Instrukcje użytkowania i przepisy Aeg Xx69263mi1

Instrukcje użytkowania i przepisy Aeg Xx69263mi1 są ważnymi dokumentami, które służą do ułatwienia użytkowania urządzenia. Instrukcje zawierają informacje na temat budowy i działania urządzenia, jak również informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w danym kraju. Przestrzeganie instrukcji i przepisów związanych z urządzeniem jest konieczne, aby zapewnić jego bezpieczne i właściwe użytkowanie oraz przedłużyć jego żywotność. Instrukcje użytkowania i przepisy Aeg Xx69263mi1 należy dokładnie przestrzegać, aby uniknąć nieprawidłowego lub niebezpiecznego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje użytkowania i przepisy Aeg Xx69263mi1

102

www. aeg. com

Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej

bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie

wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie

kilku minut i przeczytanie tej dokumentacji w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania

urządzenia.

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem

włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i

elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno

wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem

zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z

odpowiednimi władzami miejskimi.

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer

seryjny.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego.

Może ulec zmianie bez powiadomienia.

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów

oraz informacje dotyczące serwisu:

Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:

www. com/productregistration

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do

swojego urządzenia:

www. com/shop

należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia

razem z odpadami domowymi. Należy

www. aeg. com

88

Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej

bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie

wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie

kilku minut i przeczytanie tej dokumentacji w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania

urządzenia.

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem

włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i

elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno

wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem

zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z

odpowiednimi władzami miejskimi.

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer

seryjny.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Może ulec zmianie bez powiadomienia.

INFORMACJE 1 BEZPIECZEŃSTWO

Przed każdym rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy

odłączyć okap od zasilania elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki

lub odłączenie głównego bezpiecznika pomieszczenia. W trakcie

wykonywania wszystkich prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy

używać rękawice robocze. Urządzenie może być używane przez dzieci

w wieku nie niższym niż 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności

fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub pozbawione doświadczenia czy

niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że pozostaną pod nadzorem lub

zostaną poinstruowane o bezpiecznym używaniu urządzenia i zrozumieją

niebezpieczeństwa z nim związane. Dzieci powinny być pilnowane, aby

nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być

wykonywana przez dzieci pozostawione bez opieki. Pomieszczenie,

w którym zainstalowany jest okap powinno posiadać odpowiednią

wentylację, kiedy jest on używany jednocześnie z innymi urządzeniami

zasilanymi gazem lub innymi paliwami. Okap należy często czyścić

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów

oraz informacje dotyczące serwisu:

www. com

Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:

www. com/productregistration

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do

swojego urządzenia:

www. com/shop

należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia

razem z odpadami domowymi. Należy

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Instrukcje użytkowania i przepisy Aeg Xx69263mi1

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje użytkowania i przepisy Aeg Xx69263mi1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje użytkowania i przepisy Aeg Xx69263mi1