Instalacja oprogramowania sprzętowego Dewalt Dpn90c 1

Instalacja oprogramowania sprzętowego Dewalt Dpn90c 1 to proces przygotowania systemu do działania za pomocą zainstalowanego oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie Dewalt Dpn90c 1 jest dostarczane wraz z wszystkimi potrzebnymi narzędziami, aby zainstalować i skonfigurować system, a także poprawić jego wydajność. Instalacja oprogramowania jest prosta i można ją wykonać w kilku prostych krokach, dzięki czemu użytkownik może szybko i łatwo skonfigurować system. Po zakończeniu instalacji, oprogramowanie Dewalt Dpn90c 1 będzie działać płynnie, dzięki czemu użytkownik będzie mógł korzystać z jego zaawansowanych funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja oprogramowania sprzętowego Dewalt Dpn90c 1

Sprawdzanie oprogramowania zainstalowanego na komputerze

Aby móc korzystać z funkcji opisanych w tym Przewodnik użytkownika, należy zainstalować następujące oprogramowanie.

Epson Driver and Utilities (Sterowniki i narzędzia firmy Epson)

Epson Easy Photo Print

Przeprowadzić poniższe kroki, by sprawdzić czy oprogramowanie zostało zainstalowane na komputerze.

W systemie Windows

Windows 7 i Vista: Kliknąć przycisk Start i wybrać Control Panel (Panel sterowania).

Windows XP: Kliknąć Start i wybrać Control Panel (Panel sterowania).

Windows 7 i Vista: Kliknąć Uninstall a program (Odinstaluj program) z kategorii Programs (Programy).

Windows XP: Dwukrotnie kliknąć ikonę Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy). com/onlineguides/pl/xp102_xp103/html/files/step_3. gif"/>

Sprawdzić listę aktualnie zainstalowanych programów.

W systemie Mac OS X

Dwukrotnie kliknąć Macintosh HD.

Dwukrotnie kliknąć na folder Epson Software w folderze Applications (Programy) i sprawdzić jego zawartość.

Uwaga:

Folder Applications (Programy) zawiera oprogramowanie innych producentów.

Aby sprawdzić, czy sterownik drukarki jest zainstalowany, kliknij opcję System Preferences (Preferencje systemowe) w menu Apple, a następnie kliknij opcję Print & Scan (Drukarka i skaner) (w systemie Mac OS X 10. 7) lub Print & Fax (Drukarka i faks) (w systemie Mac OS X 10. 6 lub 10. 5). Następnie zlokalizować swój produkt w polu listy Printers (Drukarki).

Instalacja oprogramowania

Włożyć płytę z oprogramowaniem drukarki, która znajdowała się w opakowaniu produktu i z poziomu ekranu Software Select (Wybór oprogramowania) wybrać oprogramowanie, które chce się zainstalować.

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatów LUMIX GH5, GH5S i G9 do najnowszej wersji, aby działały jeszcze lepiej i były bardziej użyteczne. Dowiedz się więcej o głównych zaletach i ulepszeniach oraz sposobie aktualizacji aparatów.

2) Przewiń w dół i zaakceptuj umowę licencyjną.

3) Wybierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe do Twojego modelu aparatu i przejdź na stronę pobierania.

Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy w pełni naładować akumulator oraz ustawić aparat na tryb P i tryb wykonywania pojedynczych zdjęć.

1) Zapisz pobrane oprogramowanie sprzętowe na sformatowanej karcie SD, a następnie włóż ją do aparatu.

2) Włącz aparat i naciśnij przycisk odtwarzania.

3) Informacja o aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlona automatycznie.

4) Potwierdź oprogramowanie sprzętowe, aby rozpocząć aktualizację. Poczekaj na pomyślne zainstalowanie oprogramowania sprzętowego. Podczas procesu instalacji nie wyłączaj aparatu.

Rozwiąż problemy występujące podczas instalacji oprogramowania Photoshop Elements i Premiere Elements w systemie Windows.

Problemy z instalacją mogą wynikać z wielu przyczyn, w tym konfliktów programów startowych, błędnych danych w rejestrze systemu Windows i konfliktów sprzętowych. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać wiele typów problemów z instalacją, łącznie z następującymi:

 • Puste lub migoczące okno dialogowe
 • Nieruchomy wskaźnik lub ekran, niebieski ekran lub nieoczekiwane ponowne uruchomienie
 • Komunikat o błędzie, np. jeden z następujących:
  • „Program wykonał niedozwoloną operację i zostanie zamknięty. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z producentem programu. ”
  • „Błąd MS Setup Toolkit API, błędny argument 3:AddSectionFiles to CopyList. ”
  • „Brak wystarczającej ilości miejsca na dysku docelowym podczas wypakowywania do lokalizacji [ścieżka]. ”
  • „Instalator nie może zainicjować programu instalacyjnego. Prawdopodobnie wystąpił błąd skryptu. ”
  •  „Instalator nie może załadować pliku skryptu instalacyjnego. ”
  • „Nie można utworzyć katalogu w katalogu C:\Windows\System. Sprawdź prawa zapisu do tego katalogu. ”
  • „Dysk X:\ jest niedostępny. ” (gdzie „X” jest literą dysku stacji dysków CD-ROM)
  • „Urządzenie niegotowe. ”
  • „Błąd odczytu dysku CD-ROM. ”„Błąd odczytu urządzenia X:\” (gdzie „X” jest literą dysku stacji dysków CD-ROM)
 • Aby czynności z dokumentu pozwoliły rozwiązać problemy, trzeba przestrzegać następujących zaleceń:

 • Działania wykonuj w określonej kolejności.  Postępuj zgodnie z kolejnością działań rozwiązywania problemów wskazaną w tym dokumencie.
 • Podejmuj próbę instalacji po każdym działaniu. Po zakończeniu działania spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
 • Zapisuj wyniki wykonywanych działań.  Zanotuj, jakie działania są wykonywane, i obserwuj ich skutki, w tym ewentualne błędy i inne problemy. Informacje te będą potrzebne pomocy technicznej Adobe, jeśli zadzwonisz do niej po pomoc.
 • Ponownie uruchom komputer po każdej próbie instalacji lub po każdym błędzie. Zawsze ponownie uruchamiaj komputer po niepowodzeniu instalacji lub wystąpieniu błędu, aby wyczyścić pamięć. Kontynuowanie pracy bez ponownego uruchomienia komputera może powodować, że problem będzie narastać.
 • Ważne: niektóre z procedur opisanych w tym dokumencie mogą powodować wyświetlenie okna dialogowego Kontrola konta użytkownika z monitem o zezwolenie na kontynuowanie. Zanim zdecydujesz się na kontynuowanie, przeczytaj dokładnie informacje zawarte w tym oknie dialogowym. W przypadku wybrania opcji Anuluj w tym oknie dialogowym nie będzie możliwe kontynuowanie procesu rozwiązywania problemów.

  Rozwiązywanie problemów dla początkujących

  1. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania minimalne.

  Aby móc zainstalować oprogramowanie Photoshop Elements lub Premiere Elements, komputer musi spełniać lub przekraczać wymagania systemowe. Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć na stronie Photoshop Elements — Specyfikacje techniczne lub Premiere Elements — Specyfikacje techniczne.

  Aby uzyskać podstawowe informacje na temat systemu, jak prędkość procesora i ilość zainstalowanej pamięci RAM, wybierz polecenia Start > Panel sterowania > System.

  2. Usuń pliki poprzednio zainstalowanej aplikacji.

  Aby usunąć pliki utworzone podczas poprzedniej próby instalacji oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

  1. Przenieś wszystkie pliki osobiste (na przykład obrazy, wideo lub wtyczki innych firm) z folderów Photoshop Elements, Premiere Elements i Elements Organizer oraz ich podfolderów do folderów kopii zapasowej.

  2. Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem menu Start i wybierz polecenie Panel sterowania (Windows 8 / Windows 10) lub wybierz polecenia Start > Panel sterowania (Windows 7 / Vista).

   Procedury zawarte w tym dokumencie oparto na domyślnych ustawieniach interfejsu użytkownika systemu Windows. Jeśli interfejs został dostosowany przez użytkownika, niektóre procedury mogą się różnić. Na przykład otwarcie okna Panel sterowania z menu Start może wymagać wybrania poleceń Start > Ustawienia > Panel sterowania zamiast Start > Panel sterowania.

   (Windows 10 i Windows 8) Jeśli w oknie Panel sterowania włączony jest widok kategorii, w kategorii Programy kliknij polecenie Odinstaluj program. W widoku ikon kliknij Programy i funkcje.

   (Windows 7) Wybierz Programy > Programy i funkcje, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Odinstaluj program.

   (Vista) Wybierz Programy > Programy i funkcje.

   Zaznacz pozycję Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements i kliknij przycisk Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć aplikację.

   Po zakończeniu dezinstalacji zamknij okno Panel sterowania i powróć do lokalizacji na dysku twardym, w którym aplikacja była zainstalowana. Usuń te foldery (jeśli nie zostały usunięte przez instalatora): Photoshop Elements lub Premiere Elements i Elements Organizer. (Domyślnie są instalowane w folderze Program Files/Adobe).

   Po wyświetleniu okna dialogowego Potwierdzanie usunięcia folderu kliknij przycisk Tak.

   Opróżnij kosz i ponownie uruchom komputer.

  3. Sprawdź dysk CD i stację dysków CD-ROM.

  Kurz lub brud na powierzchni dysku CD może utrudniać instalację i uniemożliwiać rozpoznanie dysku CD przez stację dysków CD-ROM. Sprawdź, czy na dysku CD oprogramowania Photoshop Elements i Premiere Elements są ślady palców, kurz lub brud. Delikatnie przetrzyj spód dysku CD od środka na zewnątrz, używając miękkiej szmatki niepozostawiającej kłaczków.

  Sprawdź, czy stacja dysków CD-ROM może odczytać inne dyski CD. Jeśli stacja dysków nie czyta innych dysków, sprawdź, czy pojemnik na dyski CD lub tacka stacji dysków są zabrudzone i wyczyść je szmatką niepozostawiającą kłaczków. Jeśli stacja dysków nadal nie czyta innych dysków, skontaktuj się z producentem stacji dysków CD-ROM lub producentem komputera.

  Jeśli dysk jest uszkodzony, skontaktuj się z producentem, aby uzyskać dysk zamienny. 

  4. Zainstaluj oprogramowanie Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements z pulpitu komputera.

  Niektóre składniki systemu — na przykład sterowniki urządzeń i narzędzia antywirusowe — mogą powodować konflikty z instalatorem. Składniki te mogą powodować niepełną instalację lub jej niepowodzenie. Aby uniknąć tych konfliktów, zainstaluj oprogramowanie z pulpitu komputera.

  Skopiuj folder Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements z dysku CD na pulpit komputera.

  Na pulpicie komputera otwórz folder Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements.

  Kliknij dwukrotnie plik Setup (lub Setup. exe) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  W niektórych procedurach wymagane jest znalezienie ukrytych plików lub folderów bądź znalezienie plików według pełnej nazwy pliku, łącznie z rozszerzeniem (np. Setup. exe lub Przykładowa_nazwapliku. ini). Ukryte pliki, ukryte foldery i rozszerzenia rozpoznawanych nazw plików domyślnie nie są wyświetlane w oknie Eksplorator Windows. Więcej informacji można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików.

  5. Zainstaluj bieżące dodatki Service Pack i inne aktualizacje systemu Windows.

  Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych

  Jeśli metody opisane w poprzedniej sekcji nie przyniosły rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe metody rozwiązywania problemów dla średnio zaawansowanych.

  1. Zainstaluj oprogramowanie Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements w trybie uproszczonym.

  Sterowniki urządzeń i oprogramowanie ładowane automatycznie przy uruchamianiu systemu Windows mogą powodować konflikty z instalatorem oprogramowania Elements i w rezultacie uniemożliwić zainstalowanie. (Oprogramowanie ładowane automatycznie obejmuje wygaszacze ekranu i narzędzia antywirusowe). Aby uniknąć konfliktów, zainstaluj ponownie oprogramowanie Photoshop Elements/Premiere Elements w trybie uproszczonym. W trybie uproszczonym niestandardowe sterowniki urządzeń i oprogramowanie startowe są wyłączone.

  Aby ponownie zainstalować oprogramowanie w trybie uproszczonym, wykonaj następujące czynności:

  Włóż dysk CD z oprogramowaniem Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements do stacji dysków.

  Skopiuj folder Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements z dysku na pulpit komputera.

  Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter. (W przypadku systemu Windows 8 kliknij przycisk Startprawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Szukaj).

  Na karcie Uruchamianie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie. (W systemie Windows 8 nie ma przycisku Wyłącz wszystkie; zamiast niego wyłącz wszystkie pozycje osobno).

  Na karcie Usługi zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, a następnie przycisk OK.

  W oknie dialogowym Konfiguracja systemu kliknij przycisk Uruchom ponownie. exe) w folderze Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements skopiowanym na pulpit komputera w kroku 2. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Na karcie Ogólne zaznacz opcję Uruchamianie normalne, kliknij przycisk OK, po czym ponownie uruchom komputer.

  Jeśli ponowna instalacja w trybie uproszczonym nie pozwoli rozwiązać problemu, spróbuj zainstalować oprogramowanie i uruchomić je na innym komputerze lub na innym dysku twardym.

  2. Zainstaluj jako administrator.

  Ustawienia zabezpieczeń w systemach Windows 7, 8 i Vista czasami uniemożliwiają aplikacjom zapisywanie danych w chronionych lokalizacjach lub modyfikowanie kluczy rejestru. Uruchomienie instalatora jako administrator pozwala obejść ustawienia zabezpieczeń i zapisywać w obszarach chronionych.

  Aby zainstalować oprogramowanie Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements jako administrator, wykonaj następujące czynności:

  Skopiuj folder Adobe Photoshop Elements lub Premiere Elements z dysku na pulpit komputera.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Setup (lub Setup. exe) i wybierz polecenie Właściwości.

  Na karcie Zgodność zaznacz pole wyboru Uruchom ten program jako administrator.

  3. Zainstaluj do folderu na poziomie katalogu głównego dysku twardego.

  Utwórz folder na poziomie katalogu głównego dysku twardego. Upewnij się, że nazwa folderu ma osiem lub mniej znaków (na przykład: C:\PSE lub C:\PRE) i nie zawiera żadnych znaków specjalnych, takich jak „#”. Sprawdź również, czy ścieżka instalacji systemu Windows nie zawiera żadnych znaków specjalnych.

  4. Zainstaluj, używając nowego konta użytkownika.

  Utwórz konto użytkownika o tych samych uprawnieniach co konto używane w chwili wystąpienia problemu. Jeśli problem nie wystąpi ponownie, może to oznaczać, że oryginalne konto użytkownika jest uszkodzone. Więcej informacji o tworzeniu kont użytkowników można znaleźć na stronie Tworzenie nowego użytkownika. Można też skontaktować się z administratorem systemu. Wyłącz funkcję UAC (Kontrola konta użytkownika).

  6. Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

  Wielu producentów kart graficznych często aktualizuje sterowniki do swoich produktów. Jeśli sterownik karty graficznej w komputerze nie był dawno aktualizowany, skontaktuj się z producentem karty graficznej, aby otrzymać zaktualizowany sterownik lub pobierz sterownik z jego witryny. Informacje na temat producenta karty graficznej znajdziesz we właściwościach karty w Menedżerze urządzeń. W celu sprawdzenia, czy sterownik wideo jest nieaktualny zmień głębię koloru i rozdzielczość karty graficznej. Można również sprawdzić to, wyłączając przyspieszanie sprzętowe karty graficznej.

 • Aby zmienić głębię koloru i rozdzielczość używane w oprogramowaniu Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements, przejdź do strony Zmiana głębi koloru i rozdzielczości w systemie Windows 8 lub Windows 7 i Vista. Oprogramowanie Photoshop Elements i Premiere Elements wymaga rozdzielczości minimum 1024 x 768.
 • Aby wyłączyć przyspieszanie sprzętowe karty graficznej, przejdź do strony Wyłączanie przyspieszania sprzętowego karty graficznej w pomocy technicznej systemu Microsoft Windows. W zależności od posiadanej karty graficznej ta funkcja może nie być dostępna w systemie Windows 7 i 10.
 • 7. Sprawdzenie, czy sterowniki urządzeń są zgodne z systemem Windows.

  Jeśli aktualizacja sterownika karty graficznej nie pozwoli rozwiązać problemu, sprawdź, czy wszystkie pozostałe sterowniki urządzeń są zgodne z posiadaną wersją systemu Windows (Windows 8 lub Windows 7 i Vista). Sterowniki urządzeń to pliki oprogramowania, które umożliwiają systemowi Windows komunikowanie się z urządzeniami takimi jak skaner, mysz i klawiatura. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby upewnić się, czy używana jest najnowsza wersja sterownika.

  8. Wyłącz interfejs Windows Aero.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie Wyłączanie interfejsu Windows Aero (Windows 7 i Vista).

  9. Zoptymalizuj obsługę plików tymczasowych.

  System Windows i różne aplikacje przechowują dane w plikach tymczasowych (. tmp), które tworzą na dysku twardym. Nadmierna liczba lub bardzo stare pliki tymczasowe mogą obniżać wydajność.

  Więcej informacji o usuwaniu plików tymczasowych za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku można znaleźć na stronie Windows 10,  Windows 8 lub Windows 7 i Vista.

  10 . Przywróć domyślną wielkość pliku stronicowania pamięci wirtualnej.

  W przypadku systemu Windows 10 i 8 przejdź do strony Zmiana wielkości pamięci wirtualnej i użyj następujących ustawień:

  Rozmiar początkowy: wprowadź wartość równą 1, 5-krotności ilości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.

  Rozmiar maksymalny: wprowadź wartość równą 2-krotności wartości Rozmiar początkowy.

  11. Napraw i zdefragmentuj dyski twarde.

  Zoptymalizuj dyski twarde, naprawiając je i defragmentując: Windows 10 i Windows 8 lub

  12. Sprawdź, czy w systemie nie ma wirusów.

  Użyj aktualnego oprogramowania antywirusowego (np. Symantec Norton Antivirus lub McAfee Virus Scan), aby sprawdzić, czy w systemie nie ma wirusów. Infekcje wirusowe mogą uszkadzać oprogramowanie i powodować błędy instalacji. Więcej informacji zawiera dokumentacja programu antywirusowego.

  Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych

  Zaloguj się, używając wbudowanego konta administratora.

  Zaloguj się na swoje konto

Instalacja oprogramowania sprzętowego Dewalt Dpn90c 1

Bezpośredni link do pobrania Instalacja oprogramowania sprzętowego Dewalt Dpn90c 1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja oprogramowania sprzętowego Dewalt Dpn90c 1