Podręcznik operatora i części zamiennych 3m 3306020

Podręcznik operatora i części zamiennych 3m 3306020 to kompletny zestaw instrukcji i części zamiennych dla produktu 3M 3306020. Zestaw zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, a także informacje na temat właściwych części zamiennych i wymiany części. Podręcznik operatora i części zamiennych 3m 3306020 zawiera również informacje dotyczące konserwacji i naprawy produktu, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowników. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby użytkownik mógł prawidłowo korzystać z produktu 3M 3306020.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik operatora i części zamiennych 3m 3306020

Typ: Zamówienie niepubliczne

Podmiot:ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Kategoria:Usługi pozostałe

Rodzaj publikacji:Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Obsługa serwisowa floty pojazdów z dostawą części zamiennych i eksploatacyjnych dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Utworzone przez: Monika Juda

Data utworzenia:2022-12-22

Rejestr zmian dokumentu

DataEdytorRodzaj zmiany
2022-12-22Publikacja od2022-12-22 08:12

Adres strony:

https://bip. energa-operator. pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-niepubliczne/784440/zp-6222-606oa-2022-obsluga-serwisowa-floty-pojazdow-z-dostawa-czesci-zamiennych-i-eksploatacyjnych-dla-energa-operator-sa-oddzial-w-olsztynie

PODRĘCZNIK OPERATORA

A35D

Niniejszy Podręcznik Operatora określa zasady właści-wego używania maszyny i jej konserwacji. Podręcznik Operatora powinien być zawsze w kabinie operatora.

OSTRZEŻENIE!

Nie uruchamiać maszyny, nie rozpoczynać pracy
i nie wykonywać żadnej obsługi technicznej przed szczegółowym zapoznaniem się z treścią podręcznika operatora.

W przypadku zagubienia podręcznika należy go natychmiast zastąpić nowym.

Przed uruchomieniem maszyny i rozpoczęciem pracy lub przeprowadzaniem obsługi technicznej należy szczegółowo zapoznać się z treścią podręcznika.

Maszyna jest w pierwszym rzędzie przeznaczona do stosowania jak opisano w niniejszym podręczniku.

Prosimy zapoznać się z wszystkimi elementami sterowania i instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. Maszyny rzadko są przyczyną wypadków, wypadki które mogą mieć miejsce są zwykle powodowane przez ludzi. Osoba świadoma zagrożenia oraz dobrze utrzymana maszyna zapewniają korzystne połączenie bezpieczeństwa i wydajności.

UWAGA: Podręcznik ten ma uwzględniać potrzeby wszystkich rynków. Opisano w nim różne wyposażenie przeznaczone na określone rynki. Dlatego prosimy nie zwracać uwagi na informacje nie mające zastosowania
w posiadanej maszynie lub pracy nią wykonywanej.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych
i wyposażenia jak również instrukcji obsługi i konserwacji bez uprzedniego zawiadomienia. Jednak nie zobowiązuje to nas do wprowadzania tych ulepszeń w maszynach już dostarczonych lub już pracujących.

Przepisy bezpieczeństwa

Każdy kraj posiada własne przepisy bezpieczeństwa. Do obowiązków operatora należy znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Dotyczy to także przepisów lokalnych oraz przepisów dotyczących różnych typów zastosowań. Instrukcje bezpieczeństwa zawarte w tym podręczniku mają zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy nie ma odpowiednich przepisów.

Znak ten, który występuje w różnych punktach podręcznika wraz z uwagą ostrzegawczą oznacza:

"Ostrzeżenie, uważaj! Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone! ". Zlekceważenie zagrożenia może doprowadzić do wypadku, poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci.

Do obowiązków operatora należy kontrolowanie czy wszystkie oznaczenia są na swoim miejscu na maszynie i czy są czytelne. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.

Poznaj możliwości i ograniczenia swojej maszyny!


PODRĘCZNIK OPERATORA

Alfabetyczny spis treści

Dane techniczne

Obsługa techniczna i konserwacja

Zasady bezpieczeństwa przy serwisie

Technika pracy

Instrukcje obsługi

Przyrządy i elementy sterowania

Prezentacja

Spis treści


3

WstępWyposażenie telekomunikacyjne, instalowanie

Ref. N o. : 48 2 431 3081

2002. 06 Bilia Maszyny Budowlane Polska Sp. z o. o.


Obchodzenie się z maszyną i jej obsługa techniczna

Volvo ponosi odpowiedzialność jedynie jeśli:

n maszyna była używana w prawidłowy sposób i była poddawana obsłudze technicznej zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku operatora i podręcznikach obsługi technicznej.

n zalecona obsługa techniczna i przeglądy techniczne zostały wykonane w wyznaczonym czasie.

n zastosowano zalecane środki smarne zgodnie z podręcznikiem.

n nie zostały naruszone nałożone plomby zabezpieczające lub, że regulacja i ponowne nałożenie plomb zabezpieczających zostało dokonane przez autoryzowaną stację obsługi dostawcy.

n wszelkie modyfikacje i naprawy zostały wykonane z zastosowaniem metod w sposób zalecany przez Volvo.

n używano wyłącznie oryginalnych części zamiennych / wyposażenia Volvo lub części zamiennych / wyposażenia, które spełniają wymagania Volvo.

n Przed rozpoczęciem pracy maszyną operator wozidła musi posiąść dostateczną wiedzę i poznać instrukcje.

n Nie wyszkolony operator może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub nawet śmierć.

n Nie używać maszyny, w której nie ma podręcznika operatora.

n Przed uruchomieniem maszyny nauczyć się znaczenia tabliczek
i symboli ostrzegawczych znajdujących się na niej oraz instrukcji obsługi maszyny.


 

A Antena radiowa

B Antena telefoniczna / dwukierunkowej
komunikacji radiowej

Wyposażenie telekomunikacyjne, instalowanie

Zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Maszyna ta została sprawdzona zgodnie z dyrektywą 89/336/EEC Unii Europejskiej dotyczącą zakłóceń elektromagnetycznych.

Z tego powodu ważne jest, aby dodatkowe wyposażenie elektroniczne, które nie posiada dopuszczenia, np. wyposażenie telekomunikacyjne, przed jego zainstalowaniem i stosowaniem zostało sprawdzone, gdyż może ono powodować zakłócenia w działaniu układów elektronicznych maszyny.

Wyposażenie telekomunikacyjne

Aby zapewnić jak najlepsze działanie, wyposażenie telekomunikacyjne powinno być podłączone na stałe do układu elektrycznego maszyny
i połączone ze stałą anteną zewnętrzną zgodnie z instrukcją producenta.

Nie wolno instalować wyposażenia telekomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie zespołów elektronicznych lub wiązek przewodów, na przykład bezpośrednio na module ECU.

WAŻNE! Z tego powodu wszystkie prace instalacyjne dodatkowych urządzeń elektronicznych muszą być wykonywane przez kompetentnych pracowników zgodnie z instrukcjami producentów.

Zasilanie elektryczne wyżej wymienionych urządzeń opcjonalnych pobiera się z gniazda 12 V znajdującego się na górnym panelu oraz gniazda 12 V usytuowanego pod krzesłem instruktora.
C Radio połączone do złączy
CRR1 i CRR2 górnej wiązki
przewodów

D Dodatkowe wyjście zasilania
12 V jest połączone do
złącza P3902 górnej wiązki
przewodów

E Przetwornica napięcia jest
połączona do złącza SO
wiązki przewodów kabiny5

Spis treściSpis treści

Wstęp 1

Wyposażenie telekomunikacyjne 3

Prezentacja 7
Opis ogólny 7
Tabliczki i naklejki 12

Obsługa techniczna 20
The USA federal „Clean Air Act” 21

Emisja 22

Przyrządy i elementy sterowania 23

Opis ogólny 23

Przegląd ogólny 24

Centralna tablica przyrządów 25

Elementy sterowania, kolumna kierownicza 29

Lewa tablica przyrządów 30

Prawa tablica przyrządów 32

Układ sterowania ogrzewania i wentylacji 35

Tablica sterowania 39

Pedały 42

Różne 43
Wyświetlacz 45

Instrukcje obsługi 85

Wprowadzenie 85

Instrukcja docierania 86

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 87

Przed rozpoczęciem jazdy 96
Stacyjka 98

Uruchamianie silnika 101

Zmienianie biegów 103

Praca z blokadami mechanizmów różnicowych 107

Kierowanie 109
Hamowanie 110

Podnoszenie skrzyni ładunkowej 114

Po jeździe 115

Wyciąganie / holowanie 117

Skrzynia ładunkowa 120

Technika pracy 121
Opis ogólny 121

Jazda 121

Jazda pod górę 122

Jazda w terenie 124
Załadunek materiału 125

Transportowanie materiału 125

Wyładunek 126

Grzęźnięcie maszyny 127

Bezpieczeństwo przy serwisie 129

Wprowadzenie 129

Pozycja serwisowa 130
Ogólne zasady 131

Przeciwpożarowe działania zapobiegawcze 135

Akumulatory 140

Układ klimatyzacji 141

Opony 143

Obsługa techniczna i konserwacja 145

Przygotowania 145

Silnik 148

Układ paliwowy 152

Chłodnica zasysanego powietrza 157
Turbosprężarka 157

Filtr powietrza 158

Opcjonalne filtry powietrza 160
Układ chłodzenia 161

Układ elektryczny 167

Układ przeniesienia mocy 182

Układ hamulcowy 192

Układ sprężonego powietrza 194

Opony 195

Układ regulacji temperatury i wentylacji 196
Układ hydrauliczny 200

Skrzynia ładunkowa 203

Różne 206

Plan obsługi okresowej 207

Przegląd ogólny maszyny 208

Smarowanie 213

Tablica smarowania i obsługi technicznej 214

Dane techniczne 227
Zalecane środki smarne 227

Pojemności 229

Okresy między wymianami 229
Silnik 231

...

Najważniejsza część zamienna

Wiele lat temu Ron Slee napisał: NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ ZAMIENNA TO TA, KTÓREJ NIE MASZ. To jest punkt widzenia klienta, z którym nie ma co dyskutować. Jeśli nie wyślesz mu tylko jednej pozycji z zamówienia liczącego kilkadziesiąt numerów katalogowych, to tak jakbyś nic nie wysłał. Bo jak ma zmontować rozebraną skrzynię biegów, jeśli tym brakującym elementem jest podkładka […]

4 pytania do kierownika magazynu części zamiennych

Jest wiele przyczyn, że klient nie otrzymuje natychmiast potrzebnej mu części zamiennej. Jedną z nich – najłatwiejszą do usunięcia – jest małe zaangażowanie pracowników logistyki części zamiennych. Kilkanaście lat temu Ron Slee podpowiedział doskonały sposób podniesienia poziomu jakości ich usług. Pracownik logistyki musi odpowiedzieć na cztery pytania, gdy zamierza zakończyć pracę i iść do domu: Czy wysłałeś […]

Umowa serwisowa cz. 1 – partnerstwo, zaufanie, elastyczność

Co zrobić, aby maszyny były gotowe do pracy, gdy będą potrzebne zgodnie z harmonogramem prac? Co zrobić, aby koszty ich posiadania i eksploatacji nie były wyższe, niż zaplanowane w kosztorysie? Jednym z lepszych sposobów utrzymania pod kontrolą kosztów kluczowych maszyn jest zawarcie dobrej umowy serwisowej. Taka umowa powinna również zmniejszyć ryzyko przestojów z przyczyn technicznych. Dobra umowa […]

Podręcznik operatora i części zamiennych 3m 3306020

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik operatora i części zamiennych 3m 3306020

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik operatora i części zamiennych 3m 3306020