartuje, przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WYŁ" ("OFF"). ciąg dalszy na następnej stronie Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3 13

18 3 Serie 1300 EDi Modele od WK do WS 5 Zlokalizować i następnie naprawić przyczynę problemu. Przed ponownym włączeniem motoru rozrusznika zawsze należy się upewnić, czy silnik i motor rozrusznika zatrzymały się. Po uruchomieniu silnika, sprawdzić, czy w ciągu pierwszych 10 sekund ciśnienie oleju smarnego przekracza 138 kpa (20 funt/cal 2) 1, 4 kgf/cm 2, patrz "Dane silnika" na stronie 9 z informacjami o prawidłowym ciśnieniu oleju smarnego. Jeżeli przyrząd pomiarowy nie jest zainstalowany, należy sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia oleju zgasła. Jeżeli lampka nadal się świeci, zatrzymać silnik i sprawdzić i naprawić przyczynę problemu. Przed obciążeniem silnika, należy pozwolić aby silnik rozgrzewał się na obrotach około 1000obr/ min przez trzy do pięciu minut. 14 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

19 Serie 1300 EDi Modele od WK do WS Jak uruchamiać silnik z eterowym wspomaganiem rozruchu 3 Temperatura otoczenia poniżej -20 C (-4 F) Zachować ostrożność! Eter jest substancją trującą i łatwopalną. Należy stosować środki ostrożności wymienione na pojemniku dotyczące przechowywania eteru i usuwania pustych pojemników. 1 Zaciągnąć hamulec postojowy. Upewnić się, czy skrzynia biegów znajduje się w pozycji "out-of-drive". Sprawdzić pojemnik z eterem, aby mieć pewność, czy jest w nim wystarczająca ilość eteru pod ciśnieniem. 2 Upewnić się, czy dźwignia prędkości obrotowej silnika jest nadal ustawiona na bieg jałowy. Uwagi: Nie wolno operować sterem prędkości obrotowej silnika podczas jego uruchamiania - układ rozrządu kontroluje zasilaniem w paliwo i będzie ignorować sygnały steru prędkości obrotowej, aż do czasu uruchomienia silnika. 3 Przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WŁ" ("ON"). 4 Przekręcić kluczyk zapłonowy silnika na następną pozycję, aby włączyć motor rozrusznika. Jeżeli maszyna posiada przycisk uruchamiający, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby uruchomić motor rozrusznika i jednocześnie przycisnąć przycisk wtrysku eteru. Pozwolić, by przez jedną do dwu sekund układ wtrysku eteru wypełnił się i następnie zwolnić przycisk regulujący wtryskiem, aby odpowiednia wydzielona dawka eteru przedostała się do silnika. Zachować ostrożność! Wtryśnięcie eteru do cylindrów zanim motor rozrusznika zostanie uruchomiony może spowodować uszkodzenie tłoków i pierścieni tłokowych. 5 Zwolnić kluczyk zapłonowy (lub przycisk uruchamiający, o ile w wyposażeniu), gdy tylko silnik zapali. Kluczyk powróci do położenia "WŁ" ("ON"). Jeżeli po trzech próbach rozruchu silnik nie zastartuje, przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WYŁ" ("OFF") i zlokalizować i następnie naprawić przyczynę problemu. Uwagi: Przy wyjątkowo niskich temperaturach otoczenia, zezwala się na dalsze wtryskiwanie eteru do silnika, jeżeli po początkowym uruchomieniu praca silnika jest nierówna. Zachować ostrożność! Nie wolno wtryskiwać eteru do ciepłego silnika. 6 Po uruchomieniu silnika, sprawdzić, czy w ciągu pierwszych 25 sekund ciśnienie oleju smarnego przekracza 138 kpa (20 funt/cal 2) 1, 4 kgf/cm 2, patrz "Dane silnika" na stronie 9 z informacjami o prawidłowym ciśnieniu oleju smarnego. Jeżeli lampka nadal się świeci, zatrzymać silnik. Znaleźć i naprawić przyczynę problemu. Przed obciążeniem silnika, należy pozwolić, aby silnik rozgrzewał się przez trzy do pięciu minut na obrotach około 1000obr/min. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3 15

20 3 Jak zatrzymywać silnik Serie 1300 EDi Modele od WK do WS Obrócić kluczyk rozrusznika silnika w położenie "WYŁ" ("OFF"). Zaleca się, aby przed zatrzymaniem silnika pracować nim na niskich obrotach jałowych przez trzy do pięciu minut. Pozwoli to, aby przepływający olej smarny i płyn chłodzący zaabsorbowały ciepło wydzielające się z dużych części żeliwnych. Regulacja zakresu prędkości obrotowej silnika Operator nie może zmieniać ustawienia prędkości jałowej lub prędkości maksymalnych obrotów silnika. Praca silnika na prędkości biegu jałowego Nie wolno pracować silnikiem na biegu jałowym przez długi czas ponieważ mogłoby to ujemnie wpłynąć na jego osiągi lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Docieranie silnika Stopniowe docieranie nowego silnika nie jest konieczne. Nie zaleca się dłuższej pracy nowym silnikiem pod małym obciążeniem. Nowy silnik można maksymalne obciążyć już w chwili pierwszego jego zastosowania i gdy temperatura płynu chłodzącego osiągnie minimum 76 C (170 F).! Nie wolno pracować silnikiem na wysokich obrotach bez obciążenia.! Nie wolno przeciążać silnika. Praca na większych wysokościach Przy pracach na większych wysokościach układ rozrządu silnika automatycznie skompensuje straty mocy. 16 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

21 4Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Konserwacja zapobiegawcza 4 Interwały konserwacji zapobiegawczej Przedstawione interwały konserwacji zapobiegawczej dotyczą przeciętnych warunków pracy. Sprawdzić interwały konserwacji podane przez producenta maszyny, w której zainstalowany jest silnik. Stosować najkrótsze podane interwały. W przypadku, gdy praca silnika musi odbywać się zgodnie z miejscowymi przepisami może być potrzebna odpowiednia adaptacja interwałów konserwacji i jej procedur, aby zapewnić prawidłową pracę silnika. Do dobrej praktyki zapobiegawczej konserwacji należy sprawdzanie obecności wycieków i poluzowanych elementów złącznych podczas każdego serwisu. Podane poniżej interwały konserwacji dotyczą tylko silników, wypełnionych paliwem i olejem smarnym zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi w niniejszym podręczniku. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

22 4 Harmonogram Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Wyszczególnione poniżej czynności muszą być wykonywane w odstępach czasowych (godzinach lub miesiącach) zgodnie z pierwszym wymienionym interwałem. A Codziennie lub co 8 motogodzin E Co 5000 motogodzin B Co 450 motogodzin lub co 6 miesięcy F Co każde 6700 do 7500 motogodzin C Co 900 motogodzin lub co 12 miesięcy G Co roku D Co 3600 motogodzin lub co 24 miesiące A B C D E F G Czynność! Zapewnić, aby poziom płynu chłodzącego był prawidłowy! Sprawdzić, czy chłodnica międzystopniowa i chłodnica płynu chłodzącego nie są zanieczyszczone odpadkami.! Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić mieszankę płynu niezamarzającego (2) Przetestować poziom kondycjonującego środka płynu chłodzącego i uzupełnić płyn jeżeli to! konieczne (2)! Sprawdzić stan pasa klinowego napędu! Wymienić płyn chłodzący (4)! Wymienić wkład filtra płynu chłodzącego (3).! Sprawdzić termostat (2)! Spuścić nagromadzoną wodę ze zgrubnego filtra paliwa (1)! Wymienić wkład filtra paliwa i wymienić sito paliwowe! Sprawdzić ilość oleju smarnego w misce olejowej! Sprawdzić ciśnienie oleju smarnego na mierniku (1)! Wymienić olej smarny silnika (5)! Wymienić wkład filtra oleju smarnego!! Wyczyścić lub wymienić wkład filtra powietrza (lub wcześniej, jeżeli praca odbywała się w warunkach dużego zapylenia) Zapewnić, aby luzy wierzchołkowe zaworów były sprawdzone i, o ile to konieczne, wyregulowane (2) Zapewnić, aby wirnik turboładowarki i obudowa turbosprężarki doładowującej były! oczyszczone (2)! Zapewnić, aby alternator, motor rozrusznika i turboładowarka były sprawdzone.! Dokonać inspekcji układu elektrycznego (2) (1) O ile w wyposażeniu. (2) Czynność obsługowa musi być wykonana przez odpowiednio przeszkoloną osobę. (3) Również jeżeli układ chłodzący był opróżniony. (4) Układ należy przepłukać i zainstalować w nim nowy wkład. (5) Okres wymiany oleju ulegnie zmianie w zależności od zawartości siarki w paliwie (patrz, tabela umieszczona poniżej "Specyfikacja paliwa" na stronie 29). Nie ma to wpływu na interwał wymiany wkładu filtra oleju smarnego. (6) Użyć zestaw do testu POWERPART, numer części Zawartość siarki w paliwie (%) Interwał wymiany oleju <0. 5 Normalny 0, 5 do 1, 0 75% normalnego >1. 0 50% normalnego 18 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

23 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jak drenować układ chłodzenia 4 Ostrzeżenie! Nie spuszczać płynu chłodzącego, gdy silnik jest jeszcze gorący i gdy układ jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć. 1 Zapewnić, aby maszyna była zaparkowana na równym podłożu. 2 Odkręcić nakrętkę wlewu układu chłodzenia. 3 Odkręcić korek spustowy (A1) znajdujący na boku bloku cylindrów (poniżej tylnej części pompy wysokociśnieniowej) i korek spustowy (B1) z chłodnicy oleju smarnego, aby opróżnić silnik. Upewnić się, czy otwory spustowe nie są zatkane. 4 Otworzyć zawór lub zdjąć korek spustowy z dna chłodnicy, aby ją opróżnić. Jeżeli chłodnica nie jest wyposażona w zawór lub korek spustowy, należy odłączyć wąż znajdujący się u dołu chłodnicy. 5 Przepłukać układ środkiem: Łatwa płukanka (POWERPART Easy Flush). 6 Zainstalować korki spustowe i nakrętkę wlewu. Zamknąć zawór lub podłączyć wąż chłodnicy. 7 Wymienić wkład, numer części, filtra płynu chłodzącego. Zachować ostrożność! Wkład zawiera inhibitor korozyjny, który wraz z przepływającym przez wkład płynem chłodzącym obiega układ chłodzenia. Jest rzeczą ważną, aby używać tylko autentycznych, właściwych wkładów firmy Perkins. 1 1 A W005 B W006 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

24 4 Jak napełniać układ chłodzenia Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Zachować ostrożność! Patrz, "Specyfikacja płynu chłodzącego" na stronie 31 ze szczegółowymi informacjami odnośnie właściwego płynu chłodzącego, jaki należy użyć w układzie. Jeżeli w czasie eksploatacji do układu dolewa się płynu chłodzącego, musi on mieć identyczny skład jak oryginalna mieszanka, którą użyto do wypełnienia układu. Przed dolewaniem płynu chłodzącego, należy odczekać, aż silnik ostygnie. Ostrzeżenie! Nie odkręcać nakrętki wlewu, lub innych części układu chłodzenia, gdy silnik jest jeszcze gorący i gdy jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć. 1 Odkręcić nakrętkę wlewu układu chłodzenia. 2 Układ chłodzenia należy napełniać bardzo wolno, aby nie doszło do zapowietrzenia układu. Wypełnić układ chłodzenia, aż osiągnie on poziom dolnej krawędzi rury wlewu. Zamocować nakrętkę wlewu. 3 Włączyć silnik. Pracować silnikiem na wysokich obrotach jałowych, aż do osiągnięcia jego normalnej temperatury roboczej. Wyłączyć silnik i poczekać aż ostygnie. Ostrożnie odkręcić nakrętkę wlewu i dolewać płynu chłodzącego, aż osiągnie on poziom rury wlewu. 20 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

25 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jak wymieniać wkład filtra płynu chłodzącego / inhibitora 4 Ostrzeżenie! Nie wyjmować wkładu, gdy silnik jest jeszcze gorący i gdy jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć. Zachować ostrożność! wkład zawiera inhibitor korozyjny, który obiega układ chłodzenia wraz z przepływającym przez wkład płynem chłodzącym. Uwagi: Używane są dwa typy głowic filtrów płynu chłodzącego: Typ 1 1 Po ochłodzeniu się silnika, odkręcić nakrętkę wlewu, aby uwolnić ciśnienie z układu. Uwagi: Po uwolnieniu ciśnienia z układu zawory wkładu i obudowy filtra zamkną się. Zapobiegnie to stratom płynu chłodzącego, gdy zdejmie się filtr. 2 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra płynu chłodzącego. 3 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra i wyjąć wkład. Zawory w głowicy filtra zpobiegną stratom płynu chłodzącego, gdy zdejmie się wkład filtra. 4 Upewnić się, czy nagwintowany adaptor (A2) jest zabezpieczony w głowicy filtra i czy głowica jest czysta. 5 Lekko nasmarować silnikowym środkiem chłodzącym uszczelkę (A1) na górze nowego wkładu. Zainstalować nowy wkład w głowicy filtra i ręcznie go dokręcić (nie używać narzędzi do dokręcania). Nie dokręcać nadmiernie wkładu A W007 B W1170 Typ 2 1 Po ochłodzeniu się silnika, odkręcić nakrętkę wlewu, aby uwolnić ciśnienie z układu. 2 Obrócić całkowicie w lewo dźwignię (B1), aby zamknąć zawór. Zapobiegnie to stratom płynu chłodzącego, gdy zdejmie się wkład (B3). 3 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra płynu chłodzącego. 4 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra i wyjąć wkład. Zainstalować nowy wkład w głowicy filtra i dokręcać go, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra a następnie ręcznie (nie używać narzędzi do dokręcania) dokręcić wkład, wykonując jeden dalszy obrót. Nie dokręcać nadmiernie wkładu. 6 Obrócić całkowicie w prawo dźwignię (B2), aby otworzyć zawór. Pozwoli to na przepływ płynu chłodzącego przez wkład. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

26 4 Jak sprawdzać pasek napędowy Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Nie ma potrzeby sprawdzania napięcia paska ponieważ ustawiane jest ono automatycznie. Stan techniczny pasa powinien być sprawdzony. Popękany lub zabrudzony olejem lub smarem pas musi być wymieniony. Jak wymieniać pasek napędowy 1 Umocować dźwignię o kwadratowej głowicy (A3) w 12, 7 mm (0, 5 cala) otworze (A2) w zespole (A1). Pracować dźwignią, aby uwolnić napięcie paska (A4) i wymontować pasek. Napinacz wróci do swojej oryginalnej pozycji pod wpływem ciśnienia sprężyny. Zdjąć dźwignię. 2 Dźwignią umocowaną w napinaczu, pociągnąć napinacz w kierunku na zewnątrz. Przepleść nowy pasek wokół wszystkich kół pasowych. Upewnić się, czy koło pasowe napinacza znajduje się po zewnętrznej stronie paska. Pozwolić, aby napinacz wrócił na miejsce i napiąć pas. Zdjąć dźwignię A 3 W Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

27 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Wstępny filtr paliwa 4 Zwykle filtr ten jest zainstalowany pomiędzy zbiornikiem paliwa i silnikiem. Czaszę filtra należy sprawdzać w regularnych odstępach czasowych i drenować ją, gdy jest to konieczne. Jak wymieniać sito paliwa i wkład filtra paliwa W skład zespołu filtra paliwa wchodzi sito paliwa do usuwania większych cząsteczek zanieczyszczających paliwo i wkład filtra do usuwania mniejszych cząsteczek. Sito paliwa można czyścić, ale wkład filtra paliwa musi być wymieniany. 1 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra paliwa. 2 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra i wyjąć wkład. 3 Użyć 29 mm (1 1 / 8 cala) nasadowy klucz maszynowy do zdjęcia plastykowej pokrywy (A5) z sita paliwa. Wyjąć sito (A3) i uszczelkę samouszczelniającą (A4) z pokrywy. 4 Zainstalować nowe sito i nową uszczelkę samouszczelniającą w pokrywie i założyć pokrywę na głowicę filtra. Zachować ostrożność! Upewnić się, czy otwarty koniec nowego sita jest skierowany w stronę głowicy filtra. 5 Upewnić się, czy nagwintowany adaptor (A1) jest zabezpieczony w głowicy filtra i czy głowica jest czysta. Pokryć uszczelkę (A2) nowego wkładu czystym olejem napędowym do silników wysokoprężnych. Zainstalować nowy wkład w głowicy filtra i dokręcać go, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra. Ręcznie (nie używać narzędzi do dokręcania) dokręcić wkład, wykonując 1 / 2 dalszego obrotu. Nie wolno stosować klucza objemkowego. 6 Po wymianie filtra paliwa, należy go odpowietrzyć, patrz strona 24. Zachować ostrożność! Ważne jest, aby używać tylko autentycznych części firmy Perkins. Użycie nieodpowiednich części mogłoby uszkodzić wtryskiwacze paliwa A W009 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

28 4 Jak odpowietrzać układ paliwowy Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jeżeli do układu paliwa dostanie się powietrze, to przed ponownym rozruchem silnika musi ono być usunięte z układu. Powietrze może dostać się do układu, gdy:! Zbiornik paliwa został opróżniony w czasie normalnej eksploatacji maszyny.! Nisko-ciśnieniowe przewody dopływu paliwa są rozłączone.! Jakaś część nisko-ciśnieniowego układu paliwa przecieka podczas pracy silnika. Aby odpowietrzyć układ paliwowy, należy postępować następująco: 1 Poluzować korek wentylacyjny (A1) na górze głowicy filtra paliwa. 2 Pompować pompą zastrzykową (A2), aż paliwo, wolne od powietrza, zacznie wypływać z korka wentylacyjnego filtra. Dokręcić korek wentylacyjny. 4 Włączać kluczyk rozrusznika w 15 sekundowych odstępach, aż do momentu uruchomienia silnika. Jeżeli po krótkim czasie prawidłowej pracy silnik zatrzyma się lub jego praca będzie nierówna, należy sprawdzić, czy w układzie paliwa nie znajdują się pęcherzyki powietrza. Jeżeli układ paliwowy jest zapowietrzony - oznacza to prawdopodobieństwo wycieków w nisko-ciśnieniowym układzie. Przekręcić kluczyk zapłonowy silnika w położenie "WYŁ" ("OFF"), w celu zatrzymania silnika. Naprawić wyciek i powtórzyć procedurę. 2 A 1 W011/1 24 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

29 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jak wymieniać olej smarny silnika 4 1 Pracować silnikiem, aż się nagrzeje. 2 Wyłączyć silnik. 3 Pod miską olejową umieścić pojemnik o przybliżonej pojemności 30 litrów (6, 5 gal. ang) 32 kwarty USA. Odkręcić korek spustowy miski olejowej (A1) i jego uszczelkę i spuścić olej smarny z miski. Należy uważać, aby nie uszkodzić uszczelki samouszczelniającej. Zamocować korek spustowy i jego uszczelkę i dokręcić korek do momentu 68Nm (50 funt-siła stopa) 6, 9 kgf m. 4 Przekręcić uchwyt na górze korka wlewu (B2) w lewo, aby zwolnić zespół korka wlewu i olejowskazu z rury wlewowej. 5 Napełnić miskę olejową do poziomu "PEŁNA" ("FULL") znaku na olejowskazie (B1) czystym nowym olejem smarnym o właściwym gatunku, patrz "Specyfikacja oleju smarnego" na stronie Założyć zespół korka wlewu i olejowskazu i przekręcić uchwyt korka w prawo, aby dokręcić korek wlewu w rurze wlewowej. 7 Usunąć pojemnik z zużytym olejem smarnym spod spodu silnika. Ostrzeżenie! Usunąć zużyty olej smarny w przeznaczonym do tego miejscu i zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. 8 Uruchomić silnik i sprawdzić, czy olej smarny nie wycieka. Wyłączyć silnik. Po 15 minutach sprawdzić poziom oleju na olejowskazie i, o ile to konieczne, dolać więcej oleju smarnego do miski olejowej. Zachować ostrożność! Nie wolno napełniać miski powyżej oznakowania "PEŁNA" ("FULL") na olejowskazie. F u l l A d d 1 1 A W012 B 2 W013 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

30 4 Jak wymieniać wkład filtra oleju smarnego Seria 1300 EDi Modele od WK do WS 1 Pod filtrem umieścić korytko do zbierania rozlanego oleju smarnego. 2 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra. 3 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra. Wyjąć i wyrzucić wkład. Upewnić się, czy adaptor (A1) jest zabezpieczony w głowicy filtra. Ostrzeżenie! Wyrzucić zużyty wkład i zużyty olej silnikowy w przeznaczonym do tego miejscu i zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. 4 Oczyścić wnętrze głowicy filtra. 5 Nasmarować czystym silnikowym olejem smarnym uszczelkę (A2) na górze wkładu. 6 Napełnić nowy wkład filtra czystym silnikowym olejem smarnym. Zainstalować nowy wkład i ręcznie go dokręcić, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra. Ręcznie (nie używać narzędzi do dokręcania) dokręcić wkład, wykonując 1 / 2 do 3 / 4 dalszego obrotu. 7 Upewnić się, czy w misie jest olej smarny. 8 Przekręcić kluczyk stacyjki w położenie "WŁ" ("ON") i uruchomić silnik. Uwagi: Silnika nie będzie można uruchomić i nie będzie on pracował, dopóki ciśnienie oleju nie będzie właściwe. Ciśnienie oleju pokazuje się na wskaźniku ciśnienia po zgaśnięciu światełka ostrzegawczego lub na odczycie miernika. Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy nie ma wycieków z filtra. Po 15 minutach sprawdzić poziom oleju na olejowskazie i, o ile to konieczne, dolać więcej oleju smarnego o właściwym gatunku do miski olejowej. 2 A W Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

31 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Filtr powietrza 4 Warunki środowiskowe w istotny sposób wpływają na częstotliwość wymaganego serwisu filtra powietrza. Wkład filtra musi być wyczyszczony lub wymieniony zgodnie z zaleceniami producenta. Wskaźnik ograniczenia Wskaźnik ograniczenia silników omawianego typu musi działać przy różnicy ciśnienia wynoszącej 635 mm (25 cali) skali wodnej. Wskaźnik ograniczenia zainstalowany jest na otworze wylotowym filtra powietrza lub pomiędzy filtrem powietrza i przewodem wlotowym rozgałęzionym. Wskaźnik ograniczenia musi być testowany zgodnie z zaleceniami producenta. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

1 Lenovo MIIX 320 Lenovo MIIX ICR Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

2 Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 10. Jeśli korzystasz z innej wersji systemu operacyjnego Windows, niektóre czynności mogą nieznacznie się różnić. Jeśli używane są inne systemy operacyjne, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne na twoim komputerze, lub twój komputer może posiadać funkcje które nie są opisane w niniejszym Podręcznik użytkownika. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji. Zrzuty ekranu systemu operacyjnego służą wyłącznie odniesieniu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga prawna Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem Wydanie pierwsze (Grudzień 2016) Copyright Lenovo 2016.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer... 1 Widok z góry... 1 Widok z lewej strony... 3 Widok z prawej strony... 4 Widok od dołu... 5 Widok z tyłu... 9 Widok z góry doku klawiatury (opcjonalnie) Widok z lewej strony doku klawiatury (opcjonalnie) Widok z prawej strony doku klawiatury (opcjonalnie) Aby użyć rysika Lenovo Active Pen (w wybranych modelach) Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy Interfejs systemu operacyjnego Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go Zarządzanie zadaniem i pulpitem Podłączanie do sieci bezprzewodowej Aplikacja Rozpoczynanie Obsługa ekranu dotykowego Rozdział 3. System odzyskiwania Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Rozwiązywanie problemów Znaki towarowe i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczają, że części nie są widoczne z zewnątrz. a Kamera przednia Kamera może być używana do komunikacji wideo lub robienia zdjęć. b c Anteny bezprzewodowej sieci LAN Anteny bezprzewodowej sieci WAN (w wybranych modelach) Umożliwiają wysyłanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podłączeniu adaptera LAN. Umożliwiają wysyłanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podłączeniu adaptera WAN. d Ekran wielodotykowy Funkcjonuje zarówno jako wyświetlacz, jak i touchpad. Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz Obsługa ekranu dotykowego na stronie 22. e Głośnik Zapewnia wyjście dźwięku. 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Orientacja ekranu Można obrócić panel wyświetlacza do preferowanej orientacji. Orientacja wyświetlacza zmienia się automatycznie (przełączając pomiędzy trybami portretowym a krajobrazowym) w zależności od sposobu trzymania komputera. Pionowa Pozioma 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a Gniazdo audio typu combo Pozwala na podłączenie zestawu słuchawkowego. Uwagi: Gniazdo audio typu combo nie obsługuje tradycyjnych mikrofonów. Ze względu na różnice w standardach przemysłowych funkcja nagrywania może nie być obsługiwana, jeśli zostaną podłączone słuchawki lub zestaw słuchawkowy innych producentów. b c d Przycisk zmniejszania głośności Przycisk zwiększania głośności Power indicator Zmniejsza poziom głośności. Zwiększa poziom głośności. Wskaźnik Stan wskaźnika Znaczenie Zasilanie Włączony (ciągłe światło białe) Włączony (ciągłe światło pomarańczowe) Wyłączony Tablet jest włączony. Tablet jest w trybie uśpienia. Tablet jest wyłączony. e Przycisk zasilania Kiedy komputer jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby go włączyć. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony a Wbudowany mikrofon Przechwytuje dźwięk, który może być wykorzystywany do wideokonferencji, narracji głosowej lub nagrywania dźwięku. b Gniazdo micro HDMI Pozwala na podłączenie urządzeń z wejściem micro HDMI, takich jak telewizor lub wyświetlacz zewnętrzny. c Gniazda typu-c Pozwala na podłączenie urządzeń typu-c. d Gniazdo zasilacza sieciowego Należy podłączyć zasilacz sieciowy. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od dołu a Czytnik kart Do gniazd pasują karty micro SD (nie są dostarczone z komputerem) i karty Nano SIM (nie są dostarczone z komputerem). Uwagi: Niektóre modele mogą nie mieć gniazda na karty Nano SIM. Szczegółowe informacje - zobacz Korzystanie z czytnika na stronie 6. b Blokada doku klawiatury Przyłącza tablet do doku zabezpieczając go w miejscu. Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz Połączenie tabletu i doku klawiatury na stronie 13. c Złącze doku klawiatury Pozwala podłączyć tablet do doku. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Korzystanie z czytnika Ten komputer obsługuje następujące rodzaje kart: Karty Micro Secure Digital (SD) Karty Nano Subscriber Identity Module (SIM) (w wybranych modelach) Uwagi: Kieszeń na karty może mieć dwa gniazda na różne rodzaje kart. Należy wkładać wyłącznie jedną kartę na raz. Niektóre modele mogą nie mieć gniazda na karty Nano SIM. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (tj. Bluetooth SDIO itp. ). Ilustracje pełnią jedynie funkcję orientacyjną. Wkładanie kart(y) 1 Wyłączyć tablet. Odłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie przewody. 2 Włożyć szpilkę (nie są dostarczone z komputerem) w mały otwór w kieszeni na karty. Wcisnąć i wepchnąć mocno do środka, aż wyskoczy kieszeń na karty. 6

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer 3 Delikatnie wyciągnąć kieszeń na karty z czytnika. 4 Włożyć kartę(y) w odpowiednie gniazdo w kieszeni. 7

12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer 5 Włożyć kieszeń do czytnika. Wyjmowanie kart(y) 1 Wyłączyć tablet. 2 Włożyć szpilkę w mały otwór w kieszeni na karty. 3 Delikatnie wyciągnąć kieszeń na karty z czytnika. 4 Wyjąć kartę(y) z kieszeni, a następnie włożyć kieszeń z powrotem do czytnika. Uwagi: Nie należy wkładać ani wyjmować kart, kiedy komputer jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie czytnika kart. Przed wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć ją, korzystając z funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu i wysuwania nośników systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu danych. 8

13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z tyłu a Kamera tylna Kamera może być używana do komunikacji wideo lub robienia zdjęć. 9

14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry doku klawiatury (opcjonalnie) a Blokada doku klawiatury Przyłącza tablet do doku zabezpieczając go w miejscu. b Złącze doku klawiatury Pozwala podłączyć tablet do doku. c Klawiatura d Touchpad 10

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Kombinacje przycisków funkcyjnych Korzystając z przycisków funkcyjnych można natychmiastowo przełączać funkcje. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a; następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b Poniżej opisane zostało działanie każdego z przycisków funkcyjnych. Fn + Esc: Wycisza/przywraca dźwięk. Fn +: Zamyka aktywne okno. Fn + Delete: Fn + Backspace: Fn + PgUp: Fn + PgDn: Fn +: Fn +: Fn +: Fn +: Fn + Tab: Włącza/wyłącza touchpad. Włącza/wyłącza tryb samolotowy. Aktywuje funkcję przycisku home. Aktywuje funkcję przycisku end. Zwiększa jasność wyświetlacza. Zmniejsza jasność wyświetlacza. Zmniejsza poziom głośności. Blokuje/odblokowuje klawisze funkcyjne. 11

16 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony doku klawiatury (opcjonalnie) a Gniazdo USB 2. 0 Pozwala na podłączenie urządzeń USB. Widok z prawej strony doku klawiatury (opcjonalnie) a Gniazdo USB 2. 12

17 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Połączenie tabletu i doku klawiatury Lenovo MIIX ICR to nie tylko tablet. Można go połączyć z dokiem klawiatury i używać jak notebooka. Podłączanie tabletu Dopasuj złącze doku klawiatury do tabletu i wepnij tablet w kierunku wskazanym strzałką. 13

18 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Odłączanie tabletu Ostrożnie odłączyć tablet w kierunku zgodnym ze strzałką. Uwagi: Uważaj, aby nie uszkodzić złącza podczas podłączania i odłączania tabletu. Powyższe ilustracje pełnią jedynie funkcję orientacyjną. 14

19 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Aby użyć rysika Lenovo Active Pen (w wybranych modelach) Jeśli wybrany model wyposażony jest w Lenovo Active Pen, aby go użyć, należy zapoznać się z poniższymi ilustracjami. Funkcje Pisanie Wyświetlanie menu funkcji Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty górny przycisk aktywnego pisaka podczas zbliżania go do ekranu i wyświetleniu kursora. Funkcja klikania prawym przyciskiem myszy Naciśnij górny przycisk, a następnie kliknij ekran dotykowy. Wymazywanie Naciśnij dolny przycisk podczas pisania. Wymiana akumulatora Uwaga: Należy włożyć baterię, dopasowując styki + i baterii do styków + i w komorze baterii. 15

20 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Uwaga: Windows 10 ma już wersję zaktualizowaną. Jeśli korzystasz z wersji zaktualizowanej, to możesz stwierdzić, że część operacji jest odmienna. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować następujące czynności: Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia Internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika Interfejs systemu operacyjnego System Windows 10 dostarczany jest z mocnym i użytecznym menu start. Aby otworzyć menu start, wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Wybierz Start w lewym dolnym rogu pulpitu a Aplikacja Rozpoczynanie d Przycisk start b Przycisk ustawień e Pole wyszukiwania c Przycisk zasilania f Przycisk widoku zadania 16

21 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Ustawienia Ustawienia pozwalają na wykonywanie podstawowych zadań. Można także wyszukiwać więcej ustawień, za pomocą pola wyszukiwań w prawym górnym rogu. Aby otworzyć ustawienia, należy wykonać następujące czynności: Otworzyć menu start, a następnie wybrać Ustawienia. Personalizowanie menu start Można spersonalizować menu start za pomocą swoich ulubionych aplikacji. Aby spersonalizować menu start, należy wykonać następujące czynności: 1 Otwórz menu start i znajdź aplikację na liście po lewej. 2 Prawym przyciskiem kliknąć na aplikację, którą chcemy dodać do menu start, następnie wybrać Pin to Start (Przypnij do Start). Uwaga: Można również przeciągnąć aplikację z listy i dodać ją do menu start. 17

22 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem można przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera do stanu uśpienia Jeśli oddalasz się od komputera tylko na chwilę, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności: Zamknij pokrywę wyświetlacza. Naciśnij przycisk zasilania. Otworzyć menu start i wybrać Zasilanie Stan Uśpienia. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w trybie uśpienia). Przenoszenie komputera kiedy talerze dysku twardego obracają się może uszkodzić dysk twardy powodując utratę danych. Aby obudzić komputer, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. (Tylko w trybie notebooka) Naciśnij przycisk zasilania. 18

23 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, wykonaj jedną z poniższych czynności: Otworzyć menu start i wybrać Zasilanie Zamknij. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w lewym-dolnym rogu i wybierz Zamknij lub wyloguj się Zamknij. 19

24 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Zarządzanie zadaniem i pulpitem Widok zadania Aby otworzyć widok zadania, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać przycisk Widok Zadania na pasku zadań. Naciśnij klawisz Windows + Tab. Przeciągnąć od lewej krawędzi ekranu. Zarządzanie wirtualnym pulpitem Windows 10 pozwala na tworzenie, zarządzanie i przełączanie pomiędzy wirtualnymi pulpitami. Aby stworzyć nowy wirtualny pulpit, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć widok zadania, a następnie wybrać New desktop (Nowy Pulpit). Naciśnij klawisz Windows + Ctrl + D. Aby przełączać pomiędzy różnymi pulpitami, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć widok zadania i wybrać pulpit, który chcesz aktywować. Naciśnij klawisz Windows + Ctrl + /, aby przewinąć pulpity, które utworzyłeś. 20

25 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Podłączanie do sieci bezprzewodowej Włączanie połączenia bezprzewodowego Aby uruchomić funkcje bezprzewodowe, wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij Fn + Backspace, aby wyłączyć tryb samolotowy. 2 Nacisnąć w prawym dolnym rogu paska zadań, aby otworzyć stronę konfiguracji sieci. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Po włączeniu łączności bezprzewodowej komputer automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli je na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Aby połączyć się z siecią, należy kliknąć jej nazwę na liście, a następnie kliknąć Połącz. Uwaga: Niektóre sieci wymagają podania klucza zabezpieczeń lub hasła podczas łączenia. Aby połączyć się z jedną z takich sieci, należy poprosić administratora sieci lub Dostawcę usług internetowych (ISP) o wydanie klucza zabezpieczeń lub hasła. Aplikacja Rozpoczynanie Windows 10 zawiera aplikację Get Started (Rozpoczynanie), która objaśnia nowe funkcje Windows 10. Znajdziesz ją w menu start. Aby otworzyć aplikację Rozpoczynanie, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć menu start i wybrać Get Started (Rozpoczynanie). Naciśnij klawisz Windows + Fn + F1 (zależnie od układu klawiatury). 21

26 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Obsługa ekranu dotykowego Panel wyświetlacza umożliwia wprowadzanie danych tak jak w tablecie, z użyciem ekranu wielodotykowego, lub jak w tradycyjnym notebooku, za pomocą klawiatury i touchpada. Gesty wielodotykowe Można dotykać ekranu używając jednego lub więcej palców, aby wykonywać różne zadania. Najczęściej używane gesty Stuknięcie Stuknij element jednokrotnie. Wykonywane zadania Wykonuje czynność, taką jak uruchomienie aplikacji, otworzenie łącza lub wykonanie komendy. Funkcja podobna do kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Naciśnięcie i przytrzymanie Naciśnij palcem i przytrzymaj przez chwilę. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji przed wybraniem czynności. Może także otworzyć menu zawierające więcej opcji. Funkcja podobna do kliknięcia prawym przyciskiem myszy. 22

27 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 (ciąg dalszy) Najczęściej używane gesty Zoom Zsunięcie dwóch palców do siebie, lub rozsunięcie ich od siebie podczas dotykania ekranu. Wykonywane zadania Funkcja przybliżenia lub oddalenia w aplikacjach pracujących z obrazami, takimi jak zdjęcia czy mapy. Może także służyć do przeskoczenia do początku lub końca listy. Obrót Umieszczenie dwóch lub więcej palców na elemencie i obrócenie dłoni. Obraca obiekt. (Uwaga: Nie wszystkie elementy mogą być obrócone, jest to zależne od aplikacji. ) Przesunięcie Przesunięcie palców po ekranie. Pochyla lub przewija listy i strony. Może także przesunąć obiekt, lub umożliwić rysowanie lub pisanie, w zależności od aplikacji. Funkcja podobna jak naciśnięcie i przytrzymanie podczas przesuwania elementu myszą. 23

28 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 (ciąg dalszy) Najczęściej używane gesty Pociągnięcie Przesunięcie w kierunku środka ekranu, rozpoczynając od prawej/lewej krawędzi ekranu. Wykonywane zadania Pociągnięcie od lewej krawędzi ekranu, może otworzyć pasek zadań. Pociągnięcie od prawej krawędzi ekranu wyświetla centrum akcji. 24

29 Rozdział 3. System odzyskiwania Wprowadzenie Reset this PC (Zresetuj ten komputer) to wbudowane narzędzie odzyskiwania, które umożliwia użytkownikom przywrócenie systemu operacyjnego to pierwotnego stanu. Powoduje to zachowanie ich danych i ważnych dostosowanych funkcji bez konieczności wcześniejszego wykonania kopii zapasowych danych. Następujące funkcje narzędzia Reset this PC (Zresetuj ten komputer) są dostępne dla użytkownika w wielu miejscach w systemie Windows: Keep my files (zachowaj moje pliki) Naprawia problemy z oprogramowaniem poprzez ponowną instalację domyślnej konfiguracji fabrycznej. Powoduje to zachowanie plików osobistych i usuwa aplikacje oraz ustawienia. Remove everything (Usuń wszystko) Przygotowuje komputer do recyklingu lub sprzedaży. Powoduje to ponowną instalację domyślnej konfiguracji fabrycznej i przywrócenie wszystkich danych użytkownika i aplikacji do stanu jak po wyjęciu z pudełka (ang. out-of-box Experience, OOBE). Używanie narzędzia Reset this PC (Zresetuj ten komputer) Narzędzie Reset this PC (Zresetuj ten komputer) można uruchomić za pomocą jednej z następujących metod: Przycisk zasilania + przycisk zwiększania głośności: - Zamknij komputer i poczekaj przynajmniej pięć sekund. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aż na ekranie zostanie wyświetlone Novo Menu. - Novo Menu System Recovery Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów) Reset this PC (Zresetuj ten komputer). Ustawienia komputera z systemem Windows: - Windows PC settings (Ustawienia komputera z systemem Windows) Update & security (Aktualizacja i zabezpieczenia) Recovery (Odzyskiwanie) Reset this PC (Zresetuj ten komputer) wybierz Start (Uruchom). Aby uzyskać więcej informacji, patrz plik Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows na komputerze. Po zakupie komputera zawierał on kopię systemu Windows. Jak można określić, czy kopia systemu Windows została wstępnie zainstalowana przez firmę Lenovo? Na zewnętrznej stronie opakowania komputera można znaleźć etykietę zawierającą informacje o konfiguracji komputera. Należy sprawdzić ciąg tekstu wydrukowany obok OS. Jeśli zawiera słowo Windows lub WIN, oznacza to, że kopia systemu Windows została wstępnie zainstalowana przez firmę Lenovo. Czym jest partycja odzyskiwania? Jeśli na komputerze została wstępnie zainstalowana jakakolwiek wersja systemu Windows 10, urządzenie pamięci masowej komputera zawiera partycję odzyskiwania. Ta partycja zawiera plik obrazu zainstalowanego wstępnie systemu operacyjnego Windows. W przypadku awarii systemu można użyć systemu Lenovo OneKey Recovery lub funkcji resetowania ustawień systemu Windows do przywrócenia systemu operacyjnego do stanu fabrycznego. Uwaga: Partycja odzyskiwania nie ma przydzielonej litery napędu i nie można do niej uzyskać dostępu za pomocą Eksploratora plików systemu Windows. 25

30 Rozdział 3. System odzyskiwania Wstępnie zainstalowane oprogramowanie zostało odinstalowane, ale ilość wolnego miejsca na napędzie nie zwiększyła się znacząco. Kopia systemu Windows na komputerze może mieć włączoną technologię kompaktowania. W przypadku komputerów z systemem Windows z włączoną technologią kompaktowania większość plików wymaganych przez zainstalowane wstępnie oprogramowanie jest zainstalowanych na partycji odzyskiwania i nie zostaną one usunięte w procesie normalnego odinstalowania. Co się stanie w przypadku próby usunięcia lub zmodyfikowania partycji odzyskiwania? Uwaga: Nie wolno usuwać ani modyfikować partycji odzyskiwania, gdy na komputerze włączona jest technologia kompaktowania. Jeśli partycja odzyskiwania zostanie usunięta lub zmodyfikowana, przywrócenie systemu Windows do stanu fabrycznego może nie być możliwe. W przypadku modeli komputerów z włączoną technologią kompaktowania usunięcie partycji odzyskiwania może uniemożliwić uruchomienie systemu Windows. Jak można określić, czy system Windows na komputerze ma włączoną technologię kompaktowania? Technologia kompaktowania jest zwykle włączona w kopiach aktualizacji systemu Windows 10 na dyskach SSD (lub emmc) dotyczy to tylko modeli komputerów. Aby sprawdzić komputer, 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start w lewym dolnym rogu i wybierz Disk Management (Zarządzanie dyskami). 2 Program Disk Management (Zarządzanie dyskami) zostanie uruchomiony. Jeśli partycja systemu Windows jest oznaczona jako Wim Boot, technologia kompaktowania jest włączona w posiadanej kopii systemu Windows. 26

31 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Ten rozdział zawiera najczęściej zadawane pytania, pogrupowane według kategorii. Wyszukiwanie informacji Jakich środków bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas korzystania z komputera? Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa, które podano w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo. Uwaga: Aby wyświetlić Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo, wybierz ikonę Companion (lub Lenovo PC Manager) na pulpicie. Można go również pobrać z serwisu WWW wsparcia Lenovo. Gdzie można znaleźć specyfikacje sprzętową mojego komputera? Szczegółowe dane techniczne komputera znajdują się na drukowanych broszurach dostarczonych z komputerem. Gdzie można znaleźć informacje na temat gwarancji? Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji dla tego urządzenia znajdują się na poniższej stronie internetowej: support. lenovo. com/warrantystatus. Sterowniki Gdzie można znaleźć sterowniki dla różnych urządzeń komputera? Można także pobrać najnowsze sterowniki ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo. Uzyskiwanie pomocy Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Rozdział 3. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. 27

32 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Jeśli nie możesz znaleźć swojego problemu, patrz Rozdział 1. Poniższy rozdział opisuje tylko problemy, których rozwiązanie nie wymaga odniesienia się do bardziej szczegółowych informacji zawartych w Rozdziale 1. Problemy z wyświetlaniem Po włączeniu komputera nic nie pojawia się na ekranie. Ekran gaśnie kiedy komputer jest włączony. Jeśli na ekranie nie pojawia się obraz, należy upewnić się, że: - Zasilacz sieciowy jest podłączony do komputera, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazdka elektrycznego. - Komputer jest włączony. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy w celu potwierdzenia. - Aby wymusić wyłączenie komputera należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około dziesięć sekund. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy aby go zrestartować. Jeśli powyższe warunki są spełnione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Zarządzanie energią jest włączone. Należy wykonać jedną z poniższych czynności, aby wybudzić komputer z trybu uśpienia: - Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. - Naciśnij przycisk zasilania. Problemy z trybem uśpienia Pojawia się komunikat o krytycznie niskim stanie akumulatora i komputer od razu wyłącza się. Komputer przechodzi do stanu uśpienia natychmiast po Włączeniu. Akumulator rozładowuje się. Należy podłączyć do komputera zasilacz sieciowy. Należy upewnić się, że: - Akumulator jest naładowany. - Temperatura nie przekracza dopuszczalnego zakresu. Zobacz Rozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. Uwaga: Jeśli akumulator jest naładowany, a temperatura jest odpowiednia, wykonaj następujące czynności: a Należy przytrzymać przycisk Power przez trzy sekundy, aby włączyć komputer. b Aby wymusić wyłączenie komputera należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około dziesięć sekund. c Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy aby go zrestartować. Następnie zresetować komputer za pomocą systemu przywracania Reset this PC (Zresetuj ten komputer). Jeśli problem nie ustąpi, należy oddać komputer do serwisu. 28

33 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Komputer nie wybudza się z trybu uśpienia i nie działa. Jeśli komputer nie wychodzi z trybu uśpienia, może to być spowodowane rozładowaniem baterii. Jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia, należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera. Następnie nacisnąć przycisk zasilania. Jeśli komputer jest wyłączony, należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera. Następnie nacisnąć przycisk Power w celu wznowienia działania. Uwaga: Jeśli system nadal nie powraca z trybu uśpienia, system przestał odpowiadać i nie można wyłączyć komputera, należy wymusić wyłączenie (niezapisane dane mogą zostać utracone). Aby zresetować komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć sekund. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, należy odłączyć zasilacz sieciowy. Problemy z panelem wyświetlacza Ekran jest pusty. Należy: -Jeśli używasz zasilacza sieciowego lub akumulatora, naciśnij Fn + (znajdujący się na klawiaturze), aby rozjaśnić ekran. - Naciśnij przycisk Power żeby sprawdzić czy komputer znajduje się w trybie uśpienia. -Jeśli problem utrzymuje się, należy postępować zgodnie z rozwiązaniem kolejnego problemu: Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Na ekranie pojawiają się niewłaściwe znaki. Upewnij się że rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są poprawnie ustawione. Czy system operacyjny lub programy są zainstalowane poprawnie? Jeśli są zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, wykonaj następujace kroki: a Należy przytrzymać przycisk Power przez trzy sekundy, aby włączyć komputer. Problemy z dźwiękiem Z głośników nie słychać dźwięku, nawet po zwiększeniu głośności. Należy upewnić się, że: -Wyłączona jest funkcja wyciszenia. -Nie jest używane gniazdo audio typu combo. -Głośniki są wybrane jako urządzenie do odtwarzania. 29

34 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Problemy z akumulatorem Twój komputer wyłączy się zanim ikona stanu baterii pokaże że jest pusta. -lub- Twój komputer działa po wyświetleniu pustego wskaźnika stanu baterii. Należy naładować akumulator. Problemy z uruchomieniem System operacyjny Microsoft Windows nie uruchamia się. Szczegółowe informacje - zobacz System odzyskiwania na stronie 25. Problemy z Recovery System Nie udało się przywrócić partycji systemowej do stanu fabrycznego. Parametry partycji systemowej (rozmiar partycji lub pojemność dysku C) zostały zmodyfikowane. Inne problemy Komputer nie odpowiada. Aby wyłączyć komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć sekund. 30

35 Znaki towarowe Lenovo jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Lenovo w Polsce i/lub innych państwach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych państwach. 31

36 Lenovo China 2016 pl-pl Rev. PB02

Podręcznik z informacjami dla użytkownika Electrolux Gk58tsio

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dla użytkownika Electrolux Gk58tsio

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dla użytkownika Electrolux Gk58tsio