Podręcznik użytkownika Quick Start Dimension Competition Proz4 80

Podręcznik użytkownika Quick Start Dimension Competition Proz4 80 to wyjątkowe narzędzie do tworzenia wyścigów samochodowych. Jest to pierwszy oficjalny podręcznik, który zapewnia użytkownikom pełny przegląd tego, co należy wiedzieć, by móc tworzyć, edytować i tworzyć wyścigi samochodowe wraz z użytkownikami z całego świata. Podręcznik zawiera wszystko, co użytkownicy muszą wiedzieć, aby skonfigurować i uruchomić swoje wyścigi, jak również jak tworzyć trasy i edytować istniejące. Podręcznik oferuje również wyczerpujące instrukcje dotyczące tworzenia skomplikowanych elementów takich jak sztuczne inteligencje i nowe elementy wyścigowe.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Quick Start Dimension Competition Proz4 80

1 2 1 5 PERFORM Podręcznik użytkownika Trenażer Perform

2 Spis treści Gratulujemy zakupu produktu firmy SPIS TREŚCI Informacje dotyczące bezpieczeństwa 03 Obsługa klientów 04 Instrukcja montażu 05 Wskazówki obsługi 12 Wybrali Państwo urządzenie o wysokiej jakości, bezpieczne i nowoczesne, które pomoże Wam osiągnąć pożądaną sprawność fizyczną. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, co pozwoli Państwu efektywnie korzystać z urządzenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Konserwacja 16 Wykrywanie i usuwanie usterek 17 Wskazówki fitness 18 Rysunek szczegółowy 20 Wykaz części 22 Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania produktu razem z odpadami komunalnymi. W trosce o środowisko naturalne produkt należy przekazać wyłącznie podmiotom zajmującym się odbiorem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wykazy podmiotów uprawnionych do odbioru zużytego sprzętu znajdują się na stronach internetowych gmin. Niektóre składniki urządzenia takie jak okablowanie zewnętrzne, płytki drukowane i wyświetlacze ciekłokrystaliczne mają ujemny wpływ na środowisko naturalne.! 2 2 Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika. Podręcznik opracowano z najwyższą starannością. przestrzeganie zaleceń zawartych w nim pozwoli na ograniczenie ryzyka kontuzji. Safety information Niniejszą instrukcję należy chronić przed zniszczeniem i zachować w toku eksploatacji urządzenia (np. w celu zamówienia podlegających naturalnemu Please read zużyciu this instruction się części). manual before you Jesteś begin odpowiedzialny assembly. Great za care własne has bezpieczeństwo been taken to poniższe design informacje these instructions nie opisują and wszystkich following możliwych them will zagrożeń help you mogących with quicker pojawić assembly się and w minimize trakcie eksploatacji the risk of urządzenia. injury. Zawsze składaj i eksploatuj urządzenie na poziomym It is important that you keep these instructions i równym podłożu. for future reference. Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź stabilność urządzenia. This list is not exhaustive - You are responsible Zachować odstęp 60 cm po bokach, z przodu i z tyłu. for your own safety! W trakcie ćwiczenia, szczególnie przez dłuższy czas, staraj Always się mieć assemble plecy and wyprostowane. operate the equipment on a Celem level zapewnienia surface. maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji Ensure the urządzenia equipment należy is stable je regularnie before use. sprawdzać pod Always kątem ensure zużycia that elementów. the equipment has adequate Jeśli space istnieją on each jakiekolwiek side. wątpliwości, należy wymienić podejrzane The safety części level na of this nowe, equipment oryginalne. can only be W maintained trakcie korzystania if it is regularly z urządzenia examined należy for stosować wear and ustawienia tear. opisane w podręczniku. Zawsze należy używać właściwych elementów regulujących/ Replace defective components immediately and blokujących. keep the equipment out of use until it is repaired. Niektóre z części urządzenia (np. tapicerka, gąbki, łożyska) Use only zalicza the adjustment się do elementów setting eksploatacyjnych, as described in the które instructions. ulegają naturalnemu Always use zużyciu the correct w stopniu adjustment pin wynikającym / fixing. z intensywności użytkowania. Przed Always użyciem check i/lub that po any dokonaniu pins / fixings regulacji are należy tight and sprawdzić secure before dokręcenie use and i zabezpieczenie after adjustment. wszystkich sworzni/mocowań. Never leave any adjustment devices projecting from W the celu equipment. uniknięcia ryzyka zranienia nie wolno pozostawiać Always consult urządzeń your regulujących doctor before w takim undertaking położeniu, any aby exercise wystawał program. jakikolwiek ich element. Przed Always rozpoczęciem wear suitable ćwiczeń clothing obowiązkowo and footwear. udaj (e. g. się na tracksuit wizytę do / shorts lekarza / specjalisty training shoes) celem uzyskania zgody na wykonywanie tego rodzaju wysiłku. Remove all personal jewelry before exercising. Ćwicz w odpowiednim, sportowym stroju. Ensure you warm-up well before using the Przed przystąpieniem do ćwiczeń zdejmij biżuterię. equipment as this will help to prevent muscle strain. Celem zapobieżenia kontuzji przed przystąpieniem After eating, allow 1-2 hours before exercising as do ćwiczeń przeprowadź rozgrzewkę. this will help to prevent muscle strain. Celem zapobieżenia kontuzji nie ćwicz I do 2 godzin Never overload the equipment. (See maximum user weight) Dane techniczne Never use the equipment in any other manner other 1. Waga than urządzenia: the ways explained 46 kg in these instructions and 2. Ogólna any wall-chart powierzchnia supplied. urządzenia (dł. x szer. ): 155 x 65 cm Injuries to health may result from incorrect or excessive training. po posiłku. Nie dopuszczaj do przeciążenia urządzenia - maksymalna waga użytkownika jest podana na tabliczce informacyjnej produktu. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż podane w niniejszym podręczniku i/lub w dostarczanych tablicach informacyjnych. Niewłaściwie przeprowadzony trening, zbyt duże obciążenia treningowe, prowadzą do groźnych Parents and others in charge of children should be w skutkach urazów. aware of their responsibility, because the natural Niniejsze play instinct urządzenie and the przeznaczone fondness of jest experimenting do użytku wyłącznie of children przez can osoby lead dorosłe. to situations and behavior for Zabronione which the jest training zbliżanie equipment się dzieci is do not urządzenia. intended. Urządzenie nie jest również przeznaczone dla osób If children are allowed to use the equipment, their o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych mental and physical development and above all their lub umysłowych lub nie posiadających odpowiedniego temperament should be taken into account. They doświadczenia i wiedzy. Takie osoby muszą podczas should be controlled and instructed in the correct korzystania z urządzenia znajdować się pod opieką use of the equipment. i zostać przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za The ich bezpieczeństwo. equipment is under no circumstances suitable Urządzenie as a children s nie jest toy. przeznaczone do celów terapeutycznych. Children should not be allowed on or around the Niniejszy equipment, produkt especially został wyposażony when it is not w niezależny in use. system This hamulców appliance is działający not intended na zasadzie for use oporu by persons magnetycznego. (including children) with reduced physical, sensory Niniejsze or mental urządzenie capabilities, zostało or przetestowane lack of experience i jest and przeznaczone knowledge, do unless użytku they domowego, have been osobistego. given supervision Uznanie or instruction roszczeń concerning wynikających use z Ustawy of the appliance by a o szczególnych person responsible warunkach for their sprzedaży safety. konsumenckiej, może This być product uzależnione is not od suitable użytkowania for therapeutic zgodnego purposes. z przeznaczeniem. This product has been tested for use in a home Ze environment względu na nieustanny and is warranted rozwój produktu for In Home, firma personal, York Fitness family zastrzega or household sobie prawo use. zmian specyfikacji bez Due uprzedniego to our continuous powiadomienia. policy of product OSTRZEŻENIE! development, Podczas York Fitness montażu, reserves eksploatacji the right to i konserwacji change specifications urządzenia należy without przestrzegać notice. poniższych CAUTION! wskazówek. The instructions Gwarancja must be followed nie obejmuje carefully in szkód the assembly, spowodowanych use and maintenance nieprzestrzeganiem of your equipment. niniejszych The warranty wskazówek does not cover montażu, damage regulacji due to negligence i konserwacji. of the assembly, adjustment and maintenance instructions described herein. Maksymalna Maximum waga user Użytkownika: weight: 120kg 150 kg Zgodność Safety Standards z normami bezpieczeństwa Niniejsze This equipment urządzenie meets jest the zgodne requirements z europejskimi of the EU s EMC normami and Low dot. Voltage kompatybilności directives (where elektromagnetycznej applicable), EN957 i niskiego 1&7-CLASS napięcia HC. Therefore Klasa the HA. equipment Dlatego na carries the produkcie following marks: znajdują się następujące oznaczenia: 3

4 Obsługa klientów Obsługa klientów W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą należy zebrać poniższe informacje: Numer seryjny Znajduje się on na przedstawionej obok etykiecie umiejscowionej we wskazanym miejscu. Data pierwszego zakupu urządzenia. Miejsce zakupu. Informacje na temat miejsca i warunków eksploatacji. Szczegółowy opis zagadnienia/uszkodzenia. Nazwa urządzenia Use only on a level surface Not suitable for therapeutic purpose Manufacturer: YORK BARBELL Contact: York Way, Daventry, England, NN11 4YB Product Name: York Perform 215 Cross Trainer Max User Weight: 150KG Safety Standards: EN957 Part 1 & 9 - Class HA Electrical info: Adaptor 9V, 500mA SERIAL NO: Numer seryjny urządzenia Niniejsza etykieta ma charakter wyłącznie informacyjny i może różnić się od etykiety znajdującej się na zakupionym urządzeniu. Pod ramą urządzenia PERFORM WAŻNE! Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Jest on wymagany dla potwierdzenia ważności gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty wskazanej na dowodzie zakupu. Zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania, co zapewni bezpieczny transport urządzenia w razie konieczności korzystania z usług serwisu. 4

5 Instrukcja montażu Przygotuj odpowiednie miejsce pracy Urządzenie należy składać w czystym pomieszczeniu. Poproś o pomoc Zaleca się składać urządzenie z pomocą drugiej osoby, ponieważ niektóre elementy są ciężkie. Otwórz opakowanie Przed otwarciem sprawdź oznaczenia ostrzegawcze i upewnij się, że otwierasz je we właściwej pozycji. Rozpakuj karton wyjmij wszystkie części i ułóż je na podłodze. Sprawdź, czy znajdują się w nim następujące elementy: Z x 1 A x 1 B x 1 C x 1 J x 1 D x 1 M x 1 K-L x 1 K-R x 1 L x 1 Q x 1 R x 1 P x 1 5

6 Instrukcja montażu ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH 1 L-12 Wspornik obrotowy Ø7 x Ø12 x 30-4 szt. ) L-14 Sprężyna Podkładka Ø 6-8 szt. L-22 podkładka płaska Ø 6 x Ø13 x gł. 1-4 szt. L-7 Podkładka teflonowa Ø 8 x Ø 25 x gł. 2-4 szt. L-13 Pokrętło (pedał) M6 x 1, 0-8 szt. L-9 Podkładka wygięta Ø17, 5 x Ø 25 x gł szt. L-6-4 szt. L-5 śruba z łbem sześciokątnym M8 x 1, 0 x 30-4 szt. L-4 Podkładka wygięta dla śruby M8-4 szt. ZESTAW ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH 2 L-21: Śruba pod klucz ampulowy M7 x 1, 0 x 30-2 szt. L-2: Śruba podsadzana M8 x 1, 25 x 40-4 szt. L-15: Śruba podsadzana M6 x 1, 0 x 50-8 szt. L-10: Nakrętka zabezpieczająca dla M8-2 szt. L-11: Śruba pod klucz ampulowy M8 x 1, 25 x 16-8 szt. L-3: Nakrętka kołpakowa dla śruby M8-4 szt. L-16: Śruba pod klucz ampulowy M8 x 1, 25 x 55-2 szt. L-17 Podkładka Ø 8 x Ø 16-2 szt. L-1 Śruba M3 x 25 1 szt. L-19: Podkładka płaska Ø 7 x Ø 12 x gł. 1-2 szt. L-23 Klucz nasadowy - 1 szt. L-18: Metalowa osłona - 1 szt. L-20: Podkładka sprężynująca śruby rękojeści Ø7 x gł. 2-2 szt. L-24 Klucz do śrub ampulowych - 2 szt. 6

7 Instrukcja montażu KROK 1 E-7 L-11 M L-11 L-11 x 8 J KROK 2 L-6 x 2 K-R L-6 L-5 L-9 x 2 L-5 x 2 L-7 x 2 L-9 L-7 K-L L-9 7

8 Instrukcja montażu KROK 3 L-15 x 8 L-12 x 4 L-14 x 8 L-22 K-6 L-15 L-22 x 4 L-13 x 8 L-14 L-12 L-14 L-13 L-15 K-5 L-12 L-13 L-14 L-22 KROK 4 D-1 D-8 x 2 F-2 x 4 F-3 x 4 Parts Części pre-installed instalowane fabrycznie on post na wsporniku. F-2 D F-26 D-7 D-8 F-3 I-10 8

9 KROK 5 L-9 L-6 x 2 L-7 L-5 L-9 x 2 L-5 L-6 D-6 L-5 x 2 L-10 L-16 L-7 x 2 L-17 x 2 L-16 L-17 L-10 L-16 x 2 L-10 x 2 KROK 6 K-1 x 4 Instalowana Pre-installed fabrycznie screw śruba K-2 K-4 K-1 9

10 Instrukcja montażu KROK 7 L-18 x 1 L-19 x 2 L-20 x 2 D-3 B B-6 D-4 L-21 x L-18 L-19 L-20 L-21 KROK 8 A A-1 x 4 Elementy instalowane fabrycznie za komputerem. Parts pre-installed behind console. A-1 10

11 KROK 9 D-2 x 2 Instalowana Pre-installed fabrycznie screw śruba L-1 x 1 D-2 D-2 L-1 KROK 10 L-3 x 4 L-2 x 4 L-4 x 4 C C L-3 L-4 L-2 11

12 Wskazówki obsługi Czynności kontrolne Ukończyłeś składanie trenażera. Przed pierwszym użytkowaniem przeprowadź następujące czynności kontrolne. Sprawdź prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub/ sworzni. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej powierzchni. Zasilanie Zasilanie Po podłączeniu zasilacza do urządzenia, komputer wyda sygnał dźwiękowy i uruchomi się w trybie Manual (Ręcznym). Czujniki tętna Urządzenie jest wyposażone w 2 czujniki tętna. Celem uzyskania odczytów tętna należy oprzeć obie ręce jednocześnie na czujnikach. Nie ściskaj zbyt mocno czujników i odczekaj kilka sekund do wyświetlenia wyników pomiaru przez komputer. Odczyt z wbudowanych w urządzenie czujników tętna zawsze obarczony jest pewną niedokładnością i jego wskazania należy traktować jedynie orientacyjnie. Niedokładność może być spowodowana bliską obecnością urządzeń niespełniających wymogów dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. Czujnik tętna Regulacja oporu Trenażer wyposażony jest w niezależny system hamulcowy (oporowy). Siłą oporu steruje magnes, który przybliża się lub oddala od koła zamachowego. Im bliżej koła zamachowego znajduje się magnes tym większy opór. Magnes jest sterowany przez komputer. Celem regulacji wystarczy przekręcić pokrętło UP/DOWN na komputerze. Poziom oporu 12

13 Komputer UP MODE DOWN BODY FAT START / STOP RESET RECOVERY Przyciski funkcyjne: PRZYCISK. KEY OPIS Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (UP) - Zwiększa poziom oporu. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (DOWN) - Zmniejsza poziom oporu. Pokrętło - Wybór ustawień. MODE - Potwierdza ustawienie lub wybór. Aby podczas treningu zablokować funkcję SCAN, należy nacisnąć przycisk SCAN. Aby powrócić do menu głównego podczas wprowadzania ustawień, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk RESET. Aby zrestartować komputer i rozpocząć od ustawień domyślnych należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk RESET przez 2 sekundy. Uruchamia / zatrzymuje program treningowy. Sprawdza status powrotu tętna do normy. (patrz rozdział Tryb powrotu tętna do normy) Dokonuje pomiaru tkanki tłuszczowej (%) i Indeks Masy Ciała (Patrz rozdział Program spalania tkanki tłuszczowej) 13

14 Wskazówki obsługi Operational instructions Funkcje wyświetlacza: WYŚWIETLACZ TIME (CZAS) SPEED (PRĘDKOŚĆ) DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ) CALORIES DISTANCE (WYDATEK ENERGETYCZNY) PULSE (TĘTNO) RPM PULSE (LICZBA OBROTÓW NA MINUTĘ) WATT (MOC) WATT MANUAL (PROGRAM STEROWANY RĘCZNIE) PROGRAM USER (UŻYTKOWNIK) H. R. C. (DOCELOWE TĘTNO) Włączanie OPIS Display Function: Czas trwania treningu wyświetlany podczas ćwiczenia. DISPLAY Zakres DESCRIPTION 0:00 ~ 99:59 TIME SPEED CALORIES RPM MANUAL PROGRAM USER H. Power On: Prędkość treningu wyświetlana podczas ćwiczenia. Zakres 0, 0 ~ 99, 9 Odległość treningu wyświetlana podczas ćwiczenia. Zakres 0, 0 ~ 99, 9 Wydatek energetyczny podczas treningu. Zakres 0 ~ 999 Wyświetla tętno użytkownika (ud/min) podczas treningu. Display the calories burnt during exercise. W przypadku osiągnięcia tętna docelowego komputer wyda sygnał dźwiękowy. Range 0 ~ 999 Wyświetla liczbę obrotów na minutę podczas treningu. Zakres 0 ~ 999 Wyświetla poziom wysiłku podczas treningu. W programie Range Watt, 0 ~ komputer 999 utrzymuje wartość ustawioną dla treningu. (Zakres 0 ~ 350) Trening z parametrami ustawionymi ręcznie. Wyświetla ustawiony wcześniej profil poziomu wysiłku wybranego programu. Display the manual mode workout. Wyświetla profil poziomu oporu użytkownika podczas programu użytkownika. Wyświetla trening z docelowym tętnem. Po podłączeniu kabla zasilania uruchomi się komputer i wyświetli przez 2 sekundy wszystkie segmenty. Plug in power supply and the computer will power on and display all segments for 2 seconds. Po pierwszym uruchomieniu użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie wieku, płci, wzrostu i wagi. Przyciski UP / DOWN służą After power do zmiany on the wartości monitor a for przycisk the first MODE time, the do user zatwierdzenia will be prompted każdego to enter ustawienia. his / her age, sex, Po skonfigurowaniu komputer weight. Use przejdzie the UP w / stan DOWN czuwania. buttons to change the value and press the MODE key to confirm eac monitor will enter the home screen after the setup. Tryb czuwania: Wyświetlacz LCD po 4 minutach bezczynności przechodzi w stan czuwania. Aby uruchomić ponownie Stand-by wyświetlacz Mode: należy The LCD nacisnąć monitor dowolny will enter przycisk. stand-by mode after 4 minutes of inactivity. Press on wake the monitor. Program sterowany ręcznie Manual Mode Display the workout time during exercise. Range 0:00 ~ 99:59 Display the workout speed during exercise. Range 0. 0 ~ 99. 9 Display the workout distance travelled during exercise. 9 Display the user pulse (bpm) during exercise. An alarm will sound if your pulse is over the preset target. Display the rotation per minute during exercise. Display the power consumption during exercise. In Watt Program mode, computer will remain preset watt va exercise. (Setting range 0~350) Display the preset resistance level profile of the selected pr mode. Display the user resistance level profile during a user mode Display the H. mode workout. Użytkownik może uruchomić program sterowany ręcznie przez naciśnięcie przycisku START w menu głównym. User can begin manual mode by pressing the START button in main menu. 1. Za pomocą pokrętła UP/DOWN 1. Use the wybierz UP / DOWN program dial MANUAL to select (RĘCZNY) MANUAL and i w celu press zatwierdzenia MODE to confirm. naciśnij przycisk MODE. 2. Use the UP / DOWN dial to preset a target TIME, DISTANCE, CALORIES or PULSE. Aby wybrać wartości dla Press TIME (CZASU), MODE to DISTANCE confirm. (ODLEGŁOŚCI), CALORIES (WYDATKU ENERGETYCZNEGO) 3. i PULSE Press on (TĘTNO), the START/STOP należy użyć button pokrętła to UP/DOWN. begin workout. Wciśnij Use MODE the UP w / celu DOWN zatwierdzenia. dial to adjust resistan 3. Celem rozpoczęcia treningu exercise. naciśnij przycisk START/STOP. Podczas treningu można za pomocą pokrętła UP/DOWN zmieniać 4. Press wielkość on the START/STOP oporu (poziom button wysiłku). to pause. Press RESET to return to the main menu. 4. Celem rozpoczęcia treningu naciśnij przycisk START/STOP. Nacisnąć przycisk RESET, aby powrócić do menu głównego

15 Tryb Program Program Mode 1. Za pomocą pokrętła UP / DOWN można wybrać jeden z dwunastu predefiniowanych programów 1. Program i zatwierdzić Use the UP przyciskiem / Mode DOWN dial MODE. to select one of the twelve preset programs and press Do MODE Use nastawienia the to UP confirm. / czasu DOWN treningu, dial to użyj select pokrętła one UP/DOWN. of the twelve preset programs and press W Use MODE celu the rozpoczęcia to UP confirm. / DOWN treningu dial naciśnij to set przycisk a workout START/STOP. time. Podczas treningu można za pomocą pokrętła Press Use the on UP/DOWN the / START/STOP DOWN zmieniać dial wielkość to button set a oporu workout to begin (poziom time. workout. wysiłku). Use the UP / DOWN dial to adjust Celem resistance Press wstrzymania on the level START/STOP during treningu exercise. naciśnij button przycisk to begin START/STOP. Naciśnij Use the przycisk UP / DOWN RESET, dial aby to powrócić adjust 4. do Press resistance menu on głównego. the level START/STOP during exercise. button to pause. Press on the START/STOP button to pause. User Program Mode User Program Mode Program użytkownika Za Use pomocą the UP pokrętła / DOWN UP/DOWN dial to wybierz select and i naciśnij press przycisk MODE MODE to confirm. w celu zatwierdzenia Za Use pomocą the UP pokrętła / DOWN UP / dial DOWN to set select ustaw a load poziom level and obciążenia for press the MODE first dla pierwszej column to confirm. kolumny and press i za MODE pomocą to select 2. przycisku the Use next the MODE UP column. / DOWN wybierz Repeat dial następną to this set step kolumnę. a load for all level Powtórz 8 columns. for ten the krok first dla column wszystkich and press 8 kolumn. MODE to select Aby Press the zakończyć next and column. hold lub on pominąć Repeat the MODE konfigurację this step button for naciśnij to all finish 8 i columns. przytrzymaj or quit the przycisk setup. MODE Do Use Press ustawienia the and UP hold czasu / DOWN on treningu, the dial MODE to użyj set pokrętła button a workout to UP/DOWN. finish time. or quit the setup W Press Use celu the rozpoczęcia on UP the / START/STOP DOWN treningu dial naciśnij to button set przycisk a workout to begin START/STOP. Podczas Use the treningu UP / DOWN można dial za pomocą to adjust 5. pokrętła resistance Press on UP/DOWN the level START/STOP during zmieniać exercise. wielkość button oporu to begin (poziom workout. Use the UP / DOWN dial to adjust Celem Press resistance wstrzymania on the level START/STOP during treningu exercise. naciśnij button przycisk to pause. START/STOP. Press RESET Naciśnij to przycisk return to RESET, the main aby powrócić menu. 6. do Press menu on głównego. the START/STOP button to pause. H. Mode H. Mode Tryb kontroli tętna 1. Use the UP / DOWN dial to select and press MODE to confirm Za Use pomocą the UP pokrętła / DOWN UP/DOWN dial to wybierz select 55%, i and naciśnij 75%, press 90% przycisk MODE or TAG MODE to (Target confirm. w celu H. zatwierdzenia. - default: 100) Za Use pomocą the UP pokrętła / DOWN UP/DOWN dial to wybierz select set a workout wartość 55%, 75%, 55%, time. 90% 75%, or 90% TAG lub (Target TARGET H. (Tętno - default: docelowe). - 100) wartość Use Press the domyślna: on UP the / START/STOP DOWN 100). dial to button set a workout to begin time. workout Do Press ustawienia on the czasu START/STOP treningu, użyj button pokrętła to begin pause. UP/DOWN. Press RESET to return to the main menu W Press celu rozpoczęcia on the START/STOP treningu naciśnij button przycisk to pause. Recovery Mode Recovery Mode 5. Celem wstrzymania treningu naciśnij przycisk START/STOP. Naciśnij przycisk RESET, aby powrócić 1. do User menu must głównego. be holding the hand pulse sensor to use this feature. When the pulse value is 1. displayed User must on be the holding computer, the hand press pulse on the sensor RECOVERY to use this button. feature. When the pulse value is Tryb 2. Hold displayed powrotu on the on hand tętna the computer, pulse do sensor normy press until on the the TIME RECOVERY display finish button. the countdown from 60 seconds Aby Hold After skorzystać on the the countdown hand z tej funkcji pulse ends, użytkownik sensor the until result musi the will korzystać TIME be displayed z czujnika finish on tętna. the monitor: countdown Po wyświetleniu from wartości 60 seconds. tętna 3. na After komputerze, the countdown należy nacisnąć ends, the przycisk result RECOVERY. will be displayed on the monitor: 2. Przytrzymaj czujnik tętna do momentu, kiedy wyświetlacz TIME zakończy zliczanie od 60 sekund. 0 OUTSTANDING «1. 9 OUTSTANDING EXCELLENT « EXCELLENT - WYJĄTKOWY GOOD « GOOD FAIR « BELOW FAIR AVERAGE «5. 9 BELOW POOR AVERAGE 6. 0 POOR 3. Po zakończeniu zliczania, na ekranie zostanie wyświetlony wynik: 1. 0 «1. 9 DOSKONAŁY 2. 0 «2. 9 DOBRY 3. 0 «3. 9 DOSTATECZNY 4. 0 «5. 9 PONIŻEJ PRZECIĘTNEGO 6. 0 NIEDOSTATECZNY

16 Operational instructions Wskazówki obsługi WATT Mode Tryb kontroli mocy (WATT) Za Use pomocą the UP pokrętła / DOWN UP/DOWN dial to wybierz select i and naciśnij press przycisk MODE MODE to confirm. w celu zatwierdzenia Za Use pomocą the UP pokrętła / DOWN UP / dial DOWN to select wybierz a wartość WATT target docelową (Default: WATT (wartość 120). domyślna: 120) Do Use ustawienia the UP czasu / DOWN treningu, dial to użyj set pokrętła a workout UP/DOWN. time W Press celu rozpoczęcia on the START/STOP treningu naciśnij button przycisk to begin START/STOP. Za workout. Use pomocą the UP pokrętła / DOWN UP / dial DOWN to adjust ustaw poziom WATT WATT. level Celem Press wstrzymania on the START/STOP treningu naciśnij button przycisk to pause. Naciśnij Press RESET to przycisk return RESET, to the main aby powrócić menu. do menu głównego. Body Fat Mode Program spalania tkanki tłuszczowej 1. After your workout, press on the BODY FAT button and hold on the handgrips Po After zakończeniu 8 seconds, treningu, the computer naciśnij przycisk will display BODY FAT the BMI, i złap za FAT% rękojeści. and fat symbol Po Press 8 sekundach on the BODY komputer FAT wyświetli button wartość again to BMI, return FAT%. to main menu. 3. Naciśnij przycisk BODY FAT, aby powrócić do menu głównego. B. M. I. (Body mass index) integrated Zintegrowany B. (Indeks masy ciała) B. SCALE LOW LOW / MED MEDIUM MED / HIGH SKALA B. Range NISKI < 20 NISKI / ŚREDNI ŚREDNI ŚREDNI / WYSOKI > 26. 5 Zakres <, 1-26, 5 > 26, 5 BODY FAT ZAWARTOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ SYMBOL LOW () LOW / MED (+) MEDIUM (p) MED / HIGH () ŚREDNIA / SYMBOL MALE NISKA < 13% () NISKA 13% / ŚREDNIA% (+) ŚREDNIA 26% - 30% () WYSOKA > 30% () MĘŻCZYZNA FEMALE < 13% < 23% 13% 23% - 25, 9%% 26% 36% - 30% - 40% > > 30% 40% 16 KOBIETA < 23% 23% - 35, 9% 36% - 40% > 40% Care & Maintenance Konserwacja This equipment should not be placed outdoors, in a garage or an outbuilding. Keep the equipment in a dry place with as little temperature variation as possible. Niniejsze urządzenie nie powinno być eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń, w garażach We recommend placing a mat beneath the equipment to protect both the equipment lub piwnicach. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu o stałej temperaturze. and your flooring. Dla ochrony urządzenia i podłogi zalecamy umieścić matę pod urządzeniem. Always place the equipment in a dry environment. Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Use a warm, damp cloth to keep the product clean. Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki bawełnianej. No wet cleaning of electrical components. Unplug before any care and maintenance. Chroń urządzenie przed zamoczeniem (szczególnie części elektryczne). Przed czyszczeniem The safety level of the equipment can be maintained only if it is regularly examined for lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania. damage and wear. This includes any ropes, pulleys, nuts, bolts, moving parts, bushes, Należy również zapobiegać skapywaniu potu na urządzenie. Niedostosowanie się do tego wymogu może chains, powodować wheels, uszkodzenie bearings & podzespołów connection elektrycznych points etc. i elektronicznych urządzenia. Celem Ensure zapewnienia that you maksymalnego inspect the product bezpieczeństwa regularly eksploatacji - at least urządzenia once a week należy is recommended. je regularnie sprawdzać Ensure that pod kątem all fixings zużycia are elementów. tight before Dotyczy use. to takich elementów jak: linki, bloczki, nakrętki, śruby, Always części replace ruchome, damaged tuleje, łańcuchy, / worn components kółka, łożyska with i elementy original łączące, parts from itp. the manufacturer. Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia należy je regularnie sprawdzać pod kątem zużycia elementów. Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź właściwe dokręcenie wszystkich mocowań. W przypadku uszkodzenia / zużycia elementów należy wycofać urządzenie z użytkowania do czasu naprawy, a w/w elementy zastąpić nowymi oryginalnymi częściami. 16

17 Wykrywanie i usuwanie usterek W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia w pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawne podłączenie przewodów. Poluzowane przewody są najczęstszą przyczyną usterek. Poniższa tabela zawiera wykaz najczęstszych problemów i sposoby ich usuwania. W razie dalszego występowania problemów prosimy kontaktować się ze sprzedawcą. PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE NIE DZIAŁA WYŚWIETLACZ Brak zasilania Sprawdzić zasilacz sieciowy BRAK WYŚWIETLANIA PRĘDKOŚCI CZĘŚCIOWE WYŚWIETLANIE BRAK SYGNAŁU TĘTNA Komputer zawiesił się Uszkodzone lub niepoprawnie podłączone przewody Czujnik prędkości zbyt oddalony od magnesu Niepoprawne podłączenie komputera Uszkodzone lub niepoprawnie podłączone przewody Zbyt duży ruch rąk. Zbyt wilgotne dłonie. Zbyt mocny chwyt rękojeści z wbudowanymi czujnikami tętna Użytkownik używa biżuterii Odłącz i podłącz ponownie kabel zasilania do gniazdka ściennego celem zrestartowania komputera Sprawdź prawidłowe podłączenie przewodów Skontaktuj się ze sprzedawcą. Sprawdź prawidłowe podłączenie przewodów Podłącz i odłącz wszystkie przewody Skontaktuj się ze sprzedawcą. Sprawdź prawidłowe podłączenie przewodów Osusz dłonie. Poluzuj chwyt. Zdejmij biżuterię. KOD BŁĘDU: E1 KOD BŁĘDU: E4 KOD BŁĘDU: E5. Zbyt słaby ścisk rękojeści podczas testu BODY FAT. Jeżeli wynik testu znajduje się poza wartościami FAT% 5~50 i BMI 5~50%, należy sprawdzić wiek użytkownika, wzrost, wagę. Sprawdzić podłączenie przewodu i wtyczkę ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁON OCHRONNYCH. JEŻELI PROBLEM UTRZYMUJE SIĘ, PROSIMY O KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ. NIE KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA DO MOMENTU USUNIĘCIA AWARII. Częstą przyczyną problemów z odczytem tętna jest wytwarzanie przez niektóre tkaniny ubraniowe statycznych ładunków elektrycznych, które to uniemożliwiają wiarygodny pomiar tętna. Inną przyczyną zakłóceń odczytów pomiarów tętna są urządzenia generujące pole elektromagnetyczne takie, jak: telefony komórkowe, odbiorniki telewizyjne i inne urządzenia elektryczne. 17

18 Wskazówki fitness Rozpoczynanie i kończenie treningu Rozpoczynaj każdy trening od rozgrzewki i kończ ćwiczeniami rozgrzewającymi/rozluźniającymi - kilka minut rozciągania pozwoli zapobiec naciągnięciu, naderwaniu i skurczom mięśni. Poprawna postawa treningowa Aby rozpocząć trening stań na platformach. Oprzyj wygodnie ręce na rękojeściach. Przesuń stopę znajdującą się wyżej do przodu i rozpocznij chód. Trening rozpocznij od odpowiedniego poziomu obciążenia, który pozwoli Ci zapoznać się z urządzeniem. Po nabraniu pewności ustaw odpowiedni poziom obciążenia. Ruch do przodu i do tyłu: Trenażer umożliwia chód do przodu i do tyłu, co sprzyja trenowaniu różnych partii mięśni. Jest to również sposób na urozmaicenie treningu. Celem zmiany kierunku ćwiczenia zwolnij i rozpocznij chód w odwrotnym kierunku. Regulacja poziomu obciążenia: Poziom obciążenia można zmienić w dowolnym momencie treningu. Regulacja poziomu obciążenia służy do zwiększania lub zmniejszania poziomu trudności. Zalecane ćwiczenia rozciągające Poprawna postawa w trakcie podstawowych ćwiczeń rozciągających została przedstawiona poniżej. W trakcie ćwiczeń rozciągających poruszaj się powoli - nie wykonuj gwałtownych ruchów. Rozciąganie mięśni tylnej części uda Usiądź i wyprostuj jedną nogę. Stopę drugiej nogi przysuń do siebie i oprzyj ją o wewnętrzną stronę uda wyciągniętej nogi. Staraj się dosięgnąć najdalej jak to możliwe do palców stopy. Wytrzymaj przez 15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz czynność 3 razy dla każdej nogi. Ćwiczenia rozciągające: rozciąganie mięśni tylnej części uda, dolnego odcinka kręgosłupa oraz pachwin. Rozciąganie mięśni łydek/ścięgna Achillesa Jedną nogę wysuń lekko do przodu, wysuń się do przodu, a ręce oprzyj o ścianę. Trzymaj tylną nogę wyprostowaną a stopę opartą płasko na podłodze. Zegnij przednią nogę, wychyl się do przodu a biodra przesuń w kierunku ściany. Aby rozciągnąć mocniej ścięgno Achillesa zegnij również drugą nogę. Ćwiczenia rozciągające: rozciąganie mięśni łydki, ścięgna Achillesa oraz podudzia. Rozciąganie mięśnia czworogłowego Jedną ręką oprzyj się dla równowagi o ścianę. Drugą ręką chwyć stopę. Staraj się dosięgnąć piętą jak najbliżej pośladków. Ćwiczenia rozciągające: mięsień czworogłowy i mięśnie bioder. Rozciąganie wewnętrznych mięśni ud Usiądź i złącz stopy. Kolana rozchylone na zewnątrz. Staraj się podciągnąć stopy jak najbliżej pachwin. Powtórz czynność 3. 18

19 Ile powinien trwać trening? To zależy od Twojej kondycji fizycznej. Jeśli rozpoczynasz nowy program ćwiczeń, wdrażaj go stopniowo. Unikaj osiągania celu za wszelką cenę. Najlepszym rozwiązaniem jest 30 minutowy trening, 3 razy w tygodniu. Unikaj przemęczenia - nie powinieneś czuć wyczerpania fizycznego zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu ćwiczenia. Trening z kontrolą tętna Jeśli chcesz w pełni wykorzystywać swój nowy przyrząd treningowy i osiągać doskonałe wyniki, zawsze ćwicz dokonując właściwego wysiłku fizycznego a to oznacza wsłuchiwanie się w pracę serca! Dążąc do osiągnięcia docelowego tętna, możesz kierować swoim treningiem i osiągnąć następujące cele: Dobre zdrowie dla tych, którzy chcą podnieść stan zdrowia i ogólne samopoczucie. Trenuj na poziomie intensywności równym 50-60% szacowanego maksymalnego tętna. Ćwiczenie powinno trwać około 30 minut i może być wykonywane prawie codziennie. Zrzucanie wagi Jeśli chcesz osiągnąć znaczną redukcję tkanki tłuszczowej, Twój trening powinien być bardziej intensywny: na poziomie 60-70% szacowanego maksymalnego poziomu tętna. Tego typu ćwiczenie można wykonywać prawie codziennie i powinno trwać do 30 minut. Podnoszenie sprawności fizycznej Takie treningi powinny być wykonywane na poziomie 70-80% szacowanego maksymalnego tętna. Od czasu do czasu osiągany będzie wysoki rytm pracy serca bliski maksymalnej wartości tętna. Są to sesje intensywne i należy zachować 48-godzinną przerwę pomiędzy nimi. Trening na poziomie 90% tętna maksymalnego zarezerwowany jest wyłącznie dla osób wyczynowo uprawiających sport Obliczanie docelowego tętna Najpierw należy wyliczyć, stosując formułę: twój wiek w latach, szacowane maksymalne tętno. Na przykład, jeśli masz 35 lat to szacowane maksymalne tempo wynosi: = 185 uderzeń na minutę Następnie, aby wyliczyć maksymalne tętno wystarczy pomnożyć wartość szacowanego maksymalnego tętna (185 uderzeń na minutę) przez odpowiednią wartość procentową. Więc, jeżeli Twoim celem jest lepsze samopoczucie: 185 x 60% = 111 uderzeń na minutę UWAGA: Należy pamiętać, że wszystkie te wyliczenia mają charakter jedynie szacunkowy jeżeli w trakcie ćwiczenia przy założonej wartości docelowej odczuwasz niedogodności należy obniżyć poziom. W trakcie treningu z kontrolą tętna należy przez cały czas ćwiczeń kontrolować stan tętna. Dlatego zalecamy stosowanie pasa piersiowego (jeżeli Twoje urządzenie jest wyposażone w odbiornik bezprzewodowy) lub czujnika pracy serca. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze sprzedawcą. PRZED ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ZESTAWU ĆWICZEŃ OBOWIĄZKOWO UDAJ SIĘ NA WIZYTĘ DO LEKARZA SPECJALISTY CELEM UZYSKANIA ZGODY NA WYKONYWANIE TEGO RODZAJU WYSIŁKU. JEŚLI ODCZUWASZ MDŁOŚCI, ZAWROTY GŁOWY LUB INNE NIENORMALNE OBJAWY W TRAKCIE ĆWICZENIA, NATYCHMIAST PRZERWIJ TRENING I SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM. OSTRZEŻENIE! Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia. 19

20 Rysunek szczegółowy A D-3 B B-6 D-4 C C L-1 A-1 L-18 D-2 L-19 L-20 L-21 L-2 L-3 L-9 L-4 L-5 D-6 L-6 L-7 D-10 D D-9 D-7 D-8 L-10 L-16 L-16 D-1 L-17 K-1 K-2 K-4 K-R K-6 L-15 L-6 L-5 M L-11 L-17 F-2 F-3 E-7 I-10 L-9 L-22 L-14 L-12 L-14 L-13 L-7 L-15 L-11 K-2 K-4 K-1 K-5 L-9 P J K-1 K-L L-12 L-13 L-22 L-14 L-5 L-6 L-7 20

21 A B B-1 B B-2 B-3 B-4 B-5 C C-1 A A-1 C-2 C C B-6 Q R D L-3 L-4 L-5 L-6 D-2 L-4 L-1 L-3 L-2 D D-6 D-11 D-5 L-9 L-9 D-10 L-7 L-6 L-2 L-5 M M-3 M-8 L-11 M-5 M-6 M-7 M-1 M M-2 L-7 D-11 D-9 D-8 D-13 D-12 L-10 D-15 D-14 L-17 L-16 J L-11 D-14 D-15 L-10 D-16 D-12 D-13 L-16 D-1 L-17 D-16 J-3 J-2 J-1 J E E-4 E-2 E-1 E-3 F F-2 F F-7 E-6 E-5 E-3 F-3 F-8 E-7 E-3 F-27 E-3 E-5 G G H I G-5 G-6 G-7 G-8 H H-1 H-2 G-4 H-3 H-11 G-2 G-3 G-1 H-4 H-10 I-2 I I-1 I-10 H-5 H-9 H-6 H-8 H-7 I-3 I-9 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 K - R K-1 K-2 K-R K-4 K-6 L-15 L-6 L-5 K - L K-2 K-4 K-5 K-1 L-15 L-9 L-22 L-14 L-9 K-3 L-7 L-12 L-14 L-13 K-1 K-L L-14 L-12 L-13 L-22 L-5 L-6 L-7 L N O N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 P E-8 O-7 21

22 Wykaz części NR YORK NR REF. OPIS ILOŚĆ A KOMPUTER 1 SZT A-1 ŚRUBA M5 X 10 4 SZT B RĘKOJEŚĆ PRZEDNIA 1 SZT B-1 RĘKOJEŚĆ Z PIANKI 2 SZT B-2 CZUJNIK TĘTNA 2 SZT B-3 ZAŚLEPKA 2 SZT B-4 ŚRUBA M4 X 20 2 SZT B-5 PODKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA 2 SZT B-6 PRZEWÓD CZUJNIKA TĘTNA 1 SZT C RĘKOJEŚĆ GÓRNA 2 SZT C-1 ZAŚLEPKA 2 SZT C-2 RĘKOJEŚĆ Z PIANKI 2 SZT D WSPORNIK KIEROWNICY 1 SZT D-1 PRZEWÓD KOMPUTERA - GÓRNY 1 SZT D-2 ŚRUBA M5 X 0, 8 X DŁ SZT D-5 TULEJA 2 SZT D-6 OŚ RĘKOJEŚCI 1 SZT D-8 ŚRUBA 2 SZT D-9 RĘKOJEŚĆ DOLNA, LEWA 1 SZT D-10 RĘKOJEŚĆ DOLNA, PRAWA 1 SZT D-11 TULEJA 4 SZT D-12 KLIPS C 4 SZT D-13 PODKŁADKA PŁASKA 4 SZT D-14 TULEJA 4 SZT D-15 TULEJA 2 SZT D-16 PODKŁADKA WYGIĘTA 4 SZT L-1 ŚRUBA M3 X DŁ SZT L-2 ŚRUBA PODSADZANA M8 X 1, 25 X DŁ SZT L-3 ZAŚLEPKA KOŁPAKOWA ŚRUBY M8 4 SZT L-4 PODKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA 4 SZT L-5 ŚRUBA M8 X 1, 0 X DŁ SZT L-6 PODKŁADKA 2 SZT L-7 PODKŁADKA PŁASKA 2 SZT L-9 PODKŁADKA WYGIĘTA 2 SZT L-10 NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCA M8 2 SZT L-16 ŚRUBA M8 X 1, 25 X DŁ SZT L-17 PODKŁADKA PŁASKA 2 SZT E-1 OSŁONA BOCZNA, PRAWA 1 SZT E-2 OSŁONA PRZEDNIA, PRAWA 1 SZT E-3 ŚRUBA M5 X DŁ SZT E-4 OSŁONA BOCZNA, LEWA 1 SZT E-5 ŚRUBA M4 X DŁ SZT E-6 OSŁONA PRZEDNIA, LEWA 1 SZT E-7 OSŁONA WSPORNIKA KIEROWNICY 1 SZT E-8 PRZEWÓD ZASILANIA 1 SZT F RAMA 1 SZT F-2 PODKŁADKA PŁASKA 4 SZT F-3 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8 X 1, 25 X DŁ SZT F-7 ŁOŻYSKO 6004RS 2 SZT F-8 CZUJNIK PRĘDKOŚCI + PRZEWÓD 1 SZT F-27 ŚRUBA M4 X DŁ SZT G KOŁO ZAMACHOWE 1 ZESTAW G-1 TULEJA 1 SZT G-2 NAKRĘTKA 5 SZT G-3 ŁOŻYSKO 6300RS 1 SZT G-4 TULEJA 1 SZT G-5 ŁOŻYSKO 6000RS 1 SZT G-6 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT G-7 PODKŁADKA GWIAŹDZISTA 2 SZT G-8 OŚ KOŁA ZAMACHOWEGO 1 SZT H NAPINACZ PASA 1 ZESTAW H-1 SPRĘŻYNA 1 SZT H-2 UCHWYT SPRĘŻYNY 1 SZT H-3 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M6 X 1 X DŁ SZT H-4 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M6 X 1. 0 X DŁ SZT H-5 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT. NR YORK NR REF. OPIS ILOŚĆ H-6 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT H-7 BLOCZEK 1 SZT H-8 PODKŁADKA WYGIĘTA 2 SZT H-9 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT H-10 NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCA M8 1 SZT H-11 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8 X 1. 25 X DŁ SZT I SIŁOWNIK I HAMULEC MAGNETYCZNY 1 ZESTAW I-1 TULEJA 1 SZT I-2 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M6 X DŁ SZT I-3 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT I-4 ŚRUBA OCZKOWA M6 X 18 X DŁ SZT I-5 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M6 2 SZT I-6 TULEJA 1 SZT I-7 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT I-8 ŚRUBA 1 SZT I-9 NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCA M6 1 SZT I-10 PRZEWÓD KOMPUTERA, DOLNY 1 SZT J PODPORA POZIOMA TYŁ 1 ZESTAW J-1 NAKRĘTKA 3/8-16 X 3 2 SZT J-2 REGULOWANA PODKŁADKA 2 SZT J-3 ZAŚLEPKA 2 SZT L-11 ŚRUBA M8 X 16 4 SZT K-L RAMIĘ PEDAŁU, LEWE 1 SZT K-1 ŚRUBA M5 X 0, 8 X DŁ SZT K-2 OSŁONA PRZEDNIA RAMIENIA PEDAŁU, LEWA 1 SZT K-3 TULEJA 2 SZT K-4 OSŁONA PRZEDNIA RAMIENIA PEDAŁU, PRAWA 1 SZT K-5 PEDAŁ, LEWY 1 SZT L-5 ŚRUBA M8 X 1, 0 X DŁ SZT L-6 PODKŁADKA 1 SZT L-7 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT L-9 PODKŁADKA WYGIĘTA 1 SZT L-12 TULEJA 2 SZT L-13 POKRĘTŁO BLOKUJĄCE 4 SZT L-14 PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA 4 SZT L-15 ŚRUBA PODSADZANA M6 X 1, 0 X DŁ SZT L-22 PODKŁADKA PŁASKA 2 SZT K-R OSŁONA PRZEDNIA RAMIENIA PEDAŁU, PRAWA 1 SZT K-1 ŚRUBA M5 X 0, 8 X DŁ SZT K-2 OSŁONA PRZEDNIA RAMIENIA PEDAŁU, LEWA 1 SZT K-3 TULEJA 2 SZT K-4 OSŁONA PRZEDNIA RAMIENIA PEDAŁU, PRAWA 1 SZT K-6 PEDAŁ, PRAWY 1 SZT L-5 ŚRUBA M8 X 1, 0 X DŁ SZT L-6 PODKŁADKA 1 SZT L-7 PODKŁADKA PŁASKA 1 SZT L-9 PODKŁADKA WYGIĘTA 1 SZT L-12 TULEJA 2 SZT L-13 POKRĘTŁO BLOKUJĄCE 4 SZT L-14 PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA 4 SZT L-15 ŚRUBA PODSADZANA M6 X 1, 0 X DŁ SZT L-22 PODKŁADKA PŁASKA 2 SZT L ELEMENTY MOCUJĄCE 1 ZESTAW L-1 ŚRUBA M3 X DŁ SZT L-2 ŚRUBA PODSADZANA M8 X 1, 25 X DŁ SZT L-3 ZAŚLEPKA KOŁPAKOWA ŚRUBY M8 4 SZT L-4 PODKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA 4 SZT L-5 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8 X 1, 0 X DŁ SZT L-6 PODKŁADKA 4 SZT L-7 PODKŁADKA PŁASKA 4 SZT L-9 PODKŁADKA WYGIĘTA 4 SZT L-10 NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCA M8 2 SZT L-11 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8 X 16 8 SZT L-12 TULEJA 4 SZT L-13 POKRĘTŁO BLOKUJĄCE 8 SZT L-14 PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA 8 SZT. 22

23 NR YORK NR REF. OPIS ILOŚĆ L-15 ŚRUBA PODSADZANA M6 X 1, 0 X DŁ SZT L-16 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8 X 1, 25 X DŁ SZT L-17 PODKŁADKA PŁASKA 2 SZT L-18 ZACISK 1 SZT L-19 PODKŁADKA PŁASKA 2 SZT L-20 PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA 2 SZT L-21 ŚRUBA M7 X P1, 0 X DŁ SZT L-22 PODKŁADKA PŁASKA 4 SZT L-23 KLUCZ NASADOWY 1 SZT L-24 KLUCZ AMPULOWY 2 SZT M PODPORA POZIOMA PRZÓD 1 ZESTAW M-1 NAKRĘTKA 2 SZT M-3 REGULOWANA PODKŁADKA 2 SZT M-4 NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCA M8 2 SZT M-5 PODKŁADKA PŁASKA 2 SZT M-6 KÓŁKO TRANSPORTOWE 2 SZT M-7 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 2 SZT L-11 ŚRUBA M8 X 16 4 SZT N-1 BLOCZEK 1 SZT N-2 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M8 X 1, 25 X DŁ. 12 X GŁ. 5 3 SZT N-3 PAS NAPĘDOWY 1 SZT N-4 TULEJA 1 SZT N-5 OŚ 1 SZT ŚRUBA M4 X DŁ SZT OSŁONA WEWNĘTRZNA KOŁA 2 SZT WSPORNIK KRZYŻAKOWY 2 SZT PODKŁADKA PŁASKA 4 SZT ZAŚLEPKA KOŁA 2 SZT KOŁO 2 SZT NAKRĘTKA M10 X 1, 25 X GŁ SZT P ZASILACZ 1 SZT Q OSŁONA RĘKOJEŚCI 1 ZESTAW Q-1 OSŁONA RĘKOJEŚCI, LEWA 1 SZT Q-2 OSŁONA RĘKOJEŚCI, PRAWA 1 SZT R UCHWYT NA BUTELKĘ NA NAPOJE 1 SZT. 23

24 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA, DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE: Towarzystwo Handlowe MATMARCO Sp. z o. o Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 168 tel. : fax: e mail: biuro@matmarco. pl

Jakiś czas temu wspominaliśmy wam o podręczniku użytkownika dla Windows 10 od Lenovo. Teraz, za sprawą wycieku, możecie zapoznać się z nowym, 14-stronicowym podręcznikiem w postaci pliku PDF - "Windows 10 - Quick Guide".

Podręcznik dostępny jest w języku angielskim, ale domyślamy się, że Microsoft udostępni jutro także wersję polskojęzyczną. Plik PDF z Windows 10 - Quick Guide" pobierzecie tutaj.

Widzimy, że podręcznik podzielono na cztery podstawowe rozdziały:

  • Najciekawsze nowości, gdzie omawiane są m. in. Cortana, Edge czy wbudowane aplikacje;
  • Funkcje z zakresu bezpieczeństwa dla firm, jak SmartScreen, Windows Defender i Windows Hello;Podstawowe funkcje, jak nowe menu Start, Continuum i wielozadaniowość;Aktualizacje automatyczne, OneDrive i Sklep Windows.

» Zobacz więcej informacji o Windows 10

Windows 10. Nowy system dla wszystkich będzie dostępny od jutra

Gwoli przypomnienia, oficjalna premiera Windows 10 odbędzie się już jutro. Od 29 lipca będziecie mogli rozpocząć aktualizować własne komputery z Windows 7 i Windows 8. 1 do "dziesiątki" za darmo. Pamiętajcie jednak, że macie na to okrągły rok i być może warto rozważyć wstrzymanie się z aktualizacją przez najbliższe dni. Microsoft obecnie rozwiązuje nowe problemy, które zidentyfikowano w finalnej kompilacji Windows 10 z numerem 10240. To oznacza, że mogą pojawić się jeszcze kolejne.

Na poniższym filmie możecie obejrzeć 15 najciekawszych nowości, które wprowadza Windows 10

» Czytaj także: Windows 10: ceny, wymagania i opcje aktualizacji

źródło: neowin

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Podręcznik użytkownika Quick Start Dimension Competition Proz4 80

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Quick Start Dimension Competition Proz4 80

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Quick Start Dimension Competition Proz4 80