Podręcznik instalacji Aeg L8fe794cbv

Podręcznik instalacji Aeg L8fe794cbv jest instrukcją, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje do instalacji urządzenia. Podręcznik zawiera informacje dotyczące wymagań dotyczących instalacji, ustawienia sterowania, konfiguracji i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz wskazówki dotyczące przeglądów technicznych. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji, w tym dokładnych informacji dotyczących instalacji, konfiguracji i użytkowania urządzenia. Podręcznik instalacji Aeg L8fe794cbv jest niezbędny do bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji Aeg L8fe794cbv

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESF4126. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESF4126 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESF4126


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESF4126

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ZmywarkadonaczyESF 4126PLINSTRUKCJA OBSLUGISpis treciWskazówki dotyczce bezpieczestwa Utylizacja starego urzdzenia Zmywanie ekologiczne i ekonomiczne Wskazówki dotyczce instalacji Instalowanie pod blatem Wypoziomowanie Podlczenie wa doplywowego Podlczenie wa odplywowego Podlczenie do instalacji elektrycznej Opis zmywarki Panel sterujcy Przed pierwszym wlczeniem Ustawienie zmikczacza wody Dosypywanie soli Plyn nablyszczajcy Codzienna obsluga Wloenie naczy do zmywarki Dolny kosz Koszyk na sztuce Górny kosz Ustawienie wysokoci górnego kosza Dozowanie rodka do zmywania Róne rodzaje detergentów do zmywania Tabela programów Uruchomienie programu zmywania Konserwacja i czyszczenie Czyszczenie filtrów Dlusza przerwa w eksploatacji zmywarki Ochrona przed zamarzniciem Transportowanie zmywarki Co zrobi, gdy... Serwis i czci zamienne Wskazówki dla instytutów kontrolnych 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 17 18Dane techniczneWymiary Szeroko Wysoko z blatem Wysoko bez blatu Maks. glboko przy otwartych drzwiach 45 cm 85 cm 82 cm 63 cm 118. 5 cmNapicie sieciowe / CzstotliwoInformacje dotyczce podlczenia elektrycznego s podane na tabliczce znamionowej (na wewntrznej krawdzi drzwi zmywarki).Cinienie wodyMinimalne Maksymalne50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9-osobowa zastawa stolowa 53 dB(A) re 1 pWPojemno Poziom halasuUrzdzenie spelnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: dyrektywa Nr 73/23/EWG z 19. 02. 73 r. (niskie napicia), dyrektywa Nr 89/336/EWG z 03. 05. 89 (lcznie ze zmianami) EMV.2Wskazówki dotyczce bezpieczestwaPrzed przystpieniem do podlczenia i eksploatacji urzdzenia prosimy o zapoznanie si z instrukcj obslugi. [... ] Pojemnik na plyn nablyszczajcy usytuowany jest wewntrz drzwi i ma pojemno okolo 110 ml. Ilo ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania.Dolewanie plynu nablyszczajcego1. Otworzy drzwi, wysun dolny kosz i odkrci pokrywk pojemnika, obracajc j w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przed pierwszym wlczeniem zmywarki naley nala do pojemnika 1 litr wody. Wsypa do pojemnika sól regeneracyjn do zmywarek, uywajc do tego lejka bdcego na wyposaeniu zmywarki. Staje si niewidoczny, gdy sól w pojemniku koczy si i naley uzupelni jej poziom.SR14LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SEBR10 BR16Pamita o zamkniciu pokrywki pojemnika na plyn nablyszczajcy po kadym napelnieniu.Dozowanie plynu nablyszczajcegoW celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia naley wyregulowa dozowanie plynu nablyszczajcego przy pomocy szeciopoloeniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne). Regulacj dozowania plynu nablyszczajcego naley przeprowadzi stopniowo. Jeeli po zmywaniu na naczyniach pozostaj krople wody lub lady wapnia, naley zwikszy dozowanie o jedn pozycj, a do uzyskania idealnego polysku. Jeeli po zmywaniu na naczyniach pozostaj lepkie biale smugi, naley zmniejszy dozowanie o jedn pozycj. Uzupelnia poziom plynu po podwietleniu odpowiedniego wskanik (B) bdzie jasny.SR22Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wyplywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.BR12BR119Codzienna obsluga· · · · ·Sprawd, czy istnieje konieczno uzupelnienia soli i plynu nablyszczajcego. Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy i stopnia zabrudzenia. Uruchom program zmywania.Wloenie naczy do zmywarkiGbki, cierki kuchenne i inne przedmioty, które mog nasikn wod nie mog by wkladane i zmywane w zmywarce do naczy.· ·Przed wloeniem naczy naley: - Usun z talerzy wiksze resztki potraw. Podczas wkladania naczy i sztuców naley pamita, e: - Naczynia i sztuce nie mog przeszkadza ramionom natryskowym w obracaniu si. naley uklada dnem do góry, aby woda mogla swobodnie z nich splywa. Naczynia powinny by uloone luno, jedno obok drugiego, aby umoliwi ich dokladne umycie. Male przedmioty naley wloy do koszyka na sztuce.-·Na powierzchni naczy plastikowych oraz z powlok teflonow zatrzymuj si krople wody; takie naczynia i garnki bd nieco slabiej wysuszone od naczy porcelanowych lub stalowych.Naczynia do zmywania w zmywarce nieodpowiednie - sztuce lub naczynia z rczkami drewnianymi, rogowymi, porcelanowymi lub z elementami z masy perlowej - wyroby z plastiku nieodpornego na wysz temperatur - starsze sztuce z elementami klejonymi, które nie s przystosowane do wyszych temperatur - wyroby z brzu - naczynia do gotowania z uchwytami drewnianymi - naczynia i sztuce aluminiowe - wyroby krysztalowe - przedmioty drewniane, antyki lub porcelana rcznie zdobiona - przedmioty z tworzywa sztucznego odpowiednie (z ograniczeniami) - wyroby ceramiczne, których producent wyranie dopucil moliwo zmywania w zmywarce - niektóre wzory na naczyniach mog blakn pod wplywem czstego mycia w zmywarce - srebrne i aluminiowe elementy czsto odbarwiaj si. bialko i óltko jaja oraz musztarda pozostawiaj trwale plamy na srebrze. Takie sztuce naley oczyci po uyciu, jeeli nie bd natychmiast zmywane - niektóre rodzaje szkla matowiej i tworz si na nich mleczne smugi przy czstym zmywaniuOtworzy drzwi i wysun kosze, aby wloy naczynia.Koszyk na sztuceNoe z dlugimi ostrzami w pozycji pionowej stanowi zagroenie. Dlugie i/lub ostre sztuce oraz noe w ksztalcie luku naley uklada poziomo w górnym koszu. Jeeli rczki wystaj z dna koszyka i uniemoliwiaj poruszanie si dolnego ramienia natryskowego, naley uloy je odwrotnie. Zalecamy uywanie kratki na koszyk (jeeli rozmiary sztuców s odpowiednie).Dolny koszDolny kosz przeznaczony jest na garnki, rondle, pokrywki, talerze, miski, sztuce itp. ] Otworzy drzwi i wykona nastpujce czynnoci.Usterka- stale pulsowanie wskanika "Start/Kasuj" - Wskanik zakoczenia programu pulsuje jednokrotnie.Prawdopodobna przyczynaZawór jest zablokowany lub zanieczyszczony osadem z wody. W doplywowy jest zagity lub zagnieciony.RozwizanieOczyci zawór. - stale pulsowanie wskanika "Start/Kasuj" - Wskanik zakoczenia programu pulsuje dwukrotnie. W odplywowy jest nieprawidlowo uloony, zgity lub zgnieciony.Po wykonaniu powyszych czynnoci naley zamkn drzwi i wcisn przycisk "Start/Kasuj". ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESF4126

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESF4126.

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

Podręcznik instalacji Aeg L8fe794cbv

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji Aeg L8fe794cbv

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji Aeg L8fe794cbv