Instalacja sterownika CAndm Britony System Ii Plus 100 Nat

Instalacja sterownika CAndm Britony System Ii Plus 100 Nat jest prosta i szybka. Po zainstalowaniu sterownika można konfigurować ustawienia systemowe, takie jak temperatura, czas, przepływ wody i szybkość pompy. Sterownik oferuje także wybór trybu pracy i wyświetla informacje o stanie systemu. Sterownik CAndm Britony System Ii Plus 100 Nat jest wyposażony w porty USB i Ethernet, które umożliwiają podłączenie sterownika do komputera lub innych urządzeń. Aby zainstalować sterownik, należy wpisać adres URL w przeglądarce internetowej i pobrać plik instalacyjny sterownika. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja sterownika CAndm Britony System Ii Plus 100 Nat

Sterownik to program, który jest niezbędny, abyśmy mogli korzystać na danym komputerze z konkretnego sprzętu. Sterownik jest pośrednikiem pomiędzy komponentem lub urządzeniem peryferyjnym a komputerem. Przynosi dla urządzenia instrukcję działania.

Sam fakt, że kupimy drukarkę czy inny sprzęt i podłączymy go do komputera, nie sprawi, że będziemy mogli z niej skorzystać. Najpierw muszą zostać zainstalowane odpowiednie sterowniki. Większość sprzętów peryferyjnych automatycznie instaluje sterowniki w momencie podłączenia ich do komputera. Korzystanie ze sterowników dotyczy nie tylko urządzeń zewnętrznych – odpowiednich sterowników potrzebują również procesor i inne elementy komputera.

Warto wiedzieć

Chcąc mieć aktualne sterowniki, należy zaglądać na strony producentów sprzętu. Tam znajdziemy najnowsze wersje driverów, które można pobrać. Sterowniki są często w plikach wykonywalnych EXE, wtedy instalujemy je, uruchamiając ten plik i przechodząc przez kolejne kroki kreatora instalacji. Czasem jednak możemy pobrać skompresowane archiwum z zestawem plików sterownika. Wtedy jego ręczną instalację możemy przeprowadzić w sposób opisany w kroku 4 wskazówki obok, wybierając Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.

Aktualizacja systemowa

System Windows 10 automatycznie aktualizuje sterowniki. Jednak na wypadek, gdyby coś nie działało jak należy, warto wiedzieć, jak samemu szukać aktualizacji sterowników.

1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisujemy menedżer urządzeń, a następnie w wynikach klikamy na pozycję Menedżer urządzeń.

2. Wybieramy i rozwijamy kategorię, do której należy urządzenie, którego sterowniki chcemy zaktualizować. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę urządzenia do zaktualizowania.

3. Z rozwiniętego menu wybieramy opcję Aktualizuj sterownik.

4. Zostanie otwarte okno kreatora instalacji sterowników. Jeśli mamy w komputerze pliki z aktualnymi sterownikami (na przykład pobrane ze strony producenta), wybieramy opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, wskazujemy plik sterownika i czekamy, aż sterownik zostanie zainstalowany. Jeżeli chcemy, by system sam wyszukał i zainstalował najnowszą wersję sterownika, wybieramy opcję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

5. Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możemy jeszcze spróbować wybrać opcję Wyszukaj zaktualizowane sterowniki w usłudze Windows Update. Z pomocą tej usługi możemy też zaktualizować Windows.

Ponowna instalacja sterownika

Zdarzają się sytuacje, w których mimo że mamy zainstalowany sterownik urządzenia, sprzęt nie chce działać poprawnie. Wtedy niezbędna może okazać się ponowna instalacja sterownika urządzenia. W Menedżerze urządzeń klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę urządzenia, które nie funkcjonuje prawidłowo, i z menu wybieramy opcję Odinstaluj urządzenie. Następnie uruchamiamy ponownie komputer. System Windows powinien wykryć brak sterownika do urządzenia i automatycznie wykonać jego instalację. Jeżeli tak się nie stanie, powtarzamy opisane kroki, ale tym razem wybieramy z menu kontekstowego Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. A jeśli i to nie pomoże albo problemy ze sterownikiem uniemożliwiają start systemu, będziemy musieli skorzystać z trybu awaryjnego.

Tryb awaryjny i sterowniki

Tryb awaryjny najczęściej wykorzystuje się właśnie w celu naprawy wadliwych sterowników. Jeśli po zainstalowaniu oprogramowania do nowego sprzętu system przestał reagować, najprawdopodobniej jest to wina niekompatybilnych sterowników, które nie pozwalają na normalny start systemu. Tryb awaryjny powinien dać się uruchomić, ponieważ do jego startu potrzebne są tylko najbardziej podstawowe składniki systemu. Oczywiście jeśli przed instalacją nowego urządzenia wykonaliśmy punkt przywracania, możemy z niego skorzystać do przywrócenia pracy systemu.

Naprawa sterowników w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny lub tryb bezpieczny pozwala uruchomić Windows w stanie podstawowym, z użyciem ograniczonej liczby plików i sterowników. Może pomóc w rozwiązaniu problemów z komputerem.

Tryb awaryjny z poziomu Windows

1. Otwieramy menu Start, klikamy na opcję zamykania, a następnie, przytrzymując klawisz Shift, klikamy na Uruchom ponownie.

Możemy też kliknąć na w menu logowania do systemu.

2. Pojawi się ekran, na którym klikamy na Rozwiąż problemy,

a potem na Opcje zaawansowane,

Ustawienia uruchamiania

i na Uruchom ponownie, by odblokować możliwość startu do trybu awaryjnego.

3. Na ekranie wyboru rozruchu wciskamy klawisz 4 (lub 5, jeśli chcemy dodatkowo uruchomić obsługę sieci). Po zalogowaniu pojawi się czarny pulpit trybu awaryjnego.

Tryb awaryjny z płyty instalacyjnej

1. Jeśli system nie uruchamia się normalnie, możemy uruchomić komputer z płyty instalacyjnej.

2. W lewym dolnym rogu okna kreatora instalacji klikamy na Napraw komputer, a potem na Rozwiąż problemy, na Opcje zaawansowane i Wiersz polecenia.

3. Wpisujemy komendę: bcdedit /set {default} safeboot minimal i zatwierdzamy klawiszem Enter.

4. Zamykamy Wiersz polecenia i klikamy na Kontynuuj.

System uruchomi się w trybie awaryjnym i będziemy mogli dokonać naprawy sterowników.

Uwaga! Trzeba przywrócić domyślne normalne uruchamianie się systemu. Wciskamy klawisze Start+R, w oknie Uruchamianie wpisujemy msconfig i klikamy na OK. Przechodzimy do zakładki Rozruch, zaznaczamy wpis naszego systemu, usuwamy zaznaczenie przy opcji Bezpieczny rozruch i klikamy na OK. Teraz system będzie się uruchamiać normalnie.

Usuwamy błędne sterowniki

1. W trybie awaryjnym klikamy prawym przyciskiem myszy na menu Start i wybieramy Menedżer urządzeń.

2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na urządzenie sprawiające problemy i z listy wybieramy polecenie Odinstaluj urządzenie. Po ponownym uruchomieniu komputera system powinien włączyć się normalnie.

Stary sprzęt

Domowe drukarki to często sprzęt, który wykorzystujemy przez wiele lat. Dobre drukarki są często drogie, ale z biegiem lat nadal działają. Problemem często staje się to, że nasza drukarka okazuje się zbyt stara dla systemu operacyjnego, przez co nie można z niej korzystać – po prostu nie ma już na stronie producenta sterowników pasujących do najnowszej wersji systemu.

Polecanym rozwiązaniem jest zainstalowanie programu do obsługi wirtualnych maszyn i skonfigurowanie wirtualnego systemu, na przykład Windows 7. Wtedy będziemy mogli korzystać ze starego sprzętu na starym systemie.

Aktualizacja sterowników jednym kliknięciem

Są programy, które pozwalają na wygodne monitorowanie stanu sterowników i ich aktualizację, gdy pojawią się nowe wersje. Bardzo dobrym narzędziem tego typu jest Driver Booster.

 • Pobierz Driver Booster

1. Od razu, przy pierwszym uruchomieniu program wykona pełny skan naszego systemu i sprawdzi, które urządzenia wymagają aktualizacji oprogramowania. Aby potem wywołać skanowanie, klikamy na Skanuj.

2. Po zakończeniu skanowania zobaczymy podsumowanie. Możemy przejrzeć listę i kliknąć na Aktualizuj tylko przy jednym wybranym driverze. Możemy także zaznaczyć wybrane komponenty i na koniec kliknąć na Zaktualizuj u góry okna. Aby zaktualizować wszystkie sterowniki naraz, klikamy po prostu od razu na Zaktualizuj.

3. Program automatycznie tworzy punkt przywracania systemu. Jeśli opcja ta nie jest w programie włączona, pojawi się komunikat – klikamy w nim na OK, by zgodzić się na utworzenie punktu przywracania systemu.

Może on okazać się przydatny, jeśli proces instalacji sterowników przebiegnie niepoprawnie i sprzęt przestanie dobrze działać.

4. Program pobiera i instaluje sterowniki, pokazując przebieg procesu.

5. Po wykonaniu aktualizacji program wyświetli okno z podsumowaniem.

Zaleca się:

Na czas aktualizacji sterowników wyłączyć oprogramowanie zabezpieczające (antywirusowe), gdyż może ono zablokować instalację niektórych sterowników. Zapisać swoją pracę i zamknąć okna innych programów, na wypadek wystąpienia błędów podczas instalacji, które mogą wymagać restartu komputera. Po wykonaniu aktualizacji sterowników ponownie uruchomić komputer.

Przenośne zarządzanie sterownikami

Snappy Driver Installer Origin to przenośne narzędzie do instalowania i aktualizowania sterowników, rozwijane jako projekt Open Source. Dzięki nowoczesnemu algorytmowi dopasowywania sterowników automatycznie wykrywa i wyszukuje potrzebne sterowniki dla danego komputera, dzięki czemu nie musimy szukać sami każdego z osobna na przykład po czystej instalacji Windows. Po pobraniu bazy danych ze sterownikami można go używać z pendrive’a w trybie offline do instalowania sterowników na komputerach bez dostępu do internetu. Program ułatwia też korzystanie ze sterowników alternatywnych.

Aby wyświetlić listę alternatyw dla danego sterownika, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy Pokaż alternatywne sterowniki.

Aby wyświetlić informacje o alternatywnych sterownikach, należy najechać na niego kursorem i przytrzymać Spację.

Łatwe zarządzanie sterownikami

Wise Driver Care to narzędzie, które umożliwi łatwe zarządzanie sterownikami w systemie Windows nawet mało doświadczonym użytkownikom. Program cechuje się szybkim działaniem i dużą bazą sterowników. Zapisuje kopie zapasowe aktualizowanych driverów. Pozwala także na odinstalowywanie zbędnych sterowników. Wise Driver Care wykrywa sterowniki do bardzo wielu komponentów podłączonych przez różne porty. Lista obsługiwanych sprzętów jest długa, znajdują się na niej między innymi karty graficzne, procesory, telefony, karty rozszerzeń czy dyski. Dlatego jeśli do naszego komputera podłączymy sprzęt, którego Windows nie rozpozna, warto wypróbować możliwości tego programu – może okazać się, że poradzi sobie lepiej niż rozwiązanie systemowe.

Kopia zapasowa sterowników

Zanim zaczniemy aktualizowanie sterowników, warto się zabezpieczyć. Można wykonać punkt przywracania systemu, jednak znacznie prościej jest wykonać kopię samych sterowników zainstalowanych w komputerze. Jeśli w trakcie ich aktualizacji lub po jej zakończeniu sprzęt przestanie poprawnie funkcjonować, będziemy mogli łatwo przywrócić wersję driverów sprzed aktualizacji.

1. U góry okna klikamy na Centrum pomocy.

2. Następnie podajemy lokalizację zapisu kopii sterowników, klikając na Zmień. Klikając na Archiwizuj, rozpoczynamy wykonywanie backupu.

3. By przywrócić sterowniki, wystarczy kliknąć na Centrum pomocy i przejść do zakładki Odtwórz sterowniki, a następnie przy wybranym sterowniku na Przywróć.

Sprawdzamy sterowniki

1. W zakładce Sprawdzanie PC klikamy na środku ekranu na Sprawdzanie.

2. Po chwili pojawi się lista sterowników, które wymagają aktualizacji. By rozpocząć naprawę, klikamy na Napraw.

3. Warto przewinąć widok na sam dół do opcji Pozostałości sterowników. Zaznaczamy ją i klikamy na Czyść.

Dzięki tej operacji zyskamy dodatkową przestrzeń dyskową. Zostaną usunięte pliki sterowników, które nie są już nam potrzebne.

Zarządzanie sterownikami dla zaawansowanych

Driver Store Explorer to narzędzie do zarządzania sterownikami dla zaawansowanych użytkowników, umożliwia pozbycie się z Windows nawet kilkunastu gigabajtów niepotrzebnych driverów. Pozwala na bezpośrednie zarządzanie Windows Driver Store (systemowe repozytorium, w którym Windows przechowuje sterowniki, również te stare). Driver Store Explorer to aplikacja przenośna, darmowa i Open Source. Wyświetla szczegółowe informacje o sterownikach, pokazuje urządzenia powiązane ze sterownikami, pozwala dodawać sterowniki, usuwać je i eksportować ich listę do formatu CSV. Po uruchomieniu programu należy odczekać chwilę, aż załaduje informacje z Driver Store (odświeżymy je, klikając na Refresh). Domyślnie sterowniki są pogrupowane według kolumny Driver Class, czyli typów urządzeń. Możemy posortować je według producentów, dat czy rozmiaru.

Dodawanie sterowników

Jeżeli pobierzemy sterowniki ze strony producenta i zapiszemy na dysku, Driver Store Explorer pozwala je dodać do systemu. W tym celu klikamy na przycisk Add Driver. Otworzy się okno, w którym wskazujemy plik INF z pobranego pakietu.

Wyświetlanie starych sterowników

Aby program pokazał nam przestarzałe sterowniki przechowywane w repozytorium systemu Windows, klikamy na przycisk Select Old Drivers. Wtedy w oknie Driver Store Explorer pojawią się zaznaczenia przy starych sterownikach.

Usuwanie sterowników

Driver Store Explorer pozwala też na usuwanie sterowników. Należy zaznaczyć pola przy wybranych sterownikach. Następnie zaznaczamy z prawej strony okna pole przy Force Deletion, co pozwoli na trwałe usunięcie sterownika. Potem trzeba kliknąć na przycisk Delete Driver. Program wyświetli jeszcze okno z ostrzeżeniem i prośbą o potwierdzenie – klikamy na OK.

To już koniec Office 365 – oto, co go zastąpi. Sprawdź szczegóły na oficjalnej stronie nowej usługi

Eksport danych

Dane przedstawione w oknie programu można zapisać w formie pliku CSV, który otworzymy potem w arkuszu kalkulacyjnym lub w edytorze tekstu. Aby eksportować dane o sterownikach, klikamy na File u góry okna i wybieramy pozycję Export Driver List.

Przeczytaj także:

Aktualizacje Windows 10. Jak sobie radzić z problemami, które wywołują? Jak rozwiązać brak miejsca na dysku komputera - top 5 dysków zewnętrznych 1 TBSynchronizowanie przeglądarek na kilku urządzeniach - praktyczny poradnik

Więcej testów i poradników znajdziesz w najnowszych numerach Komputer Świata i Niezbędnika:

Kup nowy numer Komputer Świata w wersji elektronicznej (8, 90 zł) lub papierowej (9, 90 zł)Kup nowy numer Niezbędnika w wersji elektronicznej (8, 90 zł) lub papierowej (9, 99 zł)Nie chcesz przegapić nowych numerów? Zamów prenumeratę papierową lub e-prenumeratę

Zobacz recenzję Microsoft Surface Go 2:

Jak zainstalować sterowniki dla Windows 10, jeżeli nie widzę aplikacji [setup. exe] lub [install. exe]?

Istnieją dwie metody instalacji sterowników i szczegółowy opis znajduje się w poniższych krokach.

Pierwsza metoda instalacji: Zaktualizuj lub zainstaluj sterownik w [Menedżerze urządzeń]

Przykład instalacji sterownika VGA.

(1) Aby uzyskać sterownik VGA, zapoznaj się z oficjalną stroną ASUS Link

(2) Wyodrębnij pobrany sterownik.

(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ①[ikona Windows], wybierz ②[Menedżer urządzeń]. Kliknij ③[Karty graficzne], kliknij prawym przyciskiem myszy ④[NIVIDA GeForce MX250], a następnie ⑤[Aktualizuj sterownik].

Uwaga: Może być konieczne wybranie dedykowanego urządzenia dla różnych sterowników.

(4) Wybierz ⑥[Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika].

(5) Kliknij ⑦[Przeglądaj], aby znaleźć ⑧[pobrany sterownik] w oknie (Zwróć uwagę na lokalizację pobierania sterownika), kliknij ⑨[OK], a następnie ⑩[Dalej]. com/images/2020/04/29/6e799d0c-3a0f-4234-9ecb-cd7c28bd9c55. jpg"/>

(6) Jeśli zobaczysz poniższy obraz, sterownik został pomyślnie zainstalowany. com/images/2020/04/29/e229a8a3-5244-4338-bf2e-c035fce9a9cc. jpg"/> 

Druga metoda instalacji: Użyj programu PowerShell, aby zainstalować sterownik

1. Otwórz folder, w którym znajduje się sterownik, i otwórz plik [InstallStep. txt] file. com/images/2020/03/11/1e299354-e550-4ab3-b333-ec1fc76523f4. jpg"/>

2. Znajdź [Input. \xxxxx] w otwartym pliku. Możesz zobaczyć plik o tej samej nazwie w folderze. (Dla przykładu użyjmy pliku o nazwie setup. bat, aby zainstalować sterownik)

3. Kliknij ①[Plik] w lewym górnym rogu folderu, przesuń mysz do ②[małej strzałki obok Otwórz Windows PowerShell], następnie kliknij ③[Otwórz Windows PowerShell jako administrator]. com/images/2020/03/11/09223ec1-832b-4185-b33c-344175cf7851. jpg"/>

4. Pojawi się następujący ekran, wybierz [Tak].

5. Znajdź [Input. \xxxxx] (. \setup. bat), wprowadź plik za pomocą [. \ Setup. bat] jako przykład w [Windows PowerShell] i naciśnij [Enter]. com/images/2020/03/11/f69645f0-000b-4b85-8012-7c149ad33670. jpg"/>

6. Po zakończeniu instalacji pojawi się następujący interfejs wskazujący, że sterownik został pomyślnie zainstalowany. com/images/2020/03/11/09ae9f6d-caa2-402d-8c9f-27b1fccaaa77. jpg"/>

Jeśli powyższe informacje nie pomogą, skontaktuj się z obsługą klienta ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

Ten dokument opisuje instalację natywnych sterowników Serial ATA (SATA) w komputerze z systemem Windows Vista. Komputery zbudowane pod kątem Windows XP wykorzystują technologię natywnego ATI, która steruje dyskami twardymi, natomiast Windows Vista wykorzystuje technologię natywnego Serial ATA (SATA). Instalacja dysku twardego ATI w komputerze z systemem WINDOWS Vista spowoduje problemy ze zgodnością.

Również, jeśli na komputerze zostanie zainstalowany system XP zamiast Vista, może to spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie informującym, że system operacyjny nie może zlokalizować dysku twardego. Jeśli instalator nie może znaleźć dysku twardego, nie będzie możliwe zainstalowanie systemu operacyjnego XP. BIOS na komputerze z systemem Vista jest skonfigurowany pod kątem natywnego środowiska SATA i nie rozpoznaje urządzeń ATI. Można zastąpić lub zmienić ustawienia BIOS, aby system XP mógł rozpoznać dysk twardy.

Uwaga:

.

Istnieją trzy metody instalacji napędu SATA w Windows.

Wyłącz natywną obsługę SATA w BIOS

Jeśli BIOS umożliwia wyłączenie natywnej konfiguracji SATA w BIOS, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Naciśnij przycisk zasilania i naciśnij klawisz f10, aby otworzyć system BIOS.

  Użyj kursora, aby przejść przez opcje Konfiguracji, aby znaleźć ustawienie natywnego SATA.

   Jeśli dostępne jest ustawienie SATA, wybierz opcję Disable (wyłącz) i naciśnij F10, aby zapisać zmiany i ponownie uruchomić komputer.

   Jeśli nie ma opcji ustawień SATA, użyj jednej z innych opcji opisanych w tym dokumencie w celu zmiany ustawień.

Samodzielna instalacja Windows

Ta procedura wykorzystuje zewnętrzne oprogramowanie i jest z reguły przeprowadzana przez domowych użytkowników komputerów.

Pobierz i zainstaluj konserwatywnego menedżera plików.

W tym przypadku został użyty program Total Commander. Dalszą pomoc można znaleźć w dokumentacji programu.

Pobierz i zainstaluj oprogramowania odzyskiwania danych CD/DVD.

W tym przypadku został użyty program Ultra ISO.

Wyodrębnianie plików

Uruchom program Total Commander klikając Start, Wszystkie programy, Total Commander i następnie klikając Total Commander 32. W przypadku korzystania z niezarejestrowanej wersji, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie Windows.

Więcej informacji na temat korzystania z programu Total Commander można znaleźć w pliku pomocy Total Commander.

Znajdź pobrany sterownik SATA AHCI za pomocą struktury katalogów w programie Total Commander. Wybierz sterownik SATA AHCI.

Rys. : Znaleziony sterownik SATA AHCI

W menu Plik kliknij Plik i wybierz opcję Rozpakuj określone pliki.

Wpisz miejsce docelowe dla rozpakowanych plików. : Wpisz miejsce rozpakowania

Znajdź rozpakowane pliki.

Powtórz proces rozpakowania dla F6flpy32. exe.

Otwórz temp. IMA wyodrębniony z pliku F6flpy32. exe za pomocą programu Ultra ISO lub podobnej aplikacji. : Pliki sterownika temp. IMA

Skopiuj pliki sterownika temp. IMA na dyskietkę lub wypal je na płycie CDROM.

Wyłącz natywny tryb SATA

Ta opcja nie jest dostępna w BIOS w modelach z systemem Vista.

Uruchom komputer przenośny.

Naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (lub inny dedykowany klawisz komputera przenośnego) aż pojawi się ekran konfiguracji komputera.

Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Konfiguracja systemu.

Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb natywny SATA i ustaw tryb jako Wyłączony. : Wyłącz natywny tryb SATA

Naciśnij klawisz F10 (lub inny dedykowany klawisz do zatwierdzenia zmian).

Zapisz zmiany i wyjdź z narzędzia konfiguracji komputera.

Komputer powinien uruchomić się ponownie.

Instalacja systemu Windows za pomocą natywnych sterowników SATA.

Aby zainstalować system Windows XP z natywnym sterownikiem SATA, wykonaj poniższe czynności:

Umieść płytę instalacyjną systemu Windows XP do napędu optycznego CD/DVD.

Naciśnij klawisz F6, gdy pojawi się odpowiednie polecenie. : Polecenie sterownika zewnętrznego

Naciśnij klawisz S, aby określić dodatkowe urządzenie. : Określ dodatkowe urządzenie

Włóż dyskietkę ze sterownikiem SATA do napędu A. : Włóż dyskietkę ze sterownikiem

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Włącz tryb natywny SATA

Podczas uruchamiania komputera przenośnego naciśnij kilkakrotnie klawisz F10 (lub inny dedykowany klawisz komputera przenośnego) aż komputer przenośny pokaże ekran konfiguracji komputera.

Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb natywny SATA i ustaw tryb jako Włączony. : Włącz tryb natywny SATA

RIS (Usługi zdalnej instalacji)

Ta procedura z reguły jest wykonywana przez specjalistów IT za pośrednictwem sieci.

Pobierz najnowszy sterownik „Menedżer przechowywania Intel Matrix”Po pobraniu „Menedżera przechowywania Intel Matrix” utwórz jeden folder o nazwie Sata i skopiuj właśnie pobrany plik iata61_enu. exe z podanego adresu.Menedżer przechowywania Intel Matrix zawiera również sterownik kontrolera SATA.

Użyj poniższego polecenia, aby wyodrębnić pliki sterownika:

c:\sata\ iata61_enu. exe -a -a -pc:\sata

Po uruchomieniu rozpocznie się proces instalacji. Postępuj zgodnie z poleceniami w oknach dialogowych. Nie spowoduje to zainstalowania sterownika, ale jedynie wyodrębnienie plików sterownika do lokalizacji <c:\sata>. Po zakończeniu procesu wyodrębniania pliki sterownika można znaleźć w lokalizacji <c:\sata\Driver>.

Skopiuj zewnętrzne pliki do punktu dystrybucji RIS (na serwerze RIS):

RemoteInstall\Setup<Language>\Images\<Dir_Name>\i386

Skopiuj te same pliki do:

RemoteInstall\Setup<Language>\Images\<Dir_Name>\$oem$\$1\drivers\sata

Otwórz w Notatniku plik RemoteInstall\Setup<Language>\Images\<Dir_Name>\i386\txtsetup. sif i dodaj następujące wierze do wskazanej sekcji (nazwy sekcji są podane w nawiasach):

Zapisz plik i zamknij Notatnik.

Otwórz plik Remote Install\Setup\<Language>\Images\<Dir_Name>\i386\templates\ristndrd. sif za pomocą Notatnika i w sekcji [Unattended] dodaj następujące wiersze:

Na końcu, aby ukończyć cały proces, zatrzymaj i ponownie uruchom usługę BINL na serwerze RIS w następujący sposób:

Przejdź do wiersza poleceń, wpisz net stop binlsvc i naciśnij Enter. Następnie wpisz net start binlsvc i naciśnij Enter.

Punkt instalacji RIS został właśnie zaktualizowany ze sterownikiem SATA.

Instalacja sterownika CAndm Britony System Ii Plus 100 Nat

Bezpośredni link do pobrania Instalacja sterownika CAndm Britony System Ii Plus 100 Nat

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja sterownika CAndm Britony System Ii Plus 100 Nat