Informacje ogólne Ge Ats1203

Ge Ats1203 to wielofunkcyjny system automatycznej kontroli przesyłu informacji zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę General Electric (GE). Jest to urządzenie przeznaczone do kontroli i monitorowania środowiska sieciowego, które pozwala na automatyczne łączenie i konfigurowanie urządzeń sieciowych w celu poprawy wydajności i niezawodności sieci. System Ge Ats1203 może być wykorzystywany w sieciach LAN, WAN, MAN i SAN, a także w sieciach telefonii komórkowej. Został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w dużych sieciach korporacyjnych, które wymagają wydajnego systemu automatycznego zarządzania siecią. System Ge Ats1203 wykorzystuje najnowsze technologie sieciowe i funkcje, aby zapewnić najlepszą wydajność i najniższy poziom problemów. System oferuje szereg funkcji, w tym bezpieczeństwo sieci, automatyczne wykrywanie sieci, automatyczne łączenie i konfigurowanie urządzeń oraz wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Informacje ogólne Ge Ats1203

Studia podyplomowe - wiadomości ogólne

Studia podyplomowe mogą podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Uczestnictwo w nich jest odpłatne. Podstawowym zadaniem studiów podyplomowych jest:

 • pogłębianie wiedzy, doskonalenie kwalifikacji oraz dokształcanie,
 • aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych,
 • poszerzenie i uzupełnienie wykształcenia,
 • zapoznanie się z nowymi technologiami i osiągnięciami nauki i techniki,
 • zdobycie wykształcenia w nowych kierunkach i specjalnościach.

Studia podyplomowe organizowane są na zlecenie zakładów pracy bądź na indywidualne zgłoszenia kandydatów. Program studiów podyplomowych skierowany jest do szerokiego kręgu absolwentów zarówno uczelni technicznych jak również uniwersytetów oraz innych typów wyższych szkół.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Studia podyplomowe prowadzone są na większości wydziałów naszej Uczelni.

Informacji o studiach podyplomowych udzielają jednostki organizacyjne prowadzące studia oraz Dział Nauczania tel. 34 325-04-50, 34 325-02-81

Regulamin studiów podyplomowych

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 74/2020/2021 z dnia 23. 06. 2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych

 • Uchwała z załącznikami- wersja z podpisami
 • Uchwała - wersja przeszukiwalna
 • Załącznik do uchwały - Regulamin studiów podyplomowych - wersja przeszukiwalna
 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 82/2020/2021 z dnia 23. 09. 2021 w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Załącznika do Uchwały nr 74/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych

 • Uchwała z załącznikami- wersja z podpisami
 • Uchwała - wersja przeszukiwalna
 • Załącznik do uchwały stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu studiów - Budżet studiów podyplomowych - wersja przeszukiwalna znajduje się w sekcji Pliki do pobrania
 • Regulamin studiów podyplomowych - pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

  Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 170/2021 z dnia 17. 2021 w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe

 • Zarządzenie wraz z załacznikiem - wersja z podpisami
 • Zarządzenie - wersja przeszukiwalna
 • Załącznik do zarządzenia - Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe- wersja przeszukiwalna
 • Stwórz własny zespół

  Wizjonerzy Agile twierdzą, że praca zespołowa ma zasadnicze znaczenie dla dostarczania doskonałego oprogramowania, a najlepsze zespoły Agile mówią o sobie „my” zamiast „ja”. Nie ma nic bardziej motywującego niż wspólne tworzenie czegoś, co faktycznie ma znaczenie, w zespole autentycznie zaangażowanych osób.

  Mimo odniesienia do tych samych wartości, nie ma jednego przepisu na stworzenie idealnego zespołu Agile. Niektóre zespoły wykorzystują Scrum, a inne, Kanban. Zwolennicy Agile w książkowej postaci preferują zespoły pracujące w jednym miejscu, jednak realia biznesowe często wymuszają rozproszenie zespołu Agile po różnych częściach świata. Większość zespołów Agile posiada wszystkie wymagane umiejętności, jednak czasami konieczne jest zaangażowanie specjalistów do wykonania konkretnych zadań. Jak stwierdzić, czy nasz zespół jest na dobrej drodze do świetlanej przyszłości? Czytaj dalej.

  Artykuły na temat zespołów Agile

  Article

  Rozproszone zespoły: strategie sukcesu

  Pracujesz w rozproszonym zespole, być może zdalnie lub wirtualnie? Dowiedz się, jak zarządzać, strukturyzować i budować kulturę z rozproszonym zespołem Agile.

  Article

  An inside look into release-ready teams

  Reliable, consistent releases are a crucial part of a software team's success (and survival! ). Learn how to build a release-ready team.

  Tutorial

  Dowiedz się, jak korzystać z metodyki Kanban w Jira Software

  Instrukcje krok po kroku dotyczące realizacji projektów Kanban, ustalania priorytetów prac, wizualizacji przepływu pracy i minimalizowania liczby prac w Jira Software.

  Przeczytaj ten samouczek

  Bazuj na solidnych podstawach

  Po powołaniu zespołu należy pamiętać, że zespoły Agile są jak ludzie: potrzebują czasu, aby rozwinąć skrzydła. Teoretycy Agile często powołują się na stadia rozwoju grupy według Tuckmana. Na drodze do rozwoju zespoły Agile przechodzą cztery podstawowe etapy.

  Po osiągnięciu fazy realizacji proces programowania staje się czymś niesamowitym. Członkowie zespołu sobie ufają, są świadomi zalet innych i wykorzystują je do optymalizacji procesu tworzenia oprogramowania.

  Niezmienność zespołów Agile wymaga pewnej dyscypliny organizacyjnej, jednak opłaca się chronić zespół, oczywiście w granicach rozsądku. W przypadku wprowadzenia zmiany (zatrudnienia lub odejścia pracownika itp. ) zespół cofa się do etapu formowania, aby uporać się ze zmianą.

  Ponadto zespoły Agile osiągające wysokie wyniki bazują na solidnych praktykach inżynieryjnych, takich jak recenzowanie kodu, branching zadań, ciągła integracja i regularny harmonogram wydawania. Są one nie do przecenienia: podstawy inżynieryjne mają kluczowe znaczenie dla tworzenia doskonałych zespołów. (Więcej na ten temat można znaleźć w sekcji „Programista Agile”).

  Wskazówka eksperta:

  Zespoły Agile służą nie tylko inżynierom. W większych organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania zespoły Agile powstają w wielu sektorach przedsiębiorstwa: marketingowym, kadrowym, finansowym… do wyboru, do koloru!

  Istnieją dwa inne filary, na których opierają się dobre zespoły Agile: ciągły mentoring i współdzielone zbiory umiejętności. Jedną z największych korzyści wynikających z pracy w zespole jest to, że jego członkowie uczą się od siebie nawzajem i pełnią względem siebie rolę mentorów. Mentoring nie polega jedynie na przekazywaniu wiedzy mniej doświadczonym członkom zespołu. Każdy członek zespołu uczy się od innych, dzięki czemu wpływ zespołu jako całości jest większy niż suma wpływów poszczególnych jego członków. Ponadto współdzielone zbiory umiejętności umożliwiają zespołowi realizację wysoce zróżnicowanych zadań. W przypadku inżynierów nabywanie nowych umiejętności jest zawsze istotne, ponieważ w ten sposób stają się oni cenniejsi dla organizacji i lepiej przygotowani do wspierania się nawzajem. W ten sposób unika nie również uzależnienia wyników pracy zespołu od jednej osoby, dzięki czemu wszyscy mogą spać spokojnie.

  Współpraca zespołów Agile na poziomie działów

  Obecnie w skład zespołów odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania wchodzą kierownicy produktu, projektanci, specjaliści od marketingu i pracownicy operacyjni, a także programiści oraz testerzy. W Atlassian nasze zespoły Agile koncentrują się wokół trzech faz rozwoju produktu: wytworzenia, sprzedaży i obsługi.

  Każda faza rozwoju produktu jest obsługiwana przez trzy zespoły (najlepiej, jeśli każdy z nich liczy 5–7 członków). W ten sposób powstaje swoisty trójkąt. Funkcjonowanie trójkąta opiera się na modelu Agile, ponieważ w miarę rozwoju produktu zespoły stale pracują nad poszczególnymi fazami i zdobywają więcej informacji na temat samego produktu oraz rynku. Poniżej przedstawiamy schemat każdego trójkąta z uwzględnieniem tego, kto, czym, gdzie i dlaczego zajmuje się w poszczególnych zespołach w kontekście większego zespołu odpowiedzialnego za tworzenie oprogramowania.

  Tutaj tkwi haczyk: osiągnięcie etapu realizacji jest niemożliwe, jeśli skład zespołu często się zmienia.

  Niezależnie od trójkąta, w ramach którego funkcjonuje Twój zespół, wdrożenie modelu Agile może umożliwić mu szybszą realizację zadań w weselszej atmosferze. Przeanalizuj dokładnie ten fragment, a dowiesz się, w jaki sposób ukierunkować i zoptymalizować pracę zespołów Agile.

  Trójkąt Kto Obszary koncentracji
  Wytwarzanie Zarządzanie produktem Zrozumienie rynku, opracowanie person i zasad dobrego projektowania produktów
  Projekt Zdefiniowanie proponowanych wartości oraz celów i minimalnych wymagań dotyczących produktu
  Rozwój Opracowanie produktu z wykorzystaniem solidnych, zrównoważonych praktyk inżynieryjnych
  Sprzedaż Zarządzanie produktem Analiza tła konkurencyjnego produktu i kierunków rozwoju rynku
  Projekt Opracowanie przesłania, które podkreśli proponowane wartości produktu w poszczególnych segmentach klientów
  Marketing Stworzenie bazy wspomagającej wprowadzenie produktu na rynek: strony internetowe, e-maile z ogłoszeniami, blogi, filmy itp.
  Obsługa Zarządzanie produktem Udostępnienie oprogramowania klientów zgodnie z harmonogramem
  Rozwój Reagowanie na zgłoszenia klientów
  Wsparcie i obsługa Przekazywanie opinii klientów do trójkąta wytwarzania (rozwój, zarządzanie produktem, projekt) w celu dostarczenia danych potrzebnych do dalszego rozwoju produktu

  Claire Drumond jest specjalistką od strategii marketingu, mówczynią i autorką tekstów w firmie Atlassian. Ma na koncie liczne artykuły opublikowane na blogach Trello i Atlassian, jak również udział w tworzeniu różnorodnych publikacji w portalu Medium, takich jak HackerNoon, Art+Marketing czy PoetsUnlimited. Udziela się na konferencjach na całym świecie, poruszając tematy metodyk zwinnych, znoszenia barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz budowania empatii.

  © 2016-2023
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

  Informacje ogólne Ge Ats1203

  Bezpośredni link do pobrania Informacje ogólne Ge Ats1203

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje ogólne Ge Ats1203