Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Aeg Bhg 1000 W

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Aeg Bhg 1000 W jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości swojego sprzętu. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji sprzętu. Podręcznik jest łatwy w użyciu i wyjaśnia wszystkie funkcje sprzętu w jasny i zrozumiały sposób. Pomaga użytkownikom w wygodnym użytkowaniu sprzętu i zapewnia, że jego niezawodność i sprawność są na najwyższym poziomie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Aeg Bhg 1000 W

Kupując nowy rower, zwracamy uwagę na to, aby był on wygodny, bezpieczny, lekki i szybki. Miłośnik jazdy rowerowej wie, jaką radością jest jazda na dobrym i sprawnym rowerze. Aby była ona w pełni przyjemna, należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo: dostosować do swojego wzrostu wysokość siodełka i kierownicy, sprawdzić hamulce i oświetlenie, zadbać o odpowiedni strój, którego niezbędnym elementem jest kask. Ruszając w drogę, rowerzysta zna przepisy o ruchu drogowym i bezwzględnie ich przestrzega.
Podobnie jest z komputerem. Jeśli użytkownik pragnie skutecznie z niego korzystać i czerpać z tego przyjemność, musi pamiętać o postępowaniu zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu i oprogramowania. Należy też zadbać o jak najlepsze stanowisko i komfort pracy. Nie wolno zapominać o tym, że z komputerów, które są w szkolnej pracowni, korzystają także nauczyciele i uczniowie z innych klas. Dlatego dbałość o sprzęt jest obowiązkiem każdego użytkownika.

R1bcPnvbEyKNf1

Źródło: Loutreraideuse, licencja: CC0.

R4Gen9qEiaAsK1

Źródło: luc (original picture), modification: Mielon, licencja: CC0. pl/portal/f/res-minimized/R1Xndh0TmEsHO/3/2pDChu9lGyaqVAiUceagiQIDe9JAj5bY. jpg">R1Xndh0TmEsHO1

Źródło: JL, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/RET9QNxD3nwrZ/3/13wXQXO74KSYgaDkR2jnRi7kuZDyDflQ. jpg">RET9QNxD3nwrZ1

Źródło: JL, licencja: CC BY 3.

mfa04cdd996295503_d5e168

Aby praca na komputerze była pożyteczna i jednocześnie przyjemna, należy spełnić następujące warunki:

 • krzesło i biurko powinny być dopasowane do twojego wzrostu;

 • klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości, dostosowanej wzrostu i wzroku użytkownika;

 • zadbaj o właściwe oświetlenie;

 • zapewnij sobie przerwy w pracy z komputerem, które pozwolą ci się zrelaksować i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni.

Ważne!

Podczas pracy przy komputerze nie zapominaj o poniższych zasadach:

 • plecy powinny być wyprostowane i przylegać do oparcia krzesła;

 • przedramiona ugięte pod kątem zbliżonym do kąta prostego, powinny opierać się o brzeg biurka;

 • dłonie powinny być prawidłowo ułożone na klawiaturze;

 • wzrok użytkownika komputera powinien być skierowany na wprost, a odległość twarzy od monitora to od 40 do 80 cm (w zależności od wielkości monitora);

 • monitor powinien być odchylony nieznacznie do tyłu.

  RbR8SMeMsBnJd1

  Rysunek przedstawia prawidłową pozycję, jaką przyjął użytkownika przy komputerze, zgodnie z powyższymi zasadami

  RAgqW0Q3kCcRy1

  Oświetlenie powinno być ustawione tak, aby światło nie odbijało się w monitorze.

  R1RdejtZxGRgw1

  Aby skutecznie pracować przy komputerze, musisz zadbać o częste przerwy w pracy.

  RT2nua7VORed61

  Przerwę w pracy wykorzystaj na zajęcia ruchowe oraz odpoczynek dla oczu.

mfa04cdd996295503_d5e235

Praca przy komputerze w niewłaściwych warunkach może być powodem dolegliwości i chorób:

 • zbyt długie patrzenie na monitor może powodować pogorszenie wzroku.

 • niewłaściwa postawa, podczas siedzenia przy komputerze, może przyczynić się do zmęczenia mięśni, bólu kręgosłupa, szyi, barku i dłoni.

 • długotrwała praca przy komputerze może być przyczyną choroby długotrwale obciążonych stawów.

 • długotrwałe i częste korzystanie z komputera może doprowadzić do uzależnienia i wpłynąć negatywnie na samopoczucie, wywołując ciągłe zmęczenie, zmianę nastrojów i zły humor, oraz brak kontaktów z rówieśnikami w świecie rzeczywistym.

Ćwiczenie 1

Znasz już warunki, jakie musisz spełnić, pracując przy komputerze. Na podstawie swojej wiedzy opracuj, w znanym ci edytorze tekstu, zestaw zasad, które powinny obowiązywać w twojej klasie podczas zajęć komputerowych. Zastanawiając się nad nimi, przyjrzyj się pokazowi ilustracji. Pomogą ci one sformułować zasady prawidłowego zachowania uczniów w trakcie zajęć komputerowych. pl/portal/f/res-minimized/RZxHMqgjZXV5c/3/1Curv6Wet0g3mNVAIKwh1BNl4B6RxqwP. jpg">RZxHMqgjZXV5c1

Źródło: JL, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/R4KeSb4VlLVE3/3/1foKHprDMALkP5lb4biQO2zheFpE0vTv. png">R4KeSb4VlLVE31

Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/R1GGLFb60MZnl/3/1bKItstY1qO7TKjkReup1DOZr0WJRoPQ. png">R1GGLFb60MZnl1

Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.

Po zakończeniu pracy porównaj swój zestaw zasad z przykładowym zestawem.

mfa04cdd996295503_d5e313

Zapamiętaj!

Stanowisko komputerowe musi być tak przygotowane, aby zapewnić ci bezpieczeństwo oraz przyjemną i komfortową pracę. W pracowni komputerowej obowiązują zasady bezpiecznego korzystania z komputerów.

Urządzenia techniki komputerowej. Kwalifikacja INF. 02. Podręcznik. Część 1 - w Księgarni WSiP
 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

Nowy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF. 02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych).

Podręcznik przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące systemów informatycznych. Szczegółowo opisuje rodzaje i budowę procesorów, sposoby montażu i zasady ich użytkowania. Wyczerpująco omawia również zagadnienia pamięci komputerowych, rodzaju i budowy pamięci wewnętrznych i zewnętrznych oraz funkcje, rodzaje, architekturę, formaty i konfigurację płyt głównych. Publikacja przedstawia także zasady doboru właściwych obudów i zasilaczy, a także reguły obowiązujące podczas przygotowania systemu komputerowego i urządzeń mobilnych do pracy. Skrupulatnie wyjaśnia etapy naprawy komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych. Dzięki podręcznikowi przyszły technik informatyk zrozumie kwestie związane z budową i zasadami działania kart graficznych, kart dźwiękowych, kart telewizyjnych, wideo i kontrolerów.

Naukę ułatwia bogaty materiał ilustracyjny prezentujący omawiane zagadnienia oraz podział tematyczny na działy edukacyjne wskazane w podstawie programowej. Wyróżnienia kolorystyczne kluczowych pojęć, rysunki, zdjęcia i zrzuty ekranowe ułatwią uczniowi zrozumienie przedstawionej wiedzy teoretycznej.

Wprowadzone kody QR pozwalają na skorzystanie z dodatkowych materiałów, np. kodów źródłowych podanych w przykładach.

Zobacz fragment publikacji >>

Rok wydania:2022Liczba stron:384Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:1613N8EAN-13:9788302203695ISBN:

Paczka

Waga0. 54 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Zobacz poniższy poradnik dla AEG BHG 500W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG BHG 500W, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG BHG 500W. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG BHG 500W tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG BHG 500W

Strona: 1

 41Spis treści – wskazówki specjalneWSKAZÓWKI SPECJALNEOBSŁUGA1. Wskazówki ogólne�����������������������������������������������������422. Bezpieczeństwo���������������������������������������������������������423. Opis urządzenia���������������������������������������������������������434. Obsługa����������������������������������������������������������������������435. Czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja����������������446. Usuwanie problemów������������������������������������������������44INSTALACJA7. Bezpieczeństwo���������������������������������������������������������448. Opis urządzenia���������������������������������������������������������449. Montaż������������������������������������������������������������������������4410. Podłączenie elektryczne�������������������������������������������4511. Usuwanie usterek������������������������������������������������������4612. Przekazanie urządzenia��������������������������������������������4613. Dane techniczne��������������������������������������������������������46GWARANCJAOCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLINGWSKAZÓWKISPECJALNE◦◦ Trzymać dzieci poniżej 3. roku życia z dalaod urządzenia, jeśli ciągły nadzór nie jestmożliwy.◦ Urządzenie może być włączane i wyłącza-ne przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jeśliodbywa się to pod nadzorem lub dzieci tezostały poinstruowane w zakresie bezpiecz-nego korzystania z urządzenia i zrozumiałyzagrożenia związane z użytkowaniem urzą-dzenia.Warunkiem jest wcześniejsze zamontowa-nie urządzenia zgodnie z opisem. Dzieciomw wieku od lat 3 do 7 nie wolno wyjmowaćwtyczki z gniazdka sieciowego ani dokony-wać regulacji urządzenia.◦ Urządzenie może być obsługiwane przezdzieci w wieku od 8 lat, a także osoby zograniczonymi zdolnościami ruchowy-mi, sensorycznymi lub z ograniczonąpoczytalnością, lub też przez osoby bezdoświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa od-bywać się będzie pod nadzorem lub jeśliużytkownicy zostali pouczeni odnośniebezpiecznego korzystania z urządzenia izapoznali się z ewentualnymi grożącyminiebezpieczeństwami.◦ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.Czyszczenie oraz konserwacja wykony-wane przez użytkownika są czynnościami,których dzieciom nie wolno wykonywać beznadzoru.◦ Części urządzenia mogą się mocno nagrze-wać i prowadzić do oparzeń.W obecności dzieci lub osób wymagają-cych opieki należy zachować szczególnąostrożność.◦ Nie montować urządzenia bezpośredniopod ściennym gniazdkiem elektrycznym.◦ W przypadku podłączenia na stałe należyzapewnić możliwość odłączenia wszystkichbiegunów urządzenia od sieci za pomocąwyłącznika z rozwarciem styków wynoszą-cym co najmniej 3 mm.◦ Czynności związane z wymianą sieciowegoprzewodu przyłączeniowego, np. w razieuszkodzenia, mogą być wykonywane wy-łącznie przez specjalistę posiadającegouprawnienia wydane przez producenta,przy użyciu oryginalnej części zamiennej.◦ Zamocować urządzenie w sposób opisanyw rozdziale „Instalacja / Montaż”.

Strona: 2

42 Obsługa – przeznaczone dla użytkownika i specjalisty1. Wskazówki ogólneRozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownikaurządzenia i specjalisty.Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.WskazówkaPrzed przystąpieniem do obsługi urządzenia należydokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i za-chować ją do późniejszego wykorzystania.W przypadku przekazania produktu osobom trzecimniniejszą instrukcję należy również dołączyć.1. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa1. 1. 1 Struktura wskazówek dotyczącychbezpieczeństwa! HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożeniaW tym miejscu są określone potencjalne skutki nie-przestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-stwa.»» W tym miejscu są określone środki zapobiegają-ce zagrożeniu.1. 2 Symbole i rodzaje zagrożeniaSymbol Rodzaj zagrożeniaObrażenia ciałaPorażenie prądem elektrycznymPoparzenie(Poparzenie)1. 3 Hasła ostrzegawczeHASŁOOSTRZEGAW-CZEZnaczenieZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi dociężkich obrażeń ciała lub śmierci.OSTRZEŻE-NIEWskazówki, których nieprzestrzeganie może prowa-dzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowa-dzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.1. 2 Inne oznaczenia stosowanew niniejszej dokumentacjiOgólne wskazówki są oznaczone symbolem umiesz-czonym obok.» Należy dokładnie zapoznać się z treścią wska-zówek.Symbol ZnaczenieSzkody materialne(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, szkodyekologiczne)Utylizacja urządzenia» Ten symbol informuje o konieczności wykonaniajakiejś czynności. Wymagane czynności opisane sąkrok po kroku.1. 3 Jednostki miarJeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wy-miary podane są w milimetrach.2. Bezpieczeństwo2. 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniemUrządzenie jest naściennym elektrycznym ogrzewaczembezpośrednim.Urządzenie nadaje się do użytku jako ogrzewanie przej-ściowe oraz uzupełniające przede wszystkim w łazien-kach, a także do suszenia szlafroków i ręczników.Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie-przeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać.Urządzenie może być użytkowane również poza domem,np. w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem użyt-kowania zgodnego z przeznaczeniem.Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia za-stosowanie traktowane jest jako niezgodne z przezna-czeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniemnależy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługioraz instrukcji obsługi użytego wyposażenia dodatkowe-go.2. 2 Ogólne wskazówki dotyczącebezpieczeństwa! OSTRZEŻENIE obrażenia ciałaTrzymać dzieci poniżej 3. roku życia z dala od urzą-dzenia, jeśli ciągły nadzór nie jest możliwy.Urządzenie może być włączane i wyłączane przezdzieciw wiekuod3 do7lat, jeśliodbywasiętopodnad-zorem lub dzieci te zostały poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiałyzagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.Warunkiem jest wcześniejsze zamontowanie urzą-dzenia zgodnie z opisem. Dzieciom w wieku od lat 3do 7 nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka siecio-wego ani dokonywać regulacji urządzenia.Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci wwieku od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdol-nościami ruchowymi, sensorycznymi lub z ogra-niczoną poczytalnością, lub też przez osoby bezdoświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać siębędzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy zosta-li pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania zurządzenia i zapoznali się z ewentualnymi grożącymiDzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czysz-czenie oraz konserwacja wykonywane przez użyt-kownika są czynnościami, których dzieciom niewolno wykonywać bez nadzoru.OSTROŻNIE PoparzenieCzęści urządzenia mogą się mocno nagrzewać i pro-wadzić do oparzeń. W obecności dzieci lub osóbwymagających opieki należy zachować szczególnąUrządzenie użytkować wyłącznie w stanie całko-wicie zmontowanym i ze wszystkimi urządzeniamizabezpieczającymi.!!

Strona: 3

 433. Opis urządzeniaUrządzenie rzeznaczone jest do użytkowania jako ogrze-wanie uzupełniające przede wszystkim w łazienkach,a także do suszenia i ogrzewania szlafroków i ręczników.Ręczniki można wieszać na kilku poziomach.Urządzenie ogrzewa pomieszczenie poprzez konwekcjęnaturalną i ciepło promieniowania. Wbudowany regula-tor temperatury utrzymuje temperaturę pomieszczeniana stałym poziomie według nastawionej wartości. Mocgrzewcza urządzenia musi odpowiadać przy tym zapo-trzebowaniu ciepła pomieszczenia. Dotyczy to tylko sy-tuacji, gdy na urządzeniu nie wiszą szlafroki ani ręczniki.Funkcja boost pozwala na pracę z pełną mocą grzewcząbez regulacji temperatury przez ograniczony czas wyno-szący 2 godziny. Istnieje możliwość zaprogramowaniagodziny, o której urządzenie będzie się codziennie auto-matycznie włączać.Urządzenie jest gotowe do pracy po zamontowaniu naścianie i podłączeniu do sieci elektrycznej za pomocąwtyczki.4. Obsługa4. 1 Opis panelu obsługowegoUrządzenie obsługuje się za pomocą panelu obsługo-wego.26_07_80_00501 25 341 Wskaźnik pracy2 Wskaźnik grzania3 Pokrętło regulacji temperatury4 Zakres nastaw „24h auto”5 Pokrętło wyboru trybu4. 2 Włączanie urządzenia» Ustawić pokrętło wyboru trybu w położeniu „ON”.» Ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia po-krętłem regulacji temperatury. Możliwość wyborutemperatury w zakresie od 10 °C do 30 °C.Wskaźnik grzania świeci się, gdy urządzenie grzeje. Gdyosiągnięta zostanie temperatura nastawiona za pomocąpokrętła regulacji temperatury, wskaźnik grzania gaśnie.Jeśli w jednym pomieszczeniu wykorzystywanychjest kilka urządzeń, na każdym z nich można nasta-wić inną temperaturę.Aby uniknąć zbyt dużego zużycia prądu przy otwar-tych oknach, przed rozpoczęciem wietrzenia po-mieszczenia należy wyłączyć urządzenie.4. 3 Funkcja „2h boost”Aktywacja» Włączyć urządzenie.» Nacisnąć i przytrzymać pokrętło wyboru trybu przezokoło jedną sekundę.Wskaźnik pracy oraz wskaźnik grzania świecą się. Urzą-dzenie grzeje przez 2 godziny z pełną mocą.Po upływie 2 godzin urządzenie powraca do trybu nor-malnego, czyli do pracy według temperatury nastawio-nej na pokrętle regulacji temperatury. Wskaźnik grzaniai wskaźnik pracy gasną.DeaktywacjaWskaźnik grzania i wskaźnik pracy gasną. Urządzeniepowróci do trybu normalnego z temperaturą nastawionąna pokrętle regulacji temperatury.4. 4 Funkcja „24h auto”Funkcja 24h auto automatycznie powtarza funkcję 2hboost co 24 godziny.Przestawić pokrętło wyboru trybu do oporu w prawo w po-łożenie „24h auto”.Funkcja „2h boost” uruchomi się kolejnego dnia 45 minutprzed godziną, o której urządzenie zostało przełączonena tryb „24h auto”.Przykład:Łazienka ma być nagrzana o godzinie 7:00 rano do żą-danego poziomu temperatury.» Pierwszego dnia o godzinie 7:00 rano pokrętło wybo-ru trybu należy przestawić w położenie „24h auto”.Urządzenie od razu zaczyna grzać w funkcji „2h boost”.Następnego dnia funkcja „2h boost” włączy się automa-tycznie o godzinie 6:15 rano, aby do godziny 7:00 łazienkabyła nagrzana.PrzerywanieFunkcję „2h boost” można w każdej chwili przerwać bezryzyka zmiany godziny włączenia funkcji.Następnego dnia funkcja 2h boost uruchomi się ponownieo wyznaczonej godzinie.» Przestawić pokrętło wyboru trybu w lewo w położe-nie „ON”.4. 5 Zabezpieczenie przed dziećmiTa funkcja zapobiega przypadkowej zmianie nastawytemperatury.Po włączeniu zabezpieczenia przed dziećmi pokrętło re-gulacji temperatury i pokrętło wyboru trybu nie działają.Przy próbie przestawienia pokrętła wyboru trybu / pokrę-tła regulacji temperatury miga wskaźnik pracy.» Nacisnąć i przytrzymać pokrętło wyboru trybu dłużejniż przez trzy sekundy.Wskaźnik pracy zaświeci się na krótko pięć razy z kolei –świadczy to o włączeniu zabezpieczenia przed dziećmi.

Strona: 4

44 Obsługa – instalacjaZ funkcji „2h boost” można korzystać w normalny sposóbtakże przy aktywnym zabezpieczeniu przed dziećmi.Wskaźnik pracy zaświeci się na krótko pięć razy co ozna-cza włączenie zabezpieczenia przed dziećmi.4. 6 Wyłączenie z eksploatacji» Wyłączyć urządzenie, przestawiając pokrętło wybo-ru trybu w położenie „OFF”.Wskaźnik pracy zgaśnie.» Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.5. Czyszczenie, pielęgnacja ikonserwacjaDo pielęgnacji powierzchni zewnętrznych wystarczymiękka ściereczka i dostępne w sklepach środki czysto-ści.Unikać żrących środków czyszczących o właściwo-ściach ściernych.6. Usuwanie problemów6. 1 Tabela usterekUsterka Przyczyna RozwiązanieOgrzane powietrzema nieprzyjemnyzapachPodczas pierwsze-go uruchomieniaprzyczyną może byćkurz.Zapach znika po kilku mi-nutach.Urządzenie niegrzeje.Zadziałał bezpiecz-nik.Ponownie załączyć bez-piecznik.Urządzenie grzejebez przerwy.Urządzenie wysta-wione jest na ciągłeprzeciągi.Zlikwidować przeciąg.Zmieniono nastawęUstawić żądaną tempe-raturę pomieszczeniapokrętłem regulacji tem-peratury.Wystąpiła awariasieci elektrycznej.Odłączyć urządzeniena 10 minut od siecielektrycznej i włączyć jeponownie. Jeśli problemregularnie się powtarza,zlecić zakładowi energe-tycznemu kontrolę zasila-nia energią.Funkcja „24h auto”nie uruchamia się.Nastąpiła awaria za-silania.Ponownie ustawić funkcję24h auto.pokrętła wyborutrybu.Przestawiono czasletni/zimowy.Ostatnie elementyna górze i na dolenie są tak ciepłejak reszta urzą-Elementy na górzenie są całkowicie na-pełnione.Pod wpływem ciepła czyn-nik termodynamiczny roz-szerza się. Musi upłynąćnieco więcej czasu, abyelementy te nagrzały się.Na ścianie dookołaurządzenia tworząsię ślady brudu.Ślady brudu powstająwskutek zanieczysz-czenia powietrza po-mieszczenia (świece,dym papierosowy,zła wentylacja itd. ).Unikać zanieczyszczaniapowietrza pomieszczenia.Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwaćserwis. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocynależy podać numer urządzenia z tabliczki znamionowej(000000-0000-000000).Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnymrogu urządzenia.7. BezpieczeństwoInstalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i na-prawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przezspecjalistę.7. 1 Ogólne wskazówki dotyczącebezpieczeństwaProducent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeń-stwo eksploatacji tylko w przypadku stosowania orygi-nalnego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego dotego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych.7. 2 Przepisy, normy i wymogiNależy przestrzegać wszystkich krajowych i miej-scowych przepisów oraz wymogów.8. Opis urządzenia8. 1 Zakres dostawy◦ Montaż na ścianie za pomocą materiałówmocujących◦ 2 uchwyty na szlafrokiDostarczone urządzenie jest gotowe do podłączenia.9. Montaż9. 1 Miejsce montażu! Szkody materialneZwrócić uwagę na odstępy minimalne podane w roz-dziale „Dane techniczne”.! Szkody materialneUrządzenie montować tylko na pionowej ścianie od-pornej na temperaturę co najmniej 80 °C.! Szkody materialneNie montować urządzenia bezpośrednio pod gniazd-kiem elektrycznym.9. 2 Montaż na ścianiePrzestrzegać wymiarów i odstępów minimalnychpodanych w rozdziale „Dane techniczne”.» Wywiercić otwory i włożyć w nie kołki.

Strona: 5

 4526_07_80_005815321 Śruba mocowania2 Tulejka ścienna3 Śruba kontrująca4 Uchwyt5 Zaślepka26_07_80_0054HinweisNależy zapewnić prawidłowe ustawienie tulejekściennych.» Przykręcić tulejki ścienne.» Przykręcić mocowania do drabinki. Jeszcze niedokręcać mocowań.26_07_80_0056» Zamontować uchwyt ścienny. Uważać przy tym napozycję rowka. Rowek musi być skierowany odpo-wiednio w dół lub w górę.D0000040882» Połączyć urządzenie z uchwytem ściennym.» Dokręcić śruby, aby zamocować urządzenie.9. 3 Montaż uchwytów na szlafrok26_07_80_00551 31 Uchwyt na szlafrok2 Podkładka3 Płytka uchwytu na szlafrok» Zamontować uchwyt na szlafrok w sposób przedsta-wiony na rysunku.10. Podłączenie elektryczneOSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznymW pomieszczeniach wilgotnych z natryskiem i kuch-niach, puszkę podtynkową zamontować należy w od-ległości co najmniej 25 cm nad podłogą.Do użytkowania urządzenia nie wykorzystywaćprzedłużacza ani rozgałęziaczy.! Szkody materialneUrządzenie musi być oddzielone od sieci elek-trycznej za pomocą wielobiegunowego wyłącznikaz rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm. Dotego celu można zastosować styczniki, wyłącznikinadmiarowo-prądowe, bezpieczniki itd. Instalacjaza pomocą przewodu elektrycznego ułożonego nastałe jest niedopuszczalna.

Strona: 6

46 Instalacja – przeznaczone dla specjalisty! Szkody materialneZwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej. Po-dane napięcie musi być zgodne z napięciem siecio-wym.Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i insta-lacyjne wykonywać zgodnie z przepisami krajowymii lokalnymi.Zwrócić uwagę na to, aby w odległości co najmniej10 cm z boku urządzenia zainstalowane było gniazdowtykowe z zestykiem ochronnym lub gniazdo przy-łączeniowe urządzenia do przyłącza stałego.11. Usuwanie usterekSieciowy przewód przyłączeniowy może zostać wymie-niony wyłącznie przez serwis na oryginalną część za-mienną.12. Przekazanie urządzenia» Objaśnić użytkownikowi sposób działaniaurządzenia.» Zwrócić jego uwagę szczególnie na wskazówki doty-czące bezpieczeństwa.» Przekazać użytkownikowi instrukcję obsługii instalacji.13. Dane techniczne13. 1 Wymiarya10a20a30i13D0000026162BHG500W750750 C1000a10 Urządzenie Wysokość mm 998 1453 1658 1781a20 Urządzenie Szerokość mm 480 480 600 550a30 Urządzenie Głębokość mm 100 115 110 115i13 Zawieszeniena ścianieRozstaw otwo-rów w pioniemm 779 1230 1435 1599rów w poziomiemm 350 350 450 40013. 2 Odstępy minimalne≥200≥150D000002616313. 3 Tabela danych500 W750 W1000 W236572 231950 231951 233861Dane elektrycznePrzyłącze sieciowe 1/N ~230/240V1/N ~moc przyłączeniowa kW 0, 5 0, 75 0, 75 1, 0WymiaryWysokość mm 998 1453 1658 1781Szerokość mm 480 480 600 550Głębokość mm 100 115 110 115MasyCiężar kg 12 16 24 30WykonaniePołożenie zabezpiecze-nia przeciwmrozowego°C 6 6 6 6Rodzaj ochrony (IP) IP24 IP24 IP24 IP24klasa ochrony II II II IIkolor Białybeskidz-ki, RAL9016Białychrom BiałyWartościzakres nastaw °C 6-30 6-30 6-30 6-30

Strona: 7

 47Gwarancja, ochrona środowiska naturalnego i recyclingGwarancjaUrządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto wkrajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznietaspółka. Takagwarancjaobowiązujetylkowówczas, gdyspół-ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innychprzypadkach gwarancja nie jest udzielana.Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, wktórych żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutoremnaszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przezimportera zachowują ważność.Ochrona środowiska i recyclingPomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Marka:
AEG
Produkt:
Grzejniki
Model/nazwa:
BHG 500W
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Rosyjski

Powiązane produkty AEG BHG 500W

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Aeg Bhg 1000 W

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Aeg Bhg 1000 W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Aeg Bhg 1000 W