Konfiguracja i ustawienia Hitachi Rak 50n5

Hitachi Rak 50n5 to połączenie wysokiej wydajności i kompleksowej konfiguracji. Użytkownicy mogą wybrać z szerokiej gamy funkcji, takich jak wydajne narzędzia do przetwarzania danych, zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów i analiz, łatwe w użyciu narzędzia sterowania i konfiguracji. Użytkownicy mogą również wybrać spośród kilku opcji przechowywania danych, w tym magazynu danych i chmury, aby umożliwić szybkie dostęp do wszystkich danych. Hitachi Rak 50n5 zawiera również zaawansowane opcje dostosowywania, takie jak szyfrowanie danych, ochrona przed atakami i złośliwym oprogramowaniem oraz szereg innych funkcji zapewniających bezpieczeństwo i wydajność. Konfiguracja i ustawienia Hitachi Rak 50n5 dostarczają użytkownikom pełnego wachlarza funkcji, które pozwalają tworzyć i prowadzić w pełni zautomatyzowane procesy analityczne.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i ustawienia Hitachi Rak 50n5

Router obsługuje udostępnianie połączenia szerokopasmowego. Przy użyciu routera możesz połączyć z Internetem (bezprzewodowo lub przewodowo) kilka urządzeń znajdujących się w domu, takich jak komputer, telefon, tablet, laptop lub dekoder TV. Router można skonfigurować za pomocą strony zarządzania na telefonie, więc nie trzeba używać strony zarządzania w przeglądarce internetowej na komputerze.

Metoda 1. Za pomocą aplikacji AI Life

 1. Instalowanie aplikacji: Zeskanuj telefonem kod QR na spodzie routera, aby pobrać i zainstalować aplikację AI Life.
 2. Przygotowanie do konfiguracji: Połącz kablem Ethernet port WAN routera z portem LAN w źródle Internetu (takim jak modem szerokopasmowy lub światłowodowy), a następnie podłącz router do źródła zasilania. Następnie możesz połączyć telefon z domyślną siecią Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci Wi-Fi znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera. Hasło nie jest wymagane. Nazwa sieci Wi-Fi powinna zaczynać się od „HUAWEI”).

  W przypadku routerów z samoadaptacyjnymi portami sieciowymi nie trzeba dokonywać rozróżnienia na porty WAN i LAN.

 3. Konfigurowanie routera
  1. Otwórz aplikację AI Life, kliknij pozycję Konfiguruj, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij.

   Jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat z powiadomieniem, dotknij przycisku dodawania w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.

  2. Wybierz pozycję Utwórz sieć Wi-Fi (pomiń ten krok, jeśli nie możesz znaleźć takiej opcji).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby ukończyć konfigurację.

   Router automatycznie wykryje tryb dostępu do Internetu dla Twojej sieci domowej.

   • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Automatycznie uzyskuj adres IP, nie są potrzebne żadne dalsze czynności konfiguracyjne. W kreatorze dostępu do Internetu ustaw nazwę sieci Wi-Fi, hasło sieci Wi-Fi i hasło logowania.
   • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Tryb dostępu do Internetu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych/szerokopasmowych, aby uzyskać Konto połączenia szerokopasmowego i Hasło połączenia szerokopasmowego. Wprowadź Konto połączenia szerokopasmowego i hasło, po czym kliknij pozycję Dalej.
   • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Statyczny adres IP, ręcznie ustaw parametry Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna i DNS.
  4. Wybierz pozycję Konfiguracja routera i kliknij pozycję Zapisz. Proces konfiguracji zostanie zakończony.
 4. Uzyskiwanie połączenia z Internetem w przypadku innych urządzeń: Aby połączyć z Internetem urządzenia przewodowe (takie jak komputery i dekodery TV), podłącz je do portów LAN routera przy użyciu kabla Ethernet. W przypadku telefonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń bezprzewodowych połącz je z siecią Wi-Fi routera.

Metoda 2. Za pomocą domyślnego adresu IP

 1. Przygotowanie do konfiguracji: Podłącz router do źródła zasilania. Połącz komputer/telefon z siecią Wi-Fi routera (domyślna nazwa sieci Wi-Fi znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera, hasło nie jest wymagane) lub podłącz komputer do portu LAN w routerze za pomocą kabla Ethernet. Otwórz przeglądarkę internetową, w pasku adresu przeglądarki wprowadź domyślny adres IP i zaloguj się do strony zarządzania routerem w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera).

  W przypadku routerów z samoadaptacyjnymi portami sieciowymi nie trzeba dokonywać rozróżnienia na porty WAN i LAN.

 2. Konfigurowanie routera: Kliknij pozycję Rozpocznij.
 3. Wybierz pozycję Utwórz sieć Wi-Fi i wykonuj instrukcje kreatora w celu ukończenia konfiguracji.

  Router automatycznie wykryje domowy tryb dostępu do Internetu.

  • Jeśli tryb dostępu do Internetu ustawiono na Automatycznie uzyskuj adres IP, nie są potrzebne żadne dalsze czynności konfiguracyjne. Wykonaj czynności w kreatorze dostępu do Internetu w celu ustawienia nazwy sieci Wi-Fi, hasła sieci Wi-Fi i hasła logowania.
  • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Tryb dostępu do Internetu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych/szerokopasmowych, aby uzyskać Konto połączenia szerokopasmowego i Hasło połączenia szerokopasmowego. Wprowadź Konto połączenia szerokopasmowego i Hasło połączenia szerokopasmowego, po czym kliknij pozycję Dalej.
  • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Statyczny adres IP, ręcznie ustaw parametry Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna i DNS.
  • Aby skonfigurować sieć VLAN (Virtual Local Area Network), włącz funkcję VLAN na ekranie konta połączenia z Internetem i wprowadź informacje o konfiguracji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfiguracji sieci VLAN, skontaktuj się z operatorem sieci.

   3. Uzyskiwanie połączenia z Internetem w przypadku innych urządzeń: Aby połączyć komputery, dekodery i inne urządzenia przewodowe z Internetem, podłącz urządzenie do portu LAN routera przy użyciu kabla Ethernet. Aby połączyć telefony, tablety, notebooki i inne urządzenia bezprzewodowe z Internetem, połącz je z siecią Wi-Fi routera.

   Aby używać zegarka, połącz go najpierw z telefonem, korzystając z aplikacji Wear OS.

   Zanim rozpoczniesz

   • Naładuj zegarek i telefon.
   • Włącz Bluetooth w telefonie.
   • Upewnij się, że zegarek i telefon są ze sobą zgodne.

   Pobieranie aplikacji Wear OS

   Aplikację Wear OS możesz pobrać ze Sklepu Google Play.

   Konfigurowanie zegarka po raz pierwszy

   1. Włącz zegarek.
   2. Na telefonie otwórz Wear OS .
   3. Kliknij Skonfiguruj.
   4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie zegarka, by wybrać język i zaakceptować warunki korzystania z usługi.
   5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, aż pojawi się na nim nazwa Twojego zegarka.
   6. Kliknij nazwę zegarka.
    • Jeśli jej nie widać, wykonaj te czynności.
    • Na telefonie i zegarku wyświetli się kod.
     • Jeśli kody są takie same: kliknij Sparuj na telefonie. Może to potrwać kilka minut.
     • Jeśli kody są różne: uruchom ponownie zegarek i spróbuj jeszcze raz. Jeśli kody nadal nie są takie same, wypróbuj te rozwiązania.
     • Aby dokończyć, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

   Wskazówka: gdy zegarek połączy się z telefonem, w aplikacji Wear OS pojawi się komunikat „Połączono”. Jeśli połączenie się nie powiedzie, na ekranie zegarka będzie widoczna ikona Rozłączono .

   Jeśli zegarek był już konfigurowany

   Parowanie zegarka z nowym telefonem

   Ważne:

  • Zegarek może łączyć się tylko z 1 telefonem naraz. Aby używać go z innym telefonem, najpierw rozłącz zegarek z bieżącym telefonem.
  • Przywrócenie ustawień fabrycznych zegarka powoduje usunięcie wszystkich znajdujących się na nim aplikacji, ustawień i danych.
   1. Jeśli ekran jest przyciemniony, dotknij go, by wybudzić zegarek.
   2. Przesuń palcem z góry ekranu w dół i kliknij Ustawienia   System.
   3. Na niektórych zegarkach musisz przesunąć palcem w lewo, by zobaczyć tę opcję.
   4. Przewiń dalej, a potem kliknij Rozłącz i zresetuj .
    • Jeśli nie widzisz tej opcji, kliknij Rozparuj z telefonem 
    • Aby potwierdzić, kliknij Gotowe .
    • Otwórz aplikację Wear OS  na telefonie, który chcesz sparować.
    • Gdy zegarek uruchomi się ponownie, wykonaj instrukcje wyświetlane na jego ekranie.
    • Wskazówki:

    • Jeśli nazwa zegarka nadal nie pokazuje się na liście, wykonaj te czynności
    • Aby rozwiązać problemy ze skonfigurowaniem zegarka, wykonaj te czynności
    • Parowanie kolejnego zegarka z telefonem

     Zmiana języka zegarka

     Zegarek i telefon używają zawsze tego samego języka. Aby go zmienić na zegarku, ustaw inny język na telefonie.

     Dalsza pomoc

     Jeśli masz problemy ze skonfigurowaniem zegarka, wypróbuj te rozwiązania.

     Czy to było pomocne?

     Jak możemy ją poprawić?

   Przygotowanie

   Podłacz komputer do routera TP-Link za pomocą kabla lub sieci bezprzewodowej.

   Zalecane jest skorzystanie z połączenia przewodowego w celu konfiguracji urządzenia.

   Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego routera

   Krok 1

   Wybierz Sieć bezprzewodowa (Wireless)->Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless Settings) po lewej stronie Menu, aby otworzyć stronę z ustawieniami sieci bezprzewodowej.

   Nazwa sieci bezprzewodowej (zwana również SSID):Utwórz nową nazwę dla swojej sieci bezprzewodowej. Jeśli chcesz używać domyślnej nazwy TP-Link_******, możesz pozostawić ją taką, jaka jest.

   Region:Wybierz swój obecny region. Uwaga: Nowe modele routerów mają zapisany w oprogramowaniu region i nie można go zmienić.

   "Włącz nadajnik sieci bezprzewodowej" "Włącz rozgłaszanie SSID" powinny być zaznaczone. 

   Nie zmieniaj innych ustawień na tej stronie jeśli nie jest to konieczne.

   Krok 2

   Kliknij Zapisz aby zachowań wprowadzone zmiany.

   Uwaga: Po kliknięciu przycisku Zapisz, zobaczysz informację o konieczności restartu routera (czerwona linijka) na dole strony, ale nie ma potrzeby wykonywania restartu w tej chwili. Restart routera wykonamy na końcu konfiguracji.

   '

   Krok 3

   Wybierz Sieć bezprzewodowa (Wireless)->Zabezpieczenia WiFi (Wireless Security) po lewej stronie Menu. Zalecane jest użycie WPA/WPA2 Personal(Recommended). Niektóre modele mają tą opcję nazwaną jako WPA-PSK/WPA2-PSK.

   Wersja (Version): WPA-PSK lub WPA2-PSK

   Szyfrowanie (Encryption):  AES

   Hasło (Wireless Password), zwane również PSK Password)Wpisz hasło jakim chcesz zabezpieczyć swoją sieć WiFi.

    Jeśli chcesz użyć szyfrowania WEP do zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, musisz przestrzegać kilku reguł podczas tworzeniu hasła.

   Uwaga: Szyfrowanie WEP w obecnych czasach nie jest już uważane za bezpieczne. Zalecamy wybranie opcji WPA/WPA2-PSK

   Dla szyfrowania 64-bit - możesz wprowadzić 10 znaków szesnastkowych (kombinacje 0-9, a-f, A-F, i spacje nie są dozwolone) lub 5 znaków 5 ASCII.

   · Dla szyfrowania 128-bit - możesz wprowadzić 26 znaków szesnastkowych (kombinacje 0-9, a-f, A-F, i spacje nie są dozwolone) lub 13 znaków ASCII.

   · Dla szyfrowania 152-bit - możesz wprowadzić 32 znaków szesnastkowych (kombinacje 0-9, a-f, A-F, i spacje nie są dozwolone) lub 16 znaków ASCII. com/resources/UploadFiles/Images/FAQ_78_image010. png"/>

   Krok 4

   Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zachować ustawienia

   Krok 5

   Kliknij kliknij tutaj na dole strony, aby zrestartować router, lub możesz też przejść do zakładki Narzędzia systemowe (System Tools),  Restart (Reboot) aby ponownie uruchomić router w celu aktywowania wprowadzonych ustawień. com/resources/UploadFiles/Images/FAQ_78_image012. jpg"/>

Konfiguracja i ustawienia Hitachi Rak 50n5

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i ustawienia Hitachi Rak 50n5

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i ustawienia Hitachi Rak 50n5